Moravská Třebová - Brána času                                           
Brána času je součástí městského projektu “Od renesance k baroku”. Ten spočívá v rekonstrukci významných památek města. Byla dokončena v květnu 2013. Brána času je dílem architektky Markéty Veselé, která spolupracovala například s Janem Kaplickým.
Brána času je navržena jako sled několika zdí s oblouky. Jedná se tedy o několikavrstvý sendvič bez výplní. Prostor brány tvoří časová osa významných dat v historii města. Skulptura je složena z jedenácti betonových čtvercových dílů řazených za sebou s vchodem uprostřed. Vnitřní oblouky nesou tabulky s významnými letopočty v dějinách města. U brány je k dispozici i elektronická  mapa s vyznačenou stezkou.
Prostorová kompozice představuje jak profil renesance, tak křivku baroka. Brána je postavena z 11 železobetonových prefabrikovaných desek o rozměrech 5,3 x 5,3 m. Jsou umístěny v ose sever – jih, v jejímž směru jsou umístěny ztužující prahy v podlaze. Jednotlivé segmenty jsou s těmito prahy propojeny v jeden celek. Křivky segmentů uvnitř jsou zabaleny do pravoúhlé hmoty. Jednotlivé desky tloušťky 15 cm jsou řazeny po 17 cm za sebou a liší se rozdílnou velikostí vnitřních otvorů. Krajní vstupní segmenty mají otvor tvaru obdélníka, vnitřní průchozí segmenty tvaru části elipsy – každý jiné výšky a šířky. Na boční vnitřní straně segmentu jsou umístěna data s piktogramem. Brána je vysoká pět metrů a ve tmě svítí.