Ze vzpomínek mé babičky Jiřiny Šebelové


V únoru letošního roku by se moje babička, Jiřina Šebelová, rozená Šillerová (*23. 2. 1920, †23. 8. 1993) dožila sta let. Babička prožila řadu let svého života na Starém náměstí, tehdy Masarykově, v dnes již neexistujícím domě čp.42 (v říjnu 1951 vyhořel), kde její rodiče, Jan a Aloisie Šillerovi provozovali mlékárnu a venku na podloubí ještě obchod ovocem, zeleninou a drůbeží. Díky prostředí krámu, v němž se malá Jiřina od dětství denně pohybovala a díky přítomnosti mnoha zákazníků a sousedů z okolí  byla do konce života dobrou pamětnicí starých časů a vypravěčkou příběhů z náměstí a ze svého mládí. Své vzpomínky mi v dětství často vyprávěla, neboť mě velice zajímaly. Bohužel jsem je však nikdy, za jejího života,  písemně nezaznamenal, přesto mi řada z nich zůstala v paměti. Kromě vzpomínek rodinných, jsou to i vzpomínky na známé obyvatele našeho města, s nimiž se v dětském věku setkala a  které bych dnes, při příležitosti jejich nedožitých narozenin, rád vzpomenul. Omlouvám se čtenářům, že se vzpomínkami  přicházím o něco později. Článek byl již napsaný, avšak závada na počítači, jejíž oprava trvala čtyři týdny, mi jeho dřívější zveřejnění znemožnila. A ještě ke všemu článek byl mezi soubory, které se nepodařilo obnovit. Nezbývalo tedy než sednout a začít psát znovu.
První sídlo obchodu babiččiných rodičů bylo v domě čp. 52 v Hýblově ulici (později U Kobliců), v němž se babička také narodila. Její rodiče zde tehdy provozovali hokynářství. Od rána do večera bývali upoutáni prací v krámě a tak rádi uvítali když jim někdo z okolí vypomohl s hlídáním dcery Jirky, jak doma Jiřině říkali. Občas to byl někdo z mnoha příbuzných, jindy zase známá třebovská žebračka a flašinetářka, Marie Herrmannová, známá pod přezdívkou Madyána. Chodila po Třebové a okolí s flašinetem a vyhrávala sousedům pro potěšení. Jednou, bylo to někdy ráno  v roce 1921, u Šillerů převzala kočárek s roční Jiřinou a vyslechla zvolání paní Šillerové: „A přijďte s ní zpátky včas!“ Madyána přikývla a rozjela se kočárkem dolů ulicí. Den pomalu ubíhal, přešlo poledne, odpoledne a nastal večer. Madyána s kočárkem nikde. Oba rodiče už stáli na ulici, neboť krám se měl již dávno zavřít. Jeden z nich hlídal ulici Na Splavě, druhý zase ulici Hýblovu. Po hodné chvíli se dole, u Hruškova domu (v místech, kde byla v roce 1924 postavena budova spořitelny) objevila známá postava v dlouhé sukni, šátku uvázaném na uzel, flašinetem přes rameno a v ruce s kočárkem. Na něm ležela skládací dřevěná koza, na níž flašinet během hudební produkce stával. Když Madyána došla před dům, zoufalá matka na ni hned zvolala: „Kde jste s ní, sakra, ženská tak dlouho byla?“ Madyána se usmála a spustila: „Já byla na Lhotce u Freidlů, ono bylo hezky a lidi chodili ven.“ Ukázala na kočárek a pokračovala: „Já ji koupila kořalku a ona spala a spala a lidi chodili a házeli mi peníze.“ Načež ukázala ve svázaném kapesníku úctyhodnou hromádku drobných, které si hraním vydělala. Tak neslavně skončila Madyána s hlídáním mé babičky.
Dne 25. května 1929, kdy bylo babičce devět let, zemřela v domě čp. 85, zvaném Na Ostrově“ v Podbranské ulici, zdejší rodačka, ušlechtilá a pokrokově smýšlející vlastenka, slečna Františka Honlová. O několik dní později  se konal pohřeb. Nebožka byla v onen den ve světnici vystavena na katafalku, v otevřené rakvi a obyvatelé města a sousedé se se zesnulou váženou občankou města chodil loučit. Nescházeli ani zástupci zdejších spolků, nad rakví promluvili její přátelé,  senátor Jiří Pichl, redaktor a spisovatel F.V. Krejčí, dále  starosta města Josef Dytrt a učitelka Barbora Martincová. Poté  se smuteční průvod s ostatky zesnulé odebral  na hranice města, odkud byla převezena do Pardubic ke zpopelnění.
V den pohřbu babičku hlídal její strýc, českotřebovský typograf a majitel knihtiskárny v Klácelově ulici, Josef Štusák. Člověk vážený a jako majitel tiskárny byl členem řady místních spolků. Do jejich řad vstoupil z prostého důvodu. Vedení spolků si vždy u něho, jako u svého člena, nechalo tisknout veškeré pozvánky, plakáty a vstupenky na své akce. Strýc Štusák chodil i do divadla, na koncerty, na balet, zkrátka všude, kam chodili lidé z lepších vrstev. A tak nebylo divu, že měl v úmyslu se jít rozloučit se zesnulou slečnou Honlovou. Měl však ten den  na starosti svoji devítiletou neteř Jiřinu, rodiče v krámě a tak ji nebylo kam odložit. Nezbývalo tedy, že ji vzal s sebou. Babička si na tento zážitek do konce svých dnů pamatovala a několikrát mi o něm vyprávěla: „Když měla slečna Honlová pohřeb, zrovna mě hlídal strýček Štusák. Šel se na ni podívat domů, jak leží v rakvi a vzal mě s sebou. Pamatuji se, že jsem zůstala stát ve dveřích pokoje, dál jsem nešla. On šel až k rakvi, aby se jí poklonil. Já se rozhlížela kolem sebe. Byly tam samé věnce a květiny, všude plno lidí. U rakve stála žena v šátku a něco povídala té vedle stojící. Ta druhá si zástěrou oči vysoušela. Neměla jsem z toho dobrý pocit, tak jakmile se strýček  za mnou vrátil, chytla jsem ho za ruku a táhla ho ven.“
Jako školačku mojí babičku maminka přihlásila do houslí, což se na děvčata z dobrých rodin tehdy slušelo. Buď chodila hrát na klavír nebo do houslí. Jelikož klavír doma neměli, padla volba na housle. Stala se tak žačkou zdejšího hudebníka a známého občana města, Antonína Kleinpetra. Do hodin docházela spolu s dalšími dětmi do Zajíčkova domu čp. 20 na dolní straně Starého náměstí, kde ve dvoře, na pavlači, Kleineprt žil. Jelikož  babička neoplývala velkým hudebním nadáním, s hraním po čase skončila a v životě svého rozhodnutí nelitovala.
Babiččina maminka, jak jsme si výše připomněli, prodávala pod podloubím domu čp. 42 na Starém náměstí ovoce, zeleninu, drůbež a zvěřinu. Řada třebovských hospodyněk, ale i žen z lepší společnosti, k ní chodila zakoupit husu. Sem tam někdo celou, další zákazník třeba stehno nebo prsa.  Prababička proto  husy porcovala přímo na podloubí, a prý takovou rychlostí, že se lidé zastavovali a dívali se. Její sekáček na maso a obří vidličku z této doby  mám  dodnes. Na podloubí se občas, v doprovodu služebné, s úmyslem zakoupit celou husu, objevila nevýznamnější a nejzámožnější žena ve Třebové, paní Eugenie Zora Rybičková, manželka zdejšího obchodníka Otto Rybičky, žijící v domě čp. 74 u kostela v Hýblově ulici. Milostpaní husu vybrala, zaplatila a pokud již neměla v úmyslu v pochůzkách pokračovat, prababička jim ji uložila do košíku a bylo možné odejít k domovu. Jindy paní Rybičková pokračovala dál a požádala, zda by ji husu mohl někdo dodatečně přinést. Prababička tehdy pohotově odpovídala, že pošle Jirku, čímž měla na mysli právě  dceru Jiřinu, mojí babičku. Jednoho dne, když tato situace nastala, uložila prababička husu do košíku, který předala  své, tehdy asi devítileté dceři Jiřině a vysvětlila jí, že půjde k Rybičkovým a až přijde paní, tak ji řekne:‚Rukulíbám, milostivá paní, maminka se dává poroučet a posílá Vám tady tu husu. Nic si za to neber, husa je zaplacena.“ Babičce se tato slova příčila, neboť doma u nich takto nikdo nemluvil a hrdě mamince odpověděla: „Maminko já tam půjdu, tu husu odnesu, ale nechtěj po mě, abych to říkala. Já to neřeknu.“ Načež se jí od maminky dostalo náležité odpovědi: „Když to neřekneš, paní Rybičková už příště nepřijde, nebudeme mít peníze a nebudeme mít co jíst.“ Načež babička popadla husu a vykročila k Hýblově ulici. Když přišla před Rybičkův dům, stiskla mosaznou kliku a otevřela těžká dřevěná vrata. Prošla průjezdem, zamířila na točité, kamenné a neosvětlené  schodiště a začala stoupat vzhůru. Asi v polovině se zastavila, upoutala ji jakási postava, stojící  v kamenném výklenku, která se nehýbala. Po chvilce poznala, že je to socha svatého. Když došla vzhůru, bylo schodiště od pavlače odděleno dřevěnou brankou, neboť Rybičkovi měli psa -  francouzského buldočka. Když malá Jiřina přišla blíže, pes se přiřítil ze zadního traktu pavlače a začal hlasitě štěkat. To přivábilo služebnou  a Jiřina jí řekla, že hledá milostivou paní. Služebná pro ni odešla a paní Rybičková v mžiku přišla. Jiřina odříkala naučenou větu, paní Rybičková se usmála a tak, jak byla zvyklá lidem onikat, povídala: „No tak šla dál a podívala se jaké to tu máme!“ Načež otevřela dveře do bytu a babičku pozvala dál. Pro malé děvčátko to byla podívaná věru nevídaná, neboť byt zařízený „po pansku“ viděla prvně v životě. Později mi tom vyprávěla: „V kuchyni u sporáku stála služebná a něco míchala na plotně. Tam jsem také odevzdala husu.  Pak mě paní Rybičková prováděla po pokojích. Bylo to tam jako na zámku. U dveří a oken nařasené závěsy z rudého sametu, vyřezávaný a vykládaný nábytek, sochy, skleníky plné porcelánu, spousta obrazů, krásné koberce. Já do té doby nikdy nic takového neviděla.“
Pochůzka s husou se obdobně jako k paní Rybičkové konala také do Nádražní restaurace. Manželka jejího nájemce, Arnošta Egerta, paní  Marie Egertová totiž čas od času zavítala,  někdy sama, jindy také  v doprovodu služebné, do města na nákup. Jedním z míst  nákupu byl  také Šillerův  stánek s prodejem drůbeže, ovoce a zeleniny pod podloubím domu čp. 42 na Starém náměstí. O nákupech Marie Egertové u Šillerů mi o mnoho let později  babička vyprávěla: „Paní  Egertová  chodila obvykle  nakupovat se  služkou, ta měla v ruce koš, kam dávala zakoupené věci. Tak tam přišla obvykle i ta husa. Jednou přišla paní Egertová sama, vybrala si a zaplatila husu, jako obvykle a požádala maminku, zda by ji husu mohl někdo doručit, že jde ještě dále do trhu. Maminka přikývla a řekla, že s husou pošle Jirku. Tím myslela mě, dceru Jiřinu.  Když jsem přišla domů ze školy vyfasovala jsem košík s husou a byla jsem poučena, že mám jít k Egertom na nádraží do restaurace, nechat si zavolat paní a  říct mnou nenáviděnou větu o huse.  Následovala další poučka, že kdyby mi paní  za to něco dávala, že to nesmím  vzít, neboť husa je zaplacena.
 Já poslušně přikývla, popadla košík a šla. Abych to lépe zvládla, poslala se mnou i o tři roky mladšího bratra Honzu Šillera, který však nebyl o svém chování poučen. Došli jsme i s husou na nádraží, vstoupili do restaurace a hned u nás byl číšník. Ptal se nás, co chceme. Řekla jsem mu, že neseme husu paní Egertové a on nás odvedl po schodech dolů do sklepa, kde byla kuchyně. Tam stále paní Egertová v černých šatech u sporáku a něco ochutnávala. Jak nás viděla, šla hned za námi. Já se uklonila a s odporem odříkala naučenou větu. Paní se usmála, vzala si košík a husu vyndala. Vyzvala nás, abychom šli s ní zpět nahoru do restaurace. Tam mi řekla: ‚Maminka povídala, že pošle Jirku, tak já čekala chlapce a ono přišlo děvče.‘ Já na to řekla, že Jirka jsem já. Paní se zase usmála, otevřela prosklenou vitrínu a vyndala z ní nějakou čokoládovou tyčinku. Já, ač jsem na ni měla hroznou chuť, domů se nic takového nekupovalo, místo sladkého jsme měli mísy vykrájených jablek a pomerančů, z toho, co se  neprodalo v krámě, jsem se sklopenou hlavou řekla, dle maminčina příkazu: ‚Děkuji, nechci.‘  A brácha, který nebyl poučen, hned pohotově odpověděl: ‚Tak to dejte mě.‘ Paní Egertová mu s úsměvem  tyčinku podala, pohladila nás po vlasech a vyvedla nás ven, přede dveře. Venku před nádražím mi brácha samozřejmě musel půlku tyčinky odevzdat.“
Další  známou třebovskou postavou byl českotřebovský učitel, hudebník a hudební skladatel, Jindřich Praveček st., který babičku také učil. Jednou prababičku rozbolel zub. Zavolala si dceru Jiřinu, dala jí korunu a řekla, že támhle na kredenci je lahvička od francovky, aby jí vzala a skočila do restaurace Dělnický dům v Nádražní ulici a koupila za korunu čistou. Tou byla myšlena nejlevnější kořalka, kterou  potřebovala na kloktání a výplachy zubu.  Babička poslušně vzala minci a lahvičku a vykročila k „Děláku“. Vešla dovnitř, pozdravila, položil lahvičku a korunu na výčepní pult, u něhož stálo několik mužů a pili pivo. Vtom přišel pan hostinský, babička vyslovila své přání, načež se z hloučku mužů ozvalo: „No, Šillerová, co tady děláš?“ Babička se otočila a on to pan učitel Praveček. Babička po pravdě odpověděla: „To mám pro maminku!“ Dovětek o bolavém zubu však již neřekla. Co si asi pan Praveček v tu chvíli myslel, to se již nedozvíme.
Zajímavou historku prožila babička s paní Julií Koblicovou, manželkou Čeňka Koblice,  zdejšího obchodníka, jejichž obchod se nalézal v domě čp. 52 v Hýblově ulici, babiččině někdejším rodném domě. Babička měla za nejlepší kamarádku a spolužačku, s níž seděla v jedné lavici od první třídy obecné školy až po maturitu na gymnáziu, Věru Veselou, žijící v domě čp. 63 v Hýblově ulici, který stojí přes uličku Na Splavě naproti domu Koblicovu. Věra byla dcerou zdejšího lékárníka a majitele drogerie, tedy děvče z vážené rodiny. Věruška svému tatínkovi, který byl vášnivým kuřákem, doma pravidelně „nacpávala“, pomocí strojku cigaretové dutinky. Jednou, to bylo oběma děvčatům asi dvanáct let, musela Věra naplnit dutinky před tím, než půjde s Jiřinou ven. Obě děvčata se posadila na parapet okna, které bylo umístěno nad vchodovými dveřmi do domu čp.63, tedy přímo proti oknu z kuchyně od Kobliců. Věra plnila jednu dutinku za druhou, když ji napadlo, že by společně s kamarádkou mohla vyzkoušet jak chutnají. Věra odběhla do kuchyně pro zápalky a vše již bylo dílem okamžiku. Děvčata párkrát potáhla, hned se rozkašlala a vše ve chvíli skončilo. Ani jedna z nich však netušila, že těch pár okamžiků s cigaretou v ústech bedlivě sleduje v onom protějším okně za záclonou paní Koblicová. Ta nelenila, v běhu doma odložila zástěru, skočila v síni do kabátu a pelášila k prababičce pod podloubí do mlékárny, aby ji zčerstva a pokud možno ihned o počínání její dcery informovala. Babička s Věruškou odložila nacpané dutinky a pak už děvčata vyrazila na vycházku. Když se odpoledne babička vrátila, zažila zajímavou chvilku. O ní mi vyprávěla: „Otevřela jsem dveře krámu, jednou nohou vstoupila dovnitř, druhou jsem měla ještě pod podloubím,  když v tom ke mně maminka přiběhla a spustila na mě: ‚Tys kouřila!’ Já sebejistě odpověděla: ‚Ó, né!’ V tom  mi na tváři přistála taková facka, že jsem málem upadla, načež mi maminka řekla: ‚Nelži, paní Koblicoví tě viděla!’ Tak neslavně skončil babiččin první pokus o kouření.
Babička žila na Starém náměstí čp. 42 od roku 1926. V roce 1940 se jí v domě narodil syn Jan, můj tatínek. Po několika letech se z bytu jejich rodičů, kde také žil babiččin bratr Honza Šiller, později s manželkou Maryškou a synem Karlem, babička se svoji rodinou odstěhovala. Díky té řadě let, prožitých na náměstí a v maminčině krámě, kde již jako studentka gymnázia musela odpoledne vypomáhat, znala celé obyvatelstvo starého náměstí a přilehlého okolí. Ve svém vyprávění mi vzpomínala na vedlejší sousedy, rodinu velkouzenáře Frimla, paní Pavlu Páskovou, choť obchodníka Josefa Páska st., kterak, již v synově krámě, sedávala za pokladnou, pamatovala rodinu malíře Adolfa Morkese, jenž žila ve Springerově domě čp. 16, obchodnickou rodinu Gzílovu a další známé obyvatele středu města. Pamatovala třebovskou učitelku francouzštiny, Madam Zdenku Ganthier, narozenou ve Francii, která žila v domě u Kargerů v Moravské ulici, manželku výrobce hudebních nástrojů, paní Vavřínovou, trpící kleptomanií a její počínání v místních obchodech nebo třeba pana  továrníka  Emanuela Frankeho, kterak vždy v neděli odpoledne, spolu se svými přáteli,  Josefem Krbcem, spolumajitelem pily a lékárníkem PhMr. Augustinem Veselým, docházeli na partičku karet do Vostrčilova hostince „Modrá hvězda“.
  Bylo toho daleko více, o čemž babička vyprávěla. Bohužel však, k mé velké lítosti, jsem si její vzpomínky nepsal. Její nenadálý ochod v roce 1993 mi  však tento záměr znemožnil. A tak zůstalo jen několik vzpomínek, které jsem slýchával opakovaně vyprávět, z nichž některé jsou zde zveřejněny.
Martin Šebela

 ¨

Rodiče mé babičky Jan Šiller a Aloisie, rozená Matouškova a jejich svatba  v r. 1919