Kultura ze záznamu                             
 

Mimo nabídky "on-line", kde je třeba dodržovat časy zpřístupnění vysílaného záznamu (z důvodu autorských práv) máme na webu Českotřebovského deníku další pořady, které si můžeme pustit kdykoliv uznáme za vhodné. Mimo videoreportáží a souhrnů, které najdeme na odkaze ZDE, můžeme s jeho souhlasem prezentovat také výsledky práce Agentury REVI Jana Dolečka:
 
Co může nabídnout Českotřebovský deník:
Jsou to především záznamy úspěšných Jabkancových poutí, natočených Janem Dolečkem  v letech 2004 - 2016, které najdete na dále uvedených odkazech. Vypněte televizi (byť i se 150 programy) a dívejte se....
  Jabkancová pouť 2016     Jabkancová pouť 2015
Jabkancová pouť 2014     Jabkancová 2013
  Jabkancová pouť 2012     Jabkancová pouť 2011
poslední s Jirkou Musílkem VHS, ale moc dobrá!

Když si programy pustíte, můžete porovnávat. Osobně velmi doporučuji poslední dva záznamy s Jirkou Musílkem. Jejich obsah, co se týče komunální politiky a českotřebovského cítění je myslím takový, že je žádný další ročník nepřekonal. Po promítnutí těchto záznamů znovu smeknete před Jirkou Musílkem, kterého nám ukradl nemilosrdný osud v září roku 2014. Je ho velká škoda... (mm)