Přišlo jaro, zve nás na vycházky

lavičky budou v plné permanenci


Ten podzimní obrázek se spadaným listím se do nastupujícího jara příliš nehodí, ale mně se líbí, neboť navozuje klidnou "lázeňskou" atmosféru a pohodu. Současná doba a nařízení o nouzovém stavu zatím přináší mnohá omezení,  ale  jarní dny v týdnu před velikonocemi jsou tak vydařené, že doma lidi těžko udržíte. Ne každý jede autem do vzdálenějších míst a tak je třeba počítat i  s vycházkami do parků a blízkého okolí města. Je proto dobrou zprávou, že město pamatuje i na dezinfekci laviček a městského mobiliáře.

Vstup do jara je ovšem velmi dobrou příležitostí k jakési inventuře laviček ve městě a případně také k porovnání s okolními městy. Podstatou příspěvku budou tedy lavičky ve veřejném prostoru, zatím v České Třebové. Věřím, že vzbudí nějakou pozornost. Náměty na některá doplnění tohoto důležitého městského mobiliáře už byly podány, bude ovšem dobře, budou -li řečeny z více stran, získáme tak objektivnější pohled, nebude se jednat jen o názory několika jednotlivců.

Tím, napovídám, že se k lavičkám ve městě budu znovu vracet, protože mám slušný soubor obrázků vybavení lavičkami z Litomyšle, Ústí i Lanškrouna a to už by. bylo nad rámec tohoto příspěvku... (Foto VV, MM)


Kde začít jinde než na náměstí....


Další prestižní prostor města je u gymnázia (Tyršovo náměstí)


Lavičky jsou také na Novém náměstí


Lavičky na Splavě


Lavičky jsou i v Bezděkově


Lavičky na Starém hřbitově u rotundy sv. Kateřiny


Lavičky na městském hřbitově


Javorka - obecně platí:  laviček je velmi, velmi málo, je to ostuda. (Jako první fotografie z roku 1905 - s lavičkami!)

 
Dopravní terminál Jana Pernera - i zde jsou lavičky - nikoliv ovšem vycházkové, ale "čekací"


Lavičku máme také u supermareketu Billa


Park na Zámostí má jen 1 lavičku a to často fotografovanou - střídá se zde nepořádek s úklidem a dalším nepořádkem...


Obdržel jsem i náměty na jiná řešení, nejrůznější srovnání, něco z toho uvádím....


  • Lavičky ovšem máme v České Třebové i na jiných místech..... ale obecně jich máme MÁLO.

    Pokračování..... (to be continued)