Mgr. Milan Michalski - 75 let                                               
První máj je celosvětovým Svátkem práce a pro Milana Michalského i dnem, kdy se před pětasedmdesáti lety narodil. Své místo v životě našel jako učitel přírodopisu a chemie a tomuto povolání zůstal věrný více než 40 let. Učit začal v Libchavách, působil na různých českotřebovských školách, ale rozhodující část kantorského života spojil se základní školou Habrmanova.
Již od dětství ho fascinovala neživá příroda, především mineralogie a paleontologie. Tyto své největší koníčky se vždy snažil propojit se svou profesí a vzbudit u svých žáků zájem o  „kameny“ . O tom, že se to podařilo, svědčí řada  následovníků, kteří si buď neživou přírodu oblíbili, nebo působí jako uznávaní mineralogičtí a paleontologičtí odborníci.
V roce 2001 se stal spoluzakladatelem Mineralogického  klubu Česká Třebová, jehož členové působí i v zahraničí. Kromě obsáhlé lektorské a exkurzní činnosti poskytuje spolek odbornou pomoc školám i široké veřejnosti a Milan Michalski je garantem Mineralogické olympiády pro žáky a studenty základních a středních škol. Převážně i jeho zásluhou probíhá tato ojedinělá přírodovědná soutěž více než 40 let. Na sklonku loňského a začátkem letošního roku  zorganizoval s kolegy ojedinělou výstavu, kterou pod názvem Krása kamenů, mohli zájemci navštívit v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí.
Milan Michalski se narodil na sklonku války v České Třebové a dá se říci, že je lokálním patriotem. I když rád cestuje, k rodnému městu i k okolní přírodě má hluboká vztah. Je spoluautorem obsáhlé publikace Neživá příroda Českotřebovska, kterou vydalo městské muzeum v roce 1988. V následující dokumentární činnosti průběžně mapuje společenský, kulturní i sportovní život ve městě. Je autorem nebo spoluautorem více než tří stovek článků a publikací, spolupracuje s významnými vědeckými pracovišti, odbornými časopisy, regionálním tiskem a televizí. Podílel se na natáčení tří dílu Toulavé kamery, která zviditelnila naše město na obrazovkách České televize. Své organizační schopnosti mnohokrát uplatnil v řadě tematických zájezdů a exkurzí po České republice i v expedičních cestách do zahraničí.
Při své novinářské práci se setkává se zajímavými osobnostmi a může tak uplatnit i dalšího koníčka, kterým je fotografování. Postupně vznikl soubor zajímavých snímků, které prezentoval na několika výstavách,  nejobsáhlejší, „Tváře a osobnosti“, se uskutečnila v roce 2015. Další soubor fotografií doprovází publikaci, která mapuje 12 let Týdne sportu v České Třebové. A právě fotografování a články do regionálního tisku povýšil na jakousi službu rodnému městu. Za zásluhy o město a jeho popularizaci byl v roce 2011 právem oceněn udělením Ceny starosty města.
Láska k neživé přírodě se stala jeho celoživotní vášní. Vše, co o ní ví, vždy předával nezištně dalším a především mládeži. O tom, že byl i oblíbeným učitelem svědčí ocenění Českotřebovský Ámos, které obdržel v loňském roce.
K Tvému jubileu Ti přeji za všechny tvé přátele, ke kterým se rád řadím, vše nejlepší, pevné zdraví.  Abys mohl ještě dlouhá léta cestovat s geologickým kladívkem a mačkat spoušť fotoaparátu....
Milan Mikolecký