Základní práva nejsou kus hadru
A nemůže je přes noc vykostit jednotlivý ministr, navíc chaoticky, bez pořádného odůvodnění a v rozporu s pravidly. To je jasný vzkaz, který dnes vyslal soud vládě.
“Nad vládou není jenom Bůh a oblaka, ale také soudní přezkum.”, vystihl důsledky rozsudku právník Ondřej Dostál, který úspěšně žaloval nezákonná opatření ministerstva zdravotnictví, jimiž bylo masivně omezeno právo pohybu a právo svobodně podnikat.
Základní práva a svobody nás chrání před invazivními zásahy státu do našich životů. Byť tato práva ve výjimečné situaci mohou být omezena, může se tak dít jedině podle pravidel. A ty je třeba dodržovat v normálním i v krizovém režimu. Ať jste Andrej Babiš, Adam Vojtěch či kdokoli jiný. Podle soudu může po vyhlášení nouzového stavu a navíc takto masivně omezit základní práva jedině vláda. Kdyby měl kterýkoliv jednotlivý ministr pravomoc na základě vágního ustanovení v zákoně de facto zrušit práva chráněná ústavním pořádkem, a to bez nutnosti vyhlásit nouzový stav, vznikl by opravdu nebezpečný precedens. Podle soudu je takový stav nepřípustný.
Vláda od začátku působí dojmem, jako by všechna pravidla pro omezování základních práv s příchodem pandemie přestala platit. S opatřeními přichází doslova za pět minut dvanáct, chaoticky, bez plánu, bez adekvátního zdůvodnění, na hraně nebo i za hranou zákona. Máme radost, že soud dnes ukázal jednoznačně: Na základních právech záleží. I v krizi.
Soud nezákonná opatření zrušil nezvykle s účinností až od pondělí 27. dubna. Pomohl tak vládě porušování pravidel napravit. Pokud by soud nebyl k vládě natolik shovívavý a zrušil opatření od počátku, stát by pravděpodobně musel nahradit škodu všem lidem a firmám, které nezákonná opatření poškodila. Na to dopředu upozorňovala opozice. Chaotická opatření by tak přišla draho nejen vládu, ale ve výsledku i všechny daňové poplatníky.
Rozhodnutí následně zlehčoval Adam Vojtěch s tím, že soud řešil jen formální stránku věci. Tak za prvé, zda naše osudy leží v rukou ministra, nebo celé vlády, je rozdíl. Za druhé, soud se k otázce nezbytnosti omezení vůbec nedostal.
Nebyla splněna už základní podmínka - omezení práv v souladu s právním řádem.

Milion chvilek pro demokracii