Patří toto do lesa?
O víkendu 19.4.2020 za slunečného počasí jsem procházel od Semanínské kapličky směrem dolů k serpentinám (viz mapa). Cesta je částečně zavezena stavebním materiálem pro zpevnění a vyplnění kolejí. Materiál je zaválcovaný, takže někdo měl snahu, aby byla výsprava dostatečně trvalá. Ale ve stavebním materiálu, který byl navezen do lesní cesty, se mimo drti z cihel, betonu a stavebního materiálu, zaválcoval i molitan, igelit, obklady, železných výztuží a kusy trubek, které ční z cesty a jsou nebezpečné. Část cesty je dle katastru nemovitostí Obce Semanín, na katastru obce Č. Třebová nemá cesta vlastní parcelní číslo a prochází přes pozemky různých vlastníků. Chceme mít odpad v lese?  (Michal Kadlec)