Oznámení zhotovitele stavby mostu o potřebě uzavírky části Lidické ulice

Po dobu uzavírky silnice III/31512 v České Třebové, ul. Podbranské, která je nařízena rozhodnutím silničního správního úřadu v České Třebové v termínu od 27.3.2020 do 31.10.2020,  bude operativně docházet k uzavření vedlejší komunikace, ul. Lidická  (příjezd do ul. Podbranské ze Starého náměstí).  Tyto uzavírky jsou vynuceny stavebními pracemi v místě křižovatky silnic ul. Podbranské a Lidické. Jedná se zejména  o uložení inženýrských sítí (NN, VN, vodovod), zřízením nové konstrukce vozovky, výstavby nového ostrůvku v prostoru křižovatky, dále pak při stavbě mostního objektu přes řeku Třebovku, při montáži podpěrné konstrukce (skruže) pro hlavní nosnou konstrukci mostu, při betonáži hlavní nosné konstrukce mostu, demontáži podpěrné konstrukce.
Uzavírky budou zhotovitelem stavby hlášeny v předstihu minimálně 3 dny před započetím potřebných prací na silniční správní úřad p. Nerudovi a na odbor investic Ing. Šverclovi.
Zhotovitel předpokládá, že k uzavírkám ul. Lidické bude muset přistoupit cca v 75 dnech z celkové doby hlavní uzavírky ul. Podbranské. 
 
Za zhotovitele Marek Mazura stavbyvedoucí