Parnická textilka by letos slavila 171 let. Kdyby byla.       


Textilka, která dodávala látky i britské královně

O slavné i neslavné době textilního podniku HPS, Perla nebo i Primona bylo napsáno mnoho. Je skutečností, že v loňském roce 2019 jsme si mohli připomenout 170. výročí  založení prvního zárodku pozdější velké a slavné textilní továrny.

Ovšem textilní tradice byly v České Třebové nastoleny již daleko dříve. První zmínka o klapotu tkalcovských stavů pochází z roku 1452, ale vraťme se k Primoně. V jejím nejlepším období tu pracovalo přes 2 500 zaměstnanců a Primona dodávala látky například i anglické královské rodině (tehdy se jednalo hlavně o pyžamovinu a košilovinu).

Úpadek přišel hned po sametové revoluci - ztráta odbytu, zastaralý strojový park, omezené možnosti investic, to vše spojené s velmi levnou čínskou konkurencí, zapříčinilo že dluhy narůstaly a odbyt a výroba klesala. V roce 2002 byla kumulovaná ztráta Primony okolo 158 miliónů korun a tak Primona vyhlašuje v roce 2003 bankrot a posléze v roce 2004 upadá i do konkurzu a  propouští poslední své zaměstnance ... 
 
Fotografie toho, co toto vše připomíná, uvádí Luboš Kozel

Uvádí fotografie staré i nové, pohledy ze všech stran, také z výšky i pohledy do suterénů,  využívá svůj bohatý a utříděný archiv.
Ke zveřejněným obrázkům se sluší dodat, že rokem 2004 historie nekončí. Dochází k postupném rozprodeji areálu Primony, bourá se teplárna, staví se Tesco, potom také prodejní galerie A centrum, během let již  změnily své vlastníky. Staví se Kaufland a další obchodní galerie, vzniká také asijské obchodní centrum. Tzv. zbytkový areál Primony byl prodán v dražbě. Odkoupil jej Josef Škrkoň, který jej v roce 2016 nabídl dle informace tehdejšího starosty  aroslava Zedníka městu výměnou za zvětšení areálu v Křivolíku o další plochy a vybudovaný rybníček Panamák. K výměně nedošlo.
Zbytkový areál Primony byl následně  v roce 2018 odprodán dalšímu vlastníkovi, který zde chtěl postavit byty a hotel.  Ten se ovšem do dnešních dnů stačil přetransformovat  na jinou účelovou společnost s názvem i Na Primoně s.r.o., U Panasonicu 375, Staré Čívice, 53006 Pardubice. Její účel není však příliš jasný. Je to podle obchodního rejstříku výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost je nová,  vznikla vlastně 29.11. 2019 odštěpením části jmění společnosti I. SPZ s.r.o., IČ: 005 28 749. Jednatelem společnosti jde od 29. listopadu 2019 dvaapadesátiletý Mgr. PAVEL ROSENBAUM, funkci společníka mají  dvě firmy  a to GASCO KM, s.r.o., IČ: 287 72 679 z Pardubic - Nemošic a Becanzl s.r.o., IČ: 046 91 954 za Prahy Holešovic. Vlastnická struktura a cíle podnikání však nejsou v tuto chvíli příliš jasné. Zatím se ovšem nic neděje.... 
 

Říjen 2013


Duben 2014


Červenec 2017


A je tady současnost - tedy rok 2020
Duben 2020. Co bude dál?