Aktuální informace starostky města  (1. dubna  2020)        


Vážení spoluobčané, ačkoliv jsme dnes ve svých kalendářích obrátili list a je 1.dubna, následující informace nejsou aprílovým žertem. Nouzový stav je prozatím v platnosti do 11. dubna, ale již nyní je zřejmé, že vláda bude v Poslanecké sněmovně jednat o jeho prodloužení. I nadále bude tedy potřebné dodržovat povinnosti, které vycházejí z opatření vlády, jako je omezení volného pohybu, nošení ochranných roušek, respektování nákupních hodin vyčleněných pro seniory a dalších nařízení.
Ačkoliv výše zmíněná opatření mají dopad na životy nás všech, následující informace se týká  živnostníků  našeho města. Mnozí z nich byli donuceni uzavřít své provozy ať už přímo z nařízení vlády, nebo kvůli nedostatku personálu či snížené poptávce. Počínaje dnešním dnem jsou přijímány žádosti o dotace „tzv. ošetřovného“ pro OSVČ. Ačkoliv podle původních informací mělo být o tuto dotaci žádáno u obecních živnostenských úřadů, nakonec bylo přikročeno k tomu, že žádosti jsou odesílány přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Živnostenské úřady budou poskytovat pouze základní poradenské služby, jak vyplnit žádost. Již nyní na webu města najdete základní podmínky pro udělení této dotace. Prosíme zájemce o případnou konzultaci, aby upřednostňovali telefonickou a e-mailovou  komunikaci s naším živnostenským odborem i dalšími útvary MěÚ. Věřím a doufám, že v krátkém čase k „ošetřovnému pro OSVČ“ přibudou také další nástroje, jako jsou tzv. pětadvacítka a kurzarbeit, které zmírní dopad krizových opatření na tuto skupinu obyvatel.
Během včerejšího dne počet prokázaných případů nákazy v našem kraji překročil stovku, v okrese Ústí nad Orlicí je aktuálně evidováno 15 pozitivně diagnostikovaných případů. Velký rozruch také vyvolala zpráva o šíření nákazy v Pardubické krajské nemocnici, kde se nakazilo několik zdravotníků.  I přes ne příliš příznivé zprávy posledních dní je však potřebné konstatovat fakt, že náš region stále patří v celorepublikovém kontextu mezi nejméně postižené.
Díky dobrovolníkům jsme již obdrželi a rozdistribuovali stovky roušek. Nadále pokračují služby Nákup domů, Rouška domů i bezkontaktní roznáška knih pro čtenáře městské knihovny. Moje velké poděkování patří všem pracovnicím v sociálních službách, pečovatelkám, které denně poskytují našim seniorům potřebnou péči v Domově pro seniory, ale i v terénu. Děkuji všem za pomoc a solidaritu, která mě i v těchto dnech naplňuje nadějí a přesvědčením, že to společně zvládneme.
Magdaléna Peterková  1.4. 2020