Traily změní lesy na Českotřebovsku, bohužel nevratně    


Nemyslím, že by  samotný pojem singletrack měl být zcela škodlivý, umožňuje bikerům se dostat do přírody a projíždět se lesními porosty po speciálně upravených jednosměrných tratích. Problém je podle mého názoru v míře, jak tyto tratě ovlivňují přírodu v dané lokalitě. Tou lokalitou je Peklák a hřeben Javorníku, do které bylo třeba "namotat" dvě desítky kilometrů trailových tratí. Ty potom  podstatně mění  krajinu v této lokalitě.
Traily  jsou prakticky před dokončením, je třeba ještě dodělat některé jejich části a především instalovat nějaký orientační systém, aby biker vědět na jaké trase se nachází a kam ho dovede.  Zatím zde nic takového není. V současné době jsou tratě ve výstavbě a vstupy na ně jsou opatřeny na mnoha místech zákazovou značkou. Nesmí sem cyklisté, ale ani pěší turisté, motocyklisté nebo jezdci na koních.  Psi nebo např. koně bez jezdců snad mohou. Nyní v době koronaviru jsem na svých povolených poledních vycházkách do přírody prošel velkou část připravených tratí.
Jaké jsou moje dojmy? Pokud pominu potřebu absolvovat někde i prudké sjezdové úseky, jde o poměrně pohodlné cesty šikovně využívající možnosti terénu, které budou moci absolvovat nejen špičkoví, ale i průměrní cyklisté. Myslím však, že to rozhodně není úplně pro všechny, nebo jen některé jejich úseky. V případě, že by zde jezdili jedinci se sklonem k závodění (a to nelze vyloučit) , mohou vyprovokovat i ty, kteří tratě nezvládnou se všemi důsledky. V tomto případě se i klidná trasa může mezi stromy stát velmi nebezpečnou.
Dalším dojmem je to, že těchto trailových tratí je zde k velikosti lokality neúměrně mnoho. A tak stejný počet bikerů využívající tratě tohoto systému bude zatěžovat území daleko víc, než kdyby trasa trailů vedla třeba až na Andrlův Chlum za po jiné trase zase zpátky. Zde jde vlastně o okruhy natěsno umístěné na malém území. Lze z nich sice lze vyjet i jinam, ale již mimo systém singletracků
"Naštěstí" je těmito trailovými trasami poznamenán pouze lesní celek v lokalitě Peklák - Javorník, naštěstí  se ustoupilo od záměru vybudovat další úseky trailových tratí v oblasti Kozlovského kopce - Strakova a Pazuchy. A podle původního výhledu měly být i v oblasti  Srnov - Palice a poté třeba i v krásném lese na Presích. Chataři se tam proti tomu bouřili. Naštěstí k tomu nedošlo. V oblasti, kde se budují, mají význam v tom, že zajišťují letní využití  skiareálu Peklák. A jak se díky mizerným zimám ukazuje, tak se mohou stát nakonec i dominantním využitím tohoto areálu. Alespoň do doby, než se podaří lesy v lokalitě zcela zdevastovat. A tak budeme moci využívat lesy v našem okolí ve dvojím režimu. Na Pekláku a Jelenici jako bikeři, a v ostatních lokalitách jako obyčejní turisté či houbaři.
Další stránkou spojenou s budoucností Bikerezortu Peklák bude soustavná potřeba nyní vybudované kilometry tratí udržovat. Les je přírodní  útvar, biotop, který je určen k plnění funkce lesa (je to napsáno na všech výpisech z katastru). Intenzivní využívání pro sportování veřejnosti  bude přinášet konflikty a problémy, les ztrácí svůj hospodářský charakter, stává se sportovištěm. Sjízdnost vybudovaných tratí bude třeba zajišťovat pomocí mechanismů a pracovních sil. Bude to nekonečný proces, tratě nebudou vybudovány  jednou pro vždycky. Na mandatorní výdaje spojené s provozem střediska a údržbou tratí bude třeba "nějak" zajistit příjmy. Někde to je zajištěno dobrovolným příspěvkem (Jedovnice). Nevím, zda to je nejlepší způsob, na Pekláku může být příspěvek součástí (vyššího) jízdného na vleku a v cenách dalších služeb, dobrovolnosti příliš nevěřím. Nelze rozhodně sázet na to, že může být areál trvale dotován z rozpočtu města, zvlášť má-li sloužit z větší části pro sportovce odjinud. A najíždět na traily je možné i mimo nástupní místo Peklák, tedy bezplatně...
Možná to odporuje vlastní myšlence singletracků jako takových, možná to je podmínka dotace, ale alespoň já beru s podivem, že lesním celkem na Javorníku vede řada širokých cest, dobře sjízdných i pro nákladní vozy lesní správy, po kterých by jistě mohli jet i cyklisté, ale pro ně se buduje trasa (a vlastně devastuje les) právě v těsné blízkosti této komunikace.  Jakou újmu by asi bikeři měli z toho, že by museli část svého okruhu  absolvovat po takovéto široké cestě?
A ještě postřeh: Zdá se mi, že vybudováním trailů nebudou v této oblasti  pěší turisté vítáni.  Po trase singletracků se chodit nemá. Jde o bezpečnost bikerů i pěšáků. Další cesty tu jsou, ale nejsou řádně značeny. Budou se křížit s tratěmi pro bikery a ti mohou jezdit docela i rychle. Těch křížení zde je poměrně mnoho. Divím se i tomu, že v této oblasti ani není řádně označena turistická trasa vedená např. od (bývalého) koupaliště Křivolík až  na Andrlův chlum. Je tu zeleně značená trasa od Kozlova až na Zhořský kopec, potom vede dolů do Přívratu a odtud přes Zacharovec a Kozlovec až na rozcestí u Zabitého a k ústecké (vlastně řetovské) rozhledně. Českou Třebovou vlastně obchází. Jakákoliv značená trasa přes Javorník tedy zatím chybí.
Je třeba dobře vybavit nástupní místo na Pekláku. Máme nové parkoviště, také jsme zde vybudovali minikemp, kde je možné již dnes zaparkovat s karavanem a připojit se zde na elektrickou energii, kterou si předplatíte za cenu 8 Kč/ kWh. Chybí tu zatím také hygienické zařízení. WC je možné využívat v budově bufetu, chce to ovšem ještě zajistit  možnost sprchování  nejlépe a nejlacinějí v podobě instalace sanitárního kontejneru. K tomu je zapotřebí jen připojení na elektrickou energii a vodu a kanalizaci. To všechno zde na nástupním místě je zavedeno. V letošním rozpočtu města se ale na tuto možnost zatím nepamatuje, díky koronaviru budeme mít jiné starosti a přidávat další výdaje, se kterými se nepočítalo rozhodně nebude možné. Ale  pro budoucnost, tedy od příští sezóny to lze považovat za standard. Nakonec by se na tom neprodělalo, využití by bylo samozřejmě zpoplatněno. Nástupní místo je umístěno vzhledem k obytným částem města v lokalitě, kde by neměly vznikat takové problémy, jako např. na trailech  ve Lhotě u Trutnova... (viz dále). K problematice dokončování trailových tras připravujeme videoreportáž....
Milan Mikolecký 11. dubna 2020

Plánek tras ve stavu z r. 2018, kdy byla přidělena dotace (došlo ovšem k dalším dílčím změnám !)

Poslední ucelený mapový podklad byl opravdu vytvořen v roce 2018 (viz dále) jako součást projektové dokumentace pro získání dotace. Při realizaci projektu však dochází k místním odchylkám v rámci parcel a jednotlivých vlastníků. Nové přesné zaměření tras bude provedeno za celý souhrn tras společně jako podklad pro kolaudační řízení. Z něj vznikne nová souhrnná mapa. Bude tedy k dispozici přibližně v červnu tohoto roku. Na aktuální stav je dost dotazů, ve zveřejněné mapce jsou totiž nakreslené i tratě za silnicí na Litomyšl v oblasti pod hájenkou U Kohouta, kde se žádné traily nestaví.

Silně vytažené  sjezdových tratí  části bez rekonstrukce, slabě vytažené části se upravují nebo budou upraveny

Nástupní místo Peklák jsme si z více než 2/3 zaplatili sami, celkem 20,5 mil. Kč, navíc bude třeba sanitární kontejner


Příklad sanitárního kontejneru, který bude potřeba na nástupním místě instalovat (doplní služby kempu).


Další traily v ČR: Trutnov Trails budou mít letos již šestou sezónu 

Trail centrum je v místní části Trutnova Lhota a není zde všechno bez problémů. Problémy vznikly právě s rostoucím počtem bikerů a s postupně narůstajícími konflikty různého druhu. Petici proti trailům  ve Lhotě podepsalo loni 220 místních obyvatel, předali ji trutnovské radnici a řeší ji dokonce i Parlament. Zde traily provozuje spolek Trutnov trails. Je zde pět jednosměrných trailových trati  různé obtížnosti od modré po černou.Organizuje také nejrůznější firemní akce, kemp, půjčovnu kol. Snaha ze strany spolku udržet provoz bez problémů sice existuje, nicméně klid zde ještě není.
 
Single trail Moravský kras - Jedovnice (ukázka prOvozního řádu) 

Poplatek za užití stezek uhraďte na Základně v Jedovnicích. Poplatek je dobrovolný a bude použit na údržbu stezek, jejich další rozvoj a na úhradu pronájmu lesních pozemků
Využití stezek je na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za případné úrazy, které se na stezkách stanou. V případě úrazu volejte 155.
Návštěvníci musí respektovat pokyny na webových stránkách (www.singlekras.cz), příkazy personálu, vlastníka lesa a jeho zaměstnanců i značení přímo na trailech (jednosměrnost, uzavření úseků, křížení atd.).
Vjezd na traily je povolený jen na kole a s cyklistickou přilbou. Stezky nejsou určené pro motorkáře, pěší nebo jízdy na koni.
Děti mladší 12 let smí na stezkách jezdit pouze v doprovodu plnoletých osob.
Na stezkách je zakázáno pohybovat se se psy.
Lidé nesmí vjíždět na úseky, které jsou daný den zavřené. Informace o sjízdnosti stezek jsou vždy na webu. Před každou návštěvou Singletrailu Moravský kras proto doporučujeme tyto informace sledovat.
Při náledí či sněžení je zakázáno na singletraily vjíždět. Stezky se nesmí používat ani za extrémního mokra.
Jezdci nesmí odbočovat mimo vyznačené trasy a vjíždět či vstupovat do míst označených zákazem vstupu (např. při provádění těžby či nakládky dříví, výskytu vývratů po vichřici atd.).
Z důvodů vyloučení rušení zvěře při pastvě a minimalizace rizik z výkonu práva myslivosti se stezky otevírají 2 hodiny po východu slunce a uzavírají 2 hodiny před západem slunce. V nočních hodinách platí zákaz jejich používání.
Návštěvníci nesmí jakkoliv ničit stezky a značení. V případě, že objeví závadu, musí ji po návratu z jízdy nahlásit na Základně Jedovnice.
Uživatelé jsou povinni počínat si při pohybu na stezce tak, aby neohrozili ostatní návštěvníky lesa, nepoškodili přírodní prostředí v lokalitě a neomezovali činnost vlastníka lesa, především v oblasti lesního hospodaření a dodržovali pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Cyklisté musí přizpůsobit rychlost své jízdy svým fyzickým a technickým schopnostem. Zároveň musí dát přednost rychlejším cyklistům, kteří je dojedou.
Návštěvníci zodpovídají za své osobní věci. Doporučujeme je nikdy nenechávat bez dozoru.
Je zakázáno vjíždět na stezky pod vlivem alkoholu.
 
V lesích je dále zakázáno:

rušit klid a ticho
vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin
sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet
sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les
jezdit a stát s motorovými vozidly
vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu
vstupovat do prostorů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví
mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních
kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa
odhazovat hořící nebo doutnající předměty
narušovat vodní režim a hrabat stelivo
znečišťovat les odpady a odpadky