Českotřebovský deník 129/2020 (2.5.)
12 let starý záznam koncertu Velkého swingového orchestru stál za to

Koncert, jehož záznam jsme mohli vidět v prvních dvou květnových dnech, se konal  na začátku adventu v roce 2008 a jeho moderátorem nebyl nikdo jiný než Alfréd Strejček, který nám všem opět po letech dokázal jaký to byl PAN moderátor, jak dobře se vyznal ve swingové i jazzové muzice a jak dobře si rozuměl  také s orchestrem, jehož program uváděl a jak se dokázal doplňovat s brilantním klavíristou orchestru MUDr. Vladimírem Žákem. Rok 2008 byl rokem Georghe Geschwina, který by se dožil 110 let a proto se vzpomínalo i na jeho jazzové opery Blue Monday a také Porgy and Bess , zpívala Iva Kolářová a Jan Sisr. Byl to koncert, který si mohli pamětníci znovu po 12 letech připomenout, stejně jako další záznamy, které jsou nyní pravidelně na facebooku Kulturního centra uváděny pravidelně - viz další přehled. K účinkování Alfréda Strejčka v České Třebové mám ještě jednu osobní poznámku. Honorář, který byl součástí smlouvy, byl tak nízký, že by dnes za něho žádný jiný komentátor snad nezvedl ani telefon, tvořil skutečně zlomek toho, co je dnes za moderování celovečerního pořadu běžně vypláceno. A jak jsme se mohli nyní ze vzácného záznamu přesvědčit, tak byla úroveň  jeho práce  skutečně  na výši. (mm)

ON-LINE KULTURA V KULTURNÍM CENTRU

DS Hýbl Česká Třebová - Claud Magnier - VĚNO SLEČNY LAURY 2010
datum: 04. 05.  začátek v 20.00 hodin
datum: 05. 05. začátek v 09.30 hodin
 
DS Hýbl Česká Třebová: MAMZELLE NITOUCHE 2012
datum: 06. 05. začátek v 20.00 hodin
datum: 07. 05.  začátek v 09.30 hodin
 
VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR ČESKÁ TŘEBOVÁ 2009
datum: 08. 05. začátek v 20.00 hodin
datum: 09. 05.   začátek v 09.30 hodin
 
DS Hýbl Česká Třebová -KYTICE  2014
datum: 11. 05.  začátek v 20.00 hodin
datum: 12. 05 začátek v 09.30 hodin
 
Divadelní soubor Hýbl Česká Třebová - ŠLY PANENKY SILNICÍ  2015
datum: 13. 05 začátek v 20.00 hodin
datum: 14. 05.  začátek v 09.30 hodin
 
VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR ČESKÁ TŘEBOVÁ  2010
datum: 15. 05.  začátek v 20.00 hodin
datum: 16. 05.  začátek v 09.30 hodin
 
Loutkářský soubor ČTYŘLÍSTEK Česká Třebová - O LÍNÝCH STRAŠIDLECH
datum: 16. 05.  začátek v 08.30 hodin
datum: 17. 05.  začátek v 08.30 hodin

ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ AKCE


Pondělí 4.5. ve 20 hod VĚNO SLEČNY LAURY - CLAUD MAGNIER - DS HÝBL ČESKÁ TŘEBOVÁ,
záznam z roku 2010 - https://youtu.be/kVTOyCxkyAM
 
Úterý 5.5. v 9:30 opakujeme VĚNO SLEČNY LAURY - CLAUD MAGNIER - DS HÝBL ČESKÁ TŘEBOVÁ,
záznam z roku 2010 - https://youtu.be/9Xm49x_kqp0
 
Středa 6.5. ve 20 hod - DS HÝBL ČESKÁ TŘEBOVÁ - Mamzell Nitouchë,
záznam z roku 2012 - https://youtu.be/Jj48ptCzeJI
 
Čtvrtek 7.5. v 9:30 - opakujeme DS HÝBL ČESKÁ TŘEBOVÁ - Mamzell Nitouche,
záznam z roku 2012  - https://youtu.be/27T-cjbkDsU
 
Pátek 8.5. ve 20 hod VELIKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR ČESKÁ TŘEBOVÁ,
záznam z roku 2009 -https://youtu.be/1pghzaDNUw4
 
Sobota 9.5. v 9:30 - opakujeme VELIKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR ČESKÁ TŘEBOVÁ,
záznam z roku 2009 -   https://youtu.be/kaQrMoE68Ks
 
Pondělí 11.5. ve 20 hod  - DS HÝBL ČESKÁ TŘEBOVÁ - KYTICE,
záznam z roku 2014 - https://youtu.be/LEPSbokKQk8
 
Úterý 12.5. v 9:30 opakujeme  - DS HÝBL ČESKÁ TŘEBOVÁ - KYTICE,
záznam z roku 2014 -  https://youtu.be/c_Q_GAt45Yw
 
Středa 13.5. ve 20 hod - DS HÝBL ČESKÁ TŘEBOVÁ - Šly panenky silnicí,
záznam z roku 2015 - https://youtu.be/-5LPPDeQRus
 
Čtvrtek 14.5. v 9:30 - opakujeme DS HÝBL ČESKÁ TŘEBOVÁ - Šly panenky silnicí,
záznam z roku 2015  - https://youtu.be/WGvIeF5cI_Q
 
Pátek 15.5. ve 20 hod VELIKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR ČESKÁ TŘEBOVÁ,
záznam z roku 2010 -  https://youtu.be/NscL4LMO5aE
 
Sobota 16.5. v 9:30 opakujeme VELIKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR ČESKÁ TŘEBOVÁ,
záznam z roku 2010 -  https://youtu.be/1PfTlpiE2Aw

Maraton soudobé hudby  

Neděle 3. května
StreamingSundays, které již několik týdnů pořádá britská Academy of Ancient Music pokračují uvedením programu s názvem The Art of the Lute with Thomas Dunford. Streaming začíná v 10:00 centrálního času (CT). Platformou pro vysílání je Youtube.
V 15:00 hodin EDT startuje marathon soudobé hudby pořádaný slavným new yorkským ansámblem Bang on a Can. Umělecký vedouci Michael Gordon do programu zahrnula mimo jiné i hudbu Philipa Glasse a Meredith Monk.
 
Prosazení povinné certifikace zpracovatelů vysloužilého elektra do nového zákona o odpadech by byl pro většinu z nich likvidační 

Jeden z nejvýznamnějších kolektivních systémů sběru vysloužilých elektrozařízení REMA Sytém a další oborové společnosti včetně chráněných dílen či asociace se obávají změny legislativy spojené s povinnou certifikací firem zpracovávajících sebraný elektroodpad. V rámci připravované novely zákona o odpadech v gesci MŽP tuto povinnost navrhuje nedávno oživená asociace AREO, jejímiž členy je ale pouhá šestka subjektů z celkových více než 200, které oficiálně v tomto oboru v ČR podnikají.
Zásadním problémem je, že certifikace znamená především finančně, ale i jinak natolik náročný proces, že drtivá většina ze zpracovatelů si ji nebude moci dovolit, což bude znamenat jejich konec. Bez jejího získání totiž nebudou moci podnikat (zpracovávat elektroodpad). Ohrožena je tak existence většiny ze dvou stovek zmíněných subjektů včetně chráněných dílen zaměstnávající zdravotně handicapované.
„Tento krok by vedl ke zcela jednoznačné monopolizaci trhu, který by si mezi sebe rozdělilo pár vyvolených. Fatální dopad by tato změna měla na celý průmysl zpracování elektroodpadu. Eliminovat nekvalitně pracují zpracovatele, což vypadá jako její bohulibý cíl, je pouhou záminkou. České legislativa toto umožňuje MŽP i jednotlivým krajům již nyní, jen začít,“ říká David Vandrovec, generální ředitel společností REMA a zároveň předseda představenstva Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT). 
S ideou zavedení povinné certifikace v celoevropském měřítku nesouhlasí ani Evropská komise, která už nechala zpracovat i studii případných negativních dopadů na celé odvětví.  Certifikaci by měla v ČR navíc provádět a udělovat jediná v Evropě akreditovaná společnost. „Její kapacita je malá a proces s ní spojený trvá 3-6 měsíců, takže aby jí rychle prošlo 200 firem v ČR, kde navíc ne všichni dokáží obhájit certifikát v cizí řeči a česky mluvících auditorů moc není, je nepředstavitelné,“ doplňuje další velké úskalí Michal Kecl ze společnosti EKO Logistics s.r.o. Zarážející je také fakt, že auditoři jsou nebo byli vedoucími osobami kolektivních systémů, které teď tuto certifikaci prosazují. Samotný EKO Logistics uvedenou certifikací disponuje, nicméně navrhovanou cestu povinných certifikací považuje za zcela nevhodnou.  
Také podle ředitele jedné z chráněných dílen Jana Kristka z chebské společnosti MARKETA – REMONE s.r.o. má chystaná novela zákona jednoznačně za cíl vyřadit z trhu menší zpracovatelská zařízení: „V ČR neexistuje objektivní ani nezávislý orgán, který by certifikaci prováděl. Její podmínky mohou být nastaveny tak, že budou pro drobné zpracovatele představovat neúměrnou finanční zátěž nebo jiná složitá omezení.“  
Pokud by byla navrhovaná povinnost certifikace zakomponována do připravované novely zákona o odpadech, stalo by se tak též v rozporu s ústavním pořádkem ČR.  Stát by se de facto vzdal důležité pravomoci v jedné z oblastí celospolečenského významu ve prospěch soukromému subjektu – certifikační společnosti a subjektu definujícímu normy, bez možnosti mít ji pod kontrolou. Tento krok by pak vedl mj. k značnému omezení možnosti nakládat s majetkem, za nějž se i elektroodpad považuje. To by následně mělo vliv na pokles jeho ceny kvůli tomu, že na trhu bude malá nebo téměř žádná konkurence.  
Proto ani v rámci celospolečenského prospěchu není žádoucí, aby docházelo k podobnému „ohýbaní“ legislativy, v tomto případě ve prospěch vybrané menšiny zpracovatelů vysloužilého elektra. „Věříme, že nakonec převládne racionální pohled na celou věc a prostřednictvím zákonné úpravy nebude zlikvidována zdravě fungující konkurence v našem oboru včetně chráněných dílen, “ dodal David Vandrovec.
Česká Třebová perem Richarda Hoblika, ředitele německé školy 

Obraz je datovaný r.1920 Richard Hoblik se v době okupace potom nechvalně projevil jako funkcionář německé správy města a měl podíl na odstranění sochy T. G. Masaryka z parku u polikliniky. Německá škola sídlila v domě na roku dnešní Slovanské a Riegrovy ulice.