Českotřebovský deník 137/2020 (10/5) 
Trávník  bude mít nové hřiště, lavičky i nové chodníky

Práce probíhají od 10. března, zatím poměrně nenápadně. Přesto už je dost práce provedeno. Stavbu provádí společnost RYDO. Hlavní část stavby je v prostoru nad kostelem ČCE, ale  řada změn probíhá i přední části plochy od (bývalé) Václavské ulice. Cestní síť bude nově vydlážděna, vzniknou nové hrací plochy a prvky pro děti, budou nové lavičky. Přesto se  lidem nelíbí např. odstranění vzrostlých borovic, které zmizely hned časně na jaře a rychle byly vyfrézovány i jejich pařezy, snad aby je nic nepřipomínalo.  Bylo to snad v souladu s projektem, ale stejně to je na pováženou. Protože kdyby chtěl někdo u domnu takový strom odstranit, jistě by mu to nebylo povoleno. Jde-li o revitalizaci sídliště podpořenou dotací FRB, pak to možné je. Těžko pochopit, co se tím získalo. Porovnejme proto stromů fotografii i roku 2017 a fotografii současnou:
Práce budou během, letošní stavební sezóny dokončeny. Je dobře že byl přijet tento model stavby a sídliště nebude rozvrtáno dlouhodobě. Původně starosta Zedník uváděl, že rozpracovanost bude třeba rozložit do dvou stavebních sezón.  Největší užitek z revitalizovaného sídliště budou mít děti a jejich maminky. Ale i ostatní, neboť chodníky na sídlišti  budou mít úplně jinou úroveň než tomu bylo dosud.  Revitalizace sídliště se ale netýká parkování, které bude město řešit jiným způsobem. (mm)

Kontejnery: komunální odpad, tříděný odpad, běžné i velkoobjemové...          

Podívejme se na přiložené fotografie, ze kterých je vidět, jak počet kontejnerů v ulicích stoupá, zejména pak na sídlištích. Sídliště takto nebyly vůbec stavěny. Vidět to můžete z dalšího snímku vyfoceného v roce 2003, kdy ještě nebyly kontejnery na tříděný odpad a kontejnery na komunální odpad se v podstatě vešly do vybudovaných cihlových "ohrádek" a byly tak více méně schované.  Po zavedení systému třídění odpadu prudce narostl počet kontejnerů. Ty město dokázalo nakoupit a rozmístit, ovšem prostě tak,. že je dalo "někam vedle" a tak naše město zdobí stále  se zvětšující barevná, ale nesourodá a ne příliš vzhledná kontejnerová hnízda. A to bude ještě pokračovat, vzdálenost k nejbližšímu takovému úložišti tříděného odpadu má být pro každého co nejkratší. Lidé jsou totiž stále pohodlnější a je třeba jim vyjít vstříc. 
Že to není nejvzhlednější - na to se přišlo brzy. Vznikl záměr na to, že bude třeba vybudovat podzemní velkoobjemové kontejnery. Nám se to poprvé "podařilo" v roce 2014, když taková "věc" nešla z majetkových důvodů umístit nikam na právě rekonstruovanou Nádražní ulici, tak ji prostě strčili do klidové zóny Starého náměstí. (Do centra městské památkové zóny!) Je to záměr nepodařený, nikde jinde to tak nemají, jenže s tím nyní už těžko něco uděláme. Jinak se v takové zóně posuzuje každá maličkost společně s památkáří, v tomto případě jako by to neplatilo.
Nepodařené jsou ovšem i ty velkoobjemové kontejnery samotné. Vstupní otvory neumožňují vkládat větší věci a stejně se brzy zaplní. Jejich vyvážení není jednoduché, vyžaduje velkou techniku, otevřený přístup. Můžeme to pozorovat u takového zařízení na sídlišti Trávník, vybudovaného v roce 2016.  Stálo to skoro milion korun a stejně je zde okolo nepořádek a skoro stejné "kontejnerové hnízdo", jako bylo předtím. Musí se sem stejně přidávat další kontejnery na stejný tříděný odpad. Opravdu musí?  Doufám, že tendence v tomto pokračovat v našem městě už skončila, neboť se neosvědčila
Provádí se revitalizace sídlišť. Je to správný záměr. Nové chodníky, nové dětské hřiště. Jenže by bylo třeba do této revitalizace zahrnout také vytvoření odpovídajících "domečků pro odpadové kontejnery".  To ovšem nikdo neřeší. Je to záležitost praktická i architektonická. Zabýváme se vším možným, ale tento problém není aktuální? Chcete přidat kontejner? Přidáme, postavíme ho "někam vedle..."
A tak jsou někde kontejnery umístěny dokonce v komunikaci (např. na ulici v Lukách) , jako by to bylo normální, i když je vedle ní také městský pozemek a stačilo by pár dlaždic, okolo zídka nebo nějaká konstrukce.  Každý rok udělejme  aspoň někde nějaké zlepšení!  Registrujeme také nepořádek kolem kontejnerů - to je především vizitka lidí, možná i díky přeplněnosti a málo častému vyvážení.  Než bychom zajistili  rychlejší vyprazdňování kontejnerů, tak raději přidáme další dva. Tím tyto ozdoby ve městě opravdu nelze přehlédnout. Ještě vandalové. Na obrázku připomínám známý případ z 20.7. 2015, kdy kontejner shodili vandalové  na nábřeží Míru do Třebovky. Jsou i kontejnery převrácené a znečištěné, nepoužitelné. Do kontejnerů v chatových oblastech se dává i to co tam nepatří...I takové "spoluobčany" tady máme a je třeba  s nimi počítat.... (mm)
 
 

TVRZ "BOUDA" MÁ NOVOU PROVOZNÍ BUDOVU.
SEZÓNA MŮŽE ZAČÍT.

Devět let má dělostřelecká tvrz Bouda ležící nedaleko Suchého vrchu na Orlickoústecku nového majitele. Pardubický kraj převzal objekt od státu zejména z provozních důvodů. Dobrovolníci a nadšenci, kteří již po sametové revoluci začali postupně zpřístupňovat podzemí i nadzemí pevnosti postavené v letech 1936 až 1938, potřebovali konkrétního partnera pro nastavení vzájemných vztahů. Vzhledem k tomu, že kraj dlouhodobě podporoval muzejní činnost v objektech lehkého i těžkého opevnění na Králicku, bylo logicky rozhodnuto o převzetí tvrze krajem s tím, že provoz nadále zajistí ti nejpovolanější, tedy vojensko-historické spolky a organizace.
Když jsme před sedmi lety hovořili o rozvoji tvrze, nezbytnou podmínkou byla ELEKTRIFIKACE. Objekty pevnosti byly koncipovány jako zcela samostatné a nezávislé na okolních dodávkách vody či elektrické energie. Ta měla být vyráběna prostřednictvím dieselové elektrocentrály. Původní se pochopitelně nedochovala, ale byla osazena méně výkonná, ale dostačující pro muzejní činnost a běžný návštěvnický provoz. Pokud jsme tedy začali hovořit o rozvoji této unikátní technické památky, bylo nezbytné realizovat tuto nezbytnou investici, která ke vstupnímu objektu tvrze přivedla elektrickou energii ze sítě. Druhý důvod provedení elektrifikace se také nabízí. Vysoké každoroční provozní náklady, které za dieselovou elektrocentrálu činily 200 tisíc korun, což byla částka opravdu mimořádná. Více jak 3,5 km dlouhá kabeláž byla dokončena v létě 2016. Součástí akce byla taky zbrusu nová elektroinstalace uvnitř tvrze s historizujícími prvky (vypínače, zásuvky, ukotvení kabelů na stěnách chodeb v podzemí, apod.)
Následně mohla být uskutečněna další etapa rozvoje tvrze, a to VÝSTAVBA PROVOZNÍ BUDOVY. Hlavním smyslem bylo vybudovat dostatečně kapacitní zázemí včetně pokladny, občerstvení, ubytování pro průvodce, dílny. Tento nový objekt zcela nahradí zázemí, které doposud bylo ve vstupním objektu do tvrze, a který kvůli tomu nebyl plně přístupný. Pouze se skrz něj procházelo do podzemí. Nyní po přestěhování do asi 100 metrů vzdálené provozní budovy se začne pracovat na nových expozicích, pro které bude využit vstupní objekt do tvrze. KOLAUDACE STAVBY JIŽ PROBĚHLA a nyní po začátku sezóny bude sloužit veřejnosti.
Ještě je ovšem potřeba objekt vybavit částí nábytku. Tuto zakázku od krajské samosprávy obdržela Věznice Mírov. Nápravné zařízení je známé svojí truhlářskou dílnou, proto jsme využili možnosti a zapojili vězně do prospěšné práce.
Poznámka na závěr: Každý chlap musí mít nějakou hračku, ze které má radost a těší se z ní. Vedle věcí, které kraj zajišťuje v rámci dopravy, zdravotnictví, sociální péče nebo školství, je oblast kultury do jisté míry nadstavbou. Proto Winternetzovy automatické mlýny (unikátní Gočárova stavba v Statutární město Pardubice) nebo právě pevnost Bouda jsou mými srdečními záležitostmi. Jsem rád, že na toto máme v rámci krajské koalice jasný názor. Jde o architektonické či technické dědictví, o které musíme společně pečovat.
NAVŠTIVTE V SEZÓNĚ PEVNOST BOUDA. URČITĚ NEBUDETE ZKLAMÁNI.
Sezóna začíná za dva týdny. Trochu později, ale určitě bude úspěšná.  FB Martin Netolický
Přečtěte si  zajímavý rozhovor k problematice covid 19 a k úmrtnosti.

Jde sice o zahraniční zkušenosti, ale  stojí za přečtení. Rozhovor je vedenen dr. Andrew Kaufman, americkým doktorem, profesorem psychiatrie, molekulárním biologem a soudním znalcem. Další informace v zajímavém textu ZDE https://www.otevrisvoumysl.cz/dr-kaufman-odhaluje-umrtnost-na-covid-19-je-zkreslena-testy-jsou-neucinne/

Farmářské trhy v Ústí budou 14.5.


Ve čtvrtek 14. května se na ústeckém Mírovém náměstí uskuteční FARMÁŘSKÉ TRHY.  Během jejich trvání je nezbytné dodržování vyhlášených hygienických opatření, jako je zakrytí úst a nosu rouškou nebo šátkem,  udržování rozestupů min. 2 metry.

 

Orlickoústecké kino MÁJ ve středu zahajuje:


Ústecké Kino Máj zahajuje, za dodržování vyhlášených hygienických opatření, promítání filmových titulů. DO KONCE KVĚTNA BUDOU FILMOVÉ PROJEKCE VŽDY VE STŘEDU V PÁTEK A V SOBOTU.

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST   st 13.5. od 19.30 hodin, vstupné 100 Kč

VLASTNÍCI  pá 15.5. od 19.30 hodin, vstupné 110 Kč

JEŽEK SONIC  so 16.5. od 17.00 hodin, vstupné 100 Kč


Třebovka: porovnání  1920 - 2020


Dnes nábřeží Míru - dříve Glüksmanovo nábřeží. Třebovka byla před 100 lety širší, zúžila ji regulace v letech 1958-9