Českotřebovský deník 139/2020 (12/5) 
Zdravotním sestrám, pečovatelům a pečovatelkám 

Dnes, kdy si připomínáme Mezinárodní den zdravotních sester, ošetřovatelek a ošetřovatelů máme příležitost ocenit jejich náročnou, trpělivou a obětavou celoroční práci.  Bez nich si systém zdravotní péče neumíme představit. Zvláště v těchto dnech, kdy se potýkáme s nepříznivou epidemiologickou situací, je jejich nasazení v první linii velké a nepostradatelné.
Velmi si Vaší práce vážíme a děkujeme za ni.  Magdaléna Peterková  
Poděkujme sestřičkám

Na dnešní den připadá MEZINÁRODNÍ DEN SESTER. Tento den si totiž připomínáme výročí narození Florence Nightingale (12.5.1820 - 13.8.1910), která je považována za zakladatelku povolání zdravotní sestra. Dnes je to dokonce 200 let od jejího narození.  Někteří z nás si na zdravotní sestry vzpomněli, když se v pravé poledne rozezněly zvony. My ostatní na ně myslíme, stejně jako na další zdravotnická povolání nejen v době koronavirové krize, ale vždy s pozitivní myslí, protože víme, že právě tato povolání pomáhají druhým žít pokud možno co nejdéle plnohodnotný život (samozřejmě v rámci možností zdravotnických věd a umění).  Martin Netolický
 
Komorní výstava kreseb Káji Saudka v městském muzeu otevřena

 Nesmrtelný hadrák Káji Saudka je k vidění v městském muzeu na komorní výstavě. otevřené bez vernisáže dnes 12. května 2020.  Jde o kolekci obrazů a také komiksů ze soukromé sbírky Luboše Benáška. Obrazy se vešly jen do jedné místnosti výstavního prostoru, ale stojí za shlédnutí. pochází z období let 1960 až 2005, řada z vystavených je ovšem nedatovaných.  Kája Saudek byl uznávaný malíř koksů, narodil se jako dvojče v roce 1935, zemřel v motolské nemocnici po devítiletém vegetativním stavu, vzniklém po nešťastné události v roce 2006, kdy mu zaskočilo sousto a už se ze svého stavu nikdy neprobral.  Byl to ovšem slavný člověk:

americkými komiksy se seznámil už v dětství. V padesátých letech nemohl z politických důvodů studovat, stal se tedy technickým kreslířem a kulisákem ve filmových studiích na Barrandově. V roce 1966 použil jeho kresby Miloš Macourek ve filmu Kdo chce zabít Jessii?. Tím se dostal do širšího povědomí a jeho kresby začaly být publikovány šířeji. Patrně největším projektem měl být komiks podle scénáře Miloše Macourka Muriel a andělé. V roce 1969 z něj však vyšla časopisecky jen ukázka několika stran, kniha samotná už vyjít nemohla (nakonec byla vydána v roce 1991). V roce 1971 spolupracoval ještě na filmu Čtyři vraždy stačí, drahoušku.

Počátkem 70. let se několik let živil kreslením seriálů pro časopis Mladý svět. Dva roky vycházel seriál Lips Tulian podle dobrodružných románů 19. století (byl ukončen na zásah cenzury), další dva roky seriál kreslený na libreta oper (v seriálu byli karikováni zpěváci populární hudby, někteří – zvláště Karel Gott – proti tomu protestovali). Poté byly komiksy v Mladém světě zrušeny. V letech 1976-1978 maloval Saudek pro pionýrský magazín Stezka ještě komiks na motivy seriálu Třicet případů majora Zemana – všech pět nakreslených dílů spolu s novým (Poslední případ majora Zemana, napsal Jan Reinisch podle novely Jiřího Procházky Zločin na zámku) vyšlo v roce 1999 pod názvem Major Zeman a jeho 6 případů.  V osmdesátých letech také spolu s Vladimírem ŽeleznýmJiřím Grygarem spolupracoval na seriálu Slovenské televize Okna vesmíru dokořán.   Na počátku devadesátých let byla prakticky všechna jeho díla znovu vydána. On sám ilustroval titulní stránky komiksových magazínů Kometa a znovuvydaných sešitů příběhů Boba Hurikána.  V posledních letech maloval pro časopis NeI Report.  Stal se vzorem i pro další kreslíře. 

 
Mateřské školy v České Třebové budou 25. května opět otevřeny

Dětské skupiny, které zřídilo Město Česká Třebová na základě opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu budou naopak uzavřeny. .Toto "hejtmanské" opatření bylo navázáno na dobu trvání nouzového stavu (který bude pravděpodobně ukončen dne 17. 5. 2020), ovšem vzhledem k termínu znovuotevření mateřských škol budou dětské skupiny při a Habrmanova v provozu až do pátku 22. května. V pondělí 25. května pak budou otevřeny mateřské školy a první stupně škol základních, vždy s přísným hygienickým režimem.
 
Úřad práce se má stěhovat

Pracoviště Úřadu práce v České Třebové bylo zřízeno na Novém náměstí v čp. 1643 (viz obrázek). Město mělo na zřízení úřadu zájem, proto zde byla na náklady města provedena poměrně náročná stavební úprava, kterou Úřad práce splácel v rámci svého nájemného. Smlouva proto předpokládala, že zde bude Úřad práce fungovat delší dobu a že výpovědní doba z těchto prostor bude proto také delší než obvykle, byla stanovena dokonce dvouletá. Vzpomeňme si ještě na snahu bývalého vedení města adaptovat pro rostoucí potřeby Úřadu práce, kterému agenda začala narůstat, přízemí nebo snad i dvě podlaží hotelového domu, se kterým si město po zakoupení nevědělo rady. Přes intervence na MPSV se tato akce nakonec nepodařila. zato úspěšný byl majitel sousedního "nákupního střediska Trávník", který pro potřeby úřadu adaptoval  budovu v čele Nového náměstí. A zprávy o stěhování Úřadu práce do nových prostor pak v poslední době opakovaně přicházely. Žádost o výpověď podal však Úřad práce až nyní. Město tomu bránit nemůže, pouze je třeba vypořádat uzavřenou nájemní smlouvu, neboť v nájemném ještě nebyla doplacena významná částka z investice města.  To je jedna stránka věci. 
Tou druhou je nové využití těchto vybavených kancelářských prostor na prestižním místě města. Nevím, zda  existuje nový zájemce. Pokud ano, tak je věc vyřešena a další úvahy jsou bezpředmětné. Nicméně si neodpustím spekulovat o situaci, která vznikne, když  zájemci v dohledné době žádní nebudou.
V tom případě máme "v rukávu" jednoduché řešení: umístit v této městské budově odbor sociálních věcí MěÚ, který je nyní umístěn v Habrmanově ulici v objektu Tezy, kde musí dokonce platit nájem, vyšší než 200 tisíc Kč. ročně. Současné umístění "sociálky" je v zóně pro bydlení a prostory nyní odborem užívané by se mohly pro bydlení dobře využít, dokonce jako bydlení bezbariérové. Bytů je obecně velký nedostatek a TEZA je městská společnost, která  bydlení obhospodařuje a zajišťuje. Přitom nové prostory v současnosti užívaní Úřadem práce jsou také bezbariérové. Město by využilo pro vlastní administrativu svůj majetek (do kterého nemálo investovalo) a nemuselo by platit nájem. Úřad by přestěhoval na prestižní místo v ulici Na Strouze.
Navíc by získalo jistě dva nebo i tři nové byty v dobré lokalitě s volně stanovitelným komerčním nájemným.
Tento svůj námět jsem už dříve navrhoval a dozvěděl jsem se (od pracovníků sociálního odboru) řadu důvodů proč by to nešlo, vesměs však důvodů zástupných a řešitelných. Není to ovšem samozřejmě otázka dnešního dne. Třeba to nebude potřeba, třeba se najde nový nájemce....
Ovšem bylo by velmi hloupé a neekonomické, kdybychom ponechali draze adaptovanou budovu Úřad práce na významném místě v centru města prázdnou nebo využitou třeba jen  na tzv. "výpůjčku" (tedy zdarma) někomu kdo  to údajně "velmi nutně" potřebuje. Nejlépe ovšem tak, aby všechny provozní náklady za něho někdo další platil...
 
Červená Voda bude mít letos sportovní halu s dotací MŠMT

Za více jak 50 milionů korun vyroste ještě v letošním roce v Červené Vodě nová multifunkční sportovní hala, která umožní rozšíření sportovní nabídky nejen pro děti a veřejnost z obce, ale celého regionu Králicka. Stavitelem je fotbalový klub FC Jiskra 2008, který na tuto investici obdržel dotaci 30 milionů korun z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a přes 20 milionů korun od obce. Zahájení stavby se zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
„Nevnímám tuto stavbu pouze jako halu pro Červenou Vodu, ale skutečně pro celý mikroregion Králicka. Ostatně i fotbalový klub má své zázemí jak v Červené Vodě, tak v Králíkách. Celá stavba vyjde na částku přesahující 50 milionů korun, což je při znalosti obdobných staveb částka velmi přívětivá s tím, že hala splňuje všechna potřebná kritéria rozměrů plochy a výšky stropu, aby se zde mohly pořádat de facto všechny halové sporty. Touto investicí se velmi rozšíří nabídka sportovního vyžití v celé oblasti, za což patří dík jak fotbalovému klubu, tak obci,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Podle starosty Červené Vody Petra Mareše bude hala sloužit také místní základní škole. „Jednoznačně plánujeme, že díky této stavbě budeme moci rozšířit sportovní zaměření naší základní školy, ale také nabídnout volné hodiny široké veřejnosti z celého regionu. Sportovní hala s obdobnými parametry na Králicku není. Fotbalový klub má velkou mládežnickou základnu, a tak bude hala zcela jistě velmi využívána,“ uvedl starosta obce Petr Mareš s tím, že stavba by měla být dokončena v prosinci letošního roku.
 
Poznámka: Bude dotace také pro Českou Třebovou?

Tato výše uvedená zpráva je pro nás zajímavá tím, že se v ní píše o přidělení 30 mil. investiční dotace MŠMT,  aniž by byly na webu tohoto ministerstva výsledky přidělení dotací vypsány, respektive nikde nejsou uvedeni ti kteří peníze dostanou a ti co peníze nedostanou. Právě město Česká Třebová  žádalo o přidělení dotace 24 milionů korun na stavbu šaten a tribuny atletického stadionu na Skalce, respektive dostavbu tohoto našeho nedodělaného atletického stadionu, který v současné podobě nemá žádné zázemí. Pro sport používaji sportovci ze škol a sportovních klubů sportovní stánek, pořízený sice za 20 milionů korun, ale bez jakéhokoliv hygienického zázemí, možnosti odložit si bezpečně svoje věci - všechno je "na vlastní nebezpečí"!. Napravit to měla výstavba šaten. Žádost jsme podali po ročním  váhání (akce nebyla minulým vedením města dobře připravena) a čekáme dosud na výsledek. Zatímco v Červené Vodě už staví a položili dnes základní kámen u obdobné padesátimilionové stavby, u nás o poskytnutí dotace dotaci nic nevíme.
Dotace vždy byly jen pro někoho, měly by se alespoň férově vyhlásit výsledky.  Tak dlouhé váhání je podezřelé zvláště proto, že někde už všechno vědí a my nevíme nic.... Jsme přitom připraveni, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele atd. Firma čeká aby mohla zahájit práci..... Jak to tedy je? Kdy se dozvíme verdikt výběrové komise?  (mm)


Střední školy v Pardubickém kraji pomalu ožívají  

Žáci středních škol, kteří v letošním roce ukončují svá studia, se vrátili do škol. Podmínky pro jejich návrat stanovilo Ministerstvo školství. Kromě konzultačních hodin, kterých se mohou zúčastnit studenti osobně, stále pokračuje výuka na dálku.  Nejinak tomu je na SPŠE a VOŠ Pardubice.
Při příchodu do školy žáci v pardubické škole odevzdávají čestné prohlášení o tom, že jsou zdraví. Hned u vchodu je také připravena dezinfekce. Ta je také v učebnách a u toalet.  Škola také dbá na úklidy všech prostor, kde se pohybují žáci. Uklízečky dezinfikují kliky od dveří, ale například i klávesnice u počítačů.
„Konzultace pro závěrečné ročníky se konají podle harmonogramu tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly. Jsou také rozmístěni po celé budově ve všech patrech. Kromě přípravy na praktické maturity a závěrečné zkoušky se dále uskutečňuje výuka na dálku nižších ročníků,“ sdělil ředitel školy Petr Mikuláš.
Účast na konzultačních hodinách na pardubické průmyslovce byla první den více jak sedmdesát procent.  Obdobně tomu bylo i na dalších školách v kraji. Někde dosáhla i devadesáti procentní hranice.  Každá škola má také individuální blok vyučovacích hodin.
„Jsou žáci, kterým vyhovuje distanční studium a jiným osobní kontakt s vyučujícím. Někteří žáci měli více práce, neboť pomáhali s výukou sourozenců. Někteří se museli dělit o výpočetní techniku. Určité procento žáků se věnovalo pracovním aktivitám mimo rámec vzdělávání,“ sdělil ředitel školy k dosavadní výuce. 
Na pardubické škole se podařilo i vyřešit možné komplikace při odevzdávání závěrečných úkolů z praktických předmětů. Termín byl oproti březovému datu prodloužen a žáci mají možnost konzultace, aby vše do pátku odevzdali.
„Střední školy čekají týdny intenzivní práce. Jsou před nimi maturity, závěrečné učňovské zkoušky a přijímací řízení. Vše musí proběhnout za přísných hygienických opatření, která jsou stanovena vládními nařízeními. Každá škola je ale něčím specifická, rozdíly ve způsobu ukončování studia například mezi gymnázii a odbornými učilišti jsou velké. Před řediteli škol a pedagogickými sbory tak často stojí nelehké úkoly související s organizací zkoušek. Pardubický kraj pomáhá školám metodicky, ale také poskytuje ochranné pomůcky a desinfekci,“ řekl radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
 
Z divadení ochotnícké historie DS Hýbl: Kytice 

Náročnější světelné podmínky, pro Hýblovce poněkud neobvyklé téma, poezie na jevišti, velká příležitost pro Zuzanu Kupkovou. Představení na které je třeba vzpomenout ze zážitků v sále, u obrazovek  bylo možné vnímat především dobré zazvučení....   

Krajina Orlice versus tunely aneb
Pavel Kovář přijede na besedu  (do Ústí nad Orlicí)

Křest uvedeného dokumentu se uskuteční po době koronavirového půstu v orlickoústecké městské knihovně, se kterou Pavel Kovář již dlouhodobě spolupracuje  26. května t.r. od 18 hodin. Pavel Kovář je vlastně ústecký rodák, narodil se v budově železniční stanice ve služebním bytě, tatínek zde právě pracoval.  Od školních let ho ovšem známe z České Třebové, základních škol či gymnázia, ke kterému se jako jeden z významných absolventů stále hrdě hlásí.  Jeho profese jej často vrací do rodného kraje, jezdí domů za maminkou a také na chatu na Presích u Přívratu.
  • 26. května bude Pavel Kovář  účastníkem křtu videodokumentu  Krajina Orlice versus (plánované) tunely o konfrontaci kulturních hodnot kaňonu Tiché Orlice mezi Chocní a Ústím nad Orlicí s riziky ražby železničních tunelů, které se zde plánují. Byla schválena ta nejsmělejší varianta a tyto tunely budou nejdelší v České republice, byť to bude stát 15 miliard korun. V této lokalitě Pavel Kovář dlouhodobě působí jako botanik a biolog, a má tedy do zmíněné konfrontace mnoho co říci. Po projekci zkrácené verze filmu bude beseda, pozváni jsou další významní odborníci hydrogeolog. Ing. Svatopluk Šeda, Prof. František Musil , novinář Jaroslav Hubený z Brandýsa nad Orlicí, geomorfolog doc. Jan Vítek, zooložka doc. Lucie Juřičková a další...  Českotřebovský deník bude u toho a pokusí se zprostředkovat dění na besedě, která je zajímavá pro celý region.