Českotřebovský deník 142/2020 (15/5)
Kostel dostane nový kabát

Akci nezajišťuje město Česká Třebová, investorem je Římskokatolická farnost a na financování se podílí řada institucí, např.  Ministerstvo kultury, Pardubický kraj. Z městského rozpočtu byla odsouhlasena dotace ve výši 1200 tis. Kč
 
MěÚ bude zpřístupněn pouze na objednání i po skončení nouzového stavu

Ačkoliv v neděli 17. května bude s nejvyšší pravděpodobností nouzový stav ukončen, Městský úřad Česká Třebová bude i nadále zpřístupněn pouze na objednání v obvyklých úředních hodinách. Jeho provoz totiž není regulován krizovými opatřeními přijatými vládou v rámci nouzového stavu, ale Mimořádný opatřením MZČR ze dne 9. 4. 2020, které zůstává prozatím v platnosti.
 
Kulturní centrum informuje

Náhradní termíny kino:
Příliš osobní známost  3.6.2020 v 17.00 hodin BIO SENIOR
V síti  22.6.2020 v 19.00 hodin
 
Náhradní termíny Divadelní předplatné:
DP Jaro - Smím prosit - 29.10. 2020 v 19.00 hodin
DP Jaro - Skleněný strop - 16.11.2020 v 19.00 hodin
DP Jaro - Plný kapsy šutrů - 9.12.2020 v 19.00 hodin.
DP Jaro - Čapek - termín v jednání
 
Prosíme předplatitele, aby si schovali abonentní průkazky Jaro 20.
 

Coronavirus rozvoj školy neumlčel 

Od 11. 3. 2020 se brány naší školy (VOŠ a SŠ technická), stejně jako všude jinde, na základě nařízení vlády pro studenty uzavřely. Škola bez studentů působí smutně, tak nějak nepatřičně. Následující týden ji opustili i učitelé, aby v rámci bezpečnostních opatření začali pracovat z domu – vyučovat přes internet. A je to vskutku práce nelehká, časově mnohdy náročnější, než klasická výuka. Zavřela se jídelna. A tak v době, kdy je počátkem jara už druhé pololetí v plném proudu a škola připomíná jeden velký úl, najednou ztichla. A nikoho z nás, kdo svou práci máme rádi, to nepotěšilo.
Útlum ale netrval dlouho. Absence žáků usnadnila některé aktivity, do kterých se mnozí kolegové, především z odborného výcviku, pustili. Začali jsme vyrábět ochranné štíty, které jsme dodávali Městu Česká Třebová a jeho organizacím, a také do Orlickoústecké nemocnice. Probíhala rekonstrukce části domova mládeže, do které se aktivně zapojili naši zaměstnanci a za přísných hygienických opatření vyráběli nové skříně, kterými byly pokoje vybaveny, a zprovozňovali nové elektro rozvody. V areálu Habrmanova zintenzivnily práce v prostorách, kde se bude ještě v letošním roce slavnostně otvírat modelové kolejiště. A v areálu Skalka se zase pro studenty rodí nová moderní laboratoř k výuce předmětů zaměřených na silnoproud. Reagujeme také na aktuální nebezpečí v oblasti IT a modernizujeme naši síťovou infrastrukturu s důrazem na zabezpečení před kyberútoky a zvýšení rychlosti pro koncové uživatele.
Všem kolegům, kteří se do aktivit nad rámec svých běžných povinností pustili, patří velký dík!

Mgr. Jan Kovář, ředitel VOŠ a SŠT Česká TřebováV Litomyšli řeší podporu pohostinské činnosti pomocí "účtenkovky"

Z dopisu vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl M. Severové uvádím informace o projektu „Litomyšlská účtenkovka aneb Litomyšlané sobě!“.
Vážení provozovatelé pohostinství všeho druhu, milí hostinští a kavárníci!
Několik týdnů jste museli mít buď zcela nebo částečně uzavřené Vaše provozovny. Nyní, s uvolňováním nouzových opatření, se dveře Vašich provozoven znovu otevřou „hladové“ veřejnosti. Město Litomyšl se rozhodlo podpořit opětovné zaplnění Vašich podniků tzv. Litomyšlskou účtenkovkou. Lidé mají možnost získat peníze utracené za občerstvení u Vás zpět a to přímo od Města Litomyšl. Stačí jim k tomu dvě či více účtenek v celkové minimální hodnotě 500,-Kč včetně DPH a vyplněná hrací karta (účtenky nemusí být registrované v EET).  V samotné podstatě to vlastně znamená, že čím více a častěji budou navštěvovat Vaše podniky, tím větší mají šanci, že se na ně usměje štěstí! A vlastně i na Vás! A to se počítá! Pro Vaši informaci Vám přílohou zasílám hrací kartu s pravidly ve formátu pdf. Více informací o Litomyšlské účtenkovce naleznete i zde : https://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=aktualita&id=1588689296295  Přeji Vám, ať se Vaše provozovny i „kasírky“ opět brzy naplní!


Radní Ladislav Valtr ocenil aktivitu Českého červeného kříže v době mimořádného stavu

Tisíce hovorů po telefonu s potřebnými v době nouzového stavu absolvovali dobrovolníci oblastního spolku Českého červeného kříže v Chrudimi.  Spoluobčanům také rozdali více jak dva tisíce roušek a vyrobili více jak sto ochranných štítů. Nejen tyto aktivity ocenil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
„Velice si vážím práce lidí, jako jsou dobrovolníci z červeného kříže v Chrudimi. Je skoro až neuvěřitelné jak spolek se dvěma kmenovými zaměstnanci dokázal vybudit a koordinovat několik mnoho desítek až stovek dobrovolníků. Ti kromě celonárodních programů dokázali navíc zrealizovat vlastní rychlé nápady jak pomoci potřebným lidem v nové situaci rizika epidemie,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Oblastní spolek ČČK v Chrudimi má dva zaměstnance a 150 členů. Během karantény se s pomocí přihlásilo dalších 200 dobrovolníků. Všechny pomocníky tak bylo potřeba koordinovat. „Zřídili jsme speciální webové stránky, které sloužili pro registraci dobrovolníků a zároveň pro komunikaci a také jejich edukaci pomocí videí. Ty jsou také přístupná veřejnosti na stránkách www.pomahamepardubickemukraji.cz,“ sdělil Vratislav Příhoda, předseda oblastní výkonné rady ČČK Chrudim. 
Oblastní spolek v Chrudimi přijal 2150 hovorů s dotazy týkající se COVID-19 na bezplatnou linku, která byla k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.  Další telefonáty pak řešil přes mobilní telefony. Přes organizaci bylo rozdáno téměř 3000 roušek. Dobrovolníci uskutečnili 104 nákupů nebo rozvezli 1356 obědů.
„Je obdivuhodné, co vše dobrovolníci zvládli i během tak krátkého časového úseku vykonat. Od distribuce informačních letáků o nabízené pomoci za 24 hodin po celém městě až po zapojení se do výroby štítů a to není celý výčet všech činností,“ dodal radní Ladislav Valtr.
 
Hrady a zámky nás spojují s Dolnoslezskem

Pardubický kraj je výjimečný vysokou koncentrací hradů a zámků. Upozornit na tuto skutečnost české i polské návštěvníky byl jeden z hlavních důvodů vzniku česko-polského projektu „Hrady a zámky nás spojují“.
Projekt realizuje Destinační společnost Východní Čechy společně s Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko a Dolnoslezskou turistickou organizací. Partneři společně vytváří nový přeshraniční Evropskou stezku hradů a zámků. „Je to původně polský projekt, ke kterému se připojil Pardubický i Královéhradecký kraj a společně ho rozvíjíme o východočeské památky, kterých je zapojeno za náš kraj celkem sedmnáct a za sousedy osm,“ informoval René Živný, radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch.
Projekt propojuje zapojené hrady a zámky, představuje jejich specifickou nabídku a různé typy zážitků a doplňuje je o doprovodné služby včetně ubytování nebo stravování. 
V rámci projektu vznikly webové stránky www.castlesandpalaces.eu, plné praktických a aktuálních informací o zapojených hradech a zámcích, včetně atraktivních fotografií interiérů i exteriérů. Nově byly také vytvořena  facebooková stránky Evropská stezka hradů a zámků  a Instagram stezkahraduazamku. Aktuálně probíhá natáčení propagačních videí, každý hrad a zámek bude mít svůj unikátní spot. Návštěvníci se mohou těšit na to nejlepší z každého objektu. Zmiňované spoty budou postupně přidávány na YouTube kanál Stezka hradů a zámků / Szlak Zámków i Palaców a používány k propagaci na sociálních sítích.Z tiskových materiálů je v přípravě mapa se zobrazením stezky, která propojuje české a polské hrady a zámky. Jsou určeny k distribuci do turistických informačních  centrech.
„Až nám to podmínky umožní, odstartujeme fotosoutěž, kde si návštěvníci hradů a zámků zasoutěží o hodnotné ceny (mimo jiné i pobyty na hradech a zámcích). Hlavním pravidlem pro účast v soutěži je vyfotografovat se s jedním českým a s jedním polským hradem nebo zámkem. O spuštění soutěže budeme včas informovat, zatím nám tuto aktivitu blokuje zavření hranic,“ řekl René Živný.
 
Kraj a obec spolupracují v Býšti

krajští radní schválili v pondělí zadání výběrového řízení na modernizaci téměř pětikilometrového úseku silnice II/298 z Býště až na hranici s Královéhradeckým krajem. Jedná se o důležitou spojnici s napojením na silnici I/11. V rámci této stavby, která je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu, se kraj dohodl s obcí Býšť na koordinaci samotné modernizace s připravovaným vybudováním dešťové a splaškové kanalizace. Předpokládaná hodnota celé zakázky činí 85 milionů včetně daně. Z toho 7,5 milionu korun připadá na vybudování kanalizace, což bude hrazeno ze strany obce.
Vzhledem k finanční náročnosti samotné modernizace silnice v poměru k investici do kanalizace, bude mít hlavní roli Pardubický kraj. „Celkové předpokládané náklady zakázky v rámci společného zadávání činí 85 milionů korun s tím, že na modernizaci silnice připadá 77,5 milionu korun a na kanalizaci 7,5 milionu korun. Je samozřejmě logické, že celý proces výběru dodavatele na sebe převezmeme jako kraj a tím pádem ulehčíme obci administrativní zátěž takto rozsáhlé veřejné zakázky,“ řekl hejtman Martin Netolický, který má v krajské radě finance a rozpočet.