Českotřebovský deník 143/2020 (16/5)

Nádraží bez vlaků


Chodím kolem nádraží  na procházku s pejskem Sendym prakticky denně, ale dnes dopoledne jsem se musel zastavit a vyfotit si, jak vypadá českotřebovské nádraží a "odjezdová skupina" prakticky bez vlaků. Jako kdyby se tam dělal nějaký generální úklid. Možná to je tím, že i na železnici práce ubyla a tak  jsou nyní podobné obrázky častější, jindy to bylo nemyslitelné....


Další koncert Velkého swingového orchestru on-line  připomněl osmdesátku Lubomíra Hejdy i moderátora Alfréda Strejčka a jeho pozdější osud 


Koncert se naživo konal právě před deseti lety. Velký swingový orchestr si tehdy připomínal svých 30 let od založení. A u tohoto děje byl právě nejen dirigent Slávek Vosyka, ale také Lubomír Hejda, který zde na uváděním koncertu v roce 2010 koncertu slavil před 10 lety svoji osmdesátku. A slavil ji brilantním koncertním vystoupením dvou skladeb a vysloužil si velké ovace publika.  Osmdesátka to nic není, říkal Alfréd Strejček, to jen takový patník na cestě životem.." Letos bude Velký swingový orchestr slavit (na podzim) svoji čtyřicítku a u toho už bohužel Lubomír Hejda nebude.  Je ovšem krásné, že jsme si  jeho hudební umění mohli na on-line vysílání tohoto koncertu znovu oživit. 

Moderátorem koncertu byl opět herec, recitátor Alfréd Strejček,  životní partner Jitky Molavcové. Nyní pobývá v léčebně, kde nabírá ztracené síly. Strejček koncem roku 2017 náhle ochrnul a přestal chodit. Médii se tehdy šířila šokující informace, že ho napadl neznámý virus, jejž až nyní pojmenoval. Podle Alfreda to byla rána z čistého nebe. "Večer jsem si byl zaběhat, v noci přišly podivné bolesti a ráno jsem nebyl schopen pohybu," uvedl na vysvětlenou. Dobrou zprávou je, že slavný recitátor se už cítí mnohem lépe. Postupně se zotavuje v sanatoriu.  Rovněž o něj nepřestává pečovat partnerka, herečka Jitka Molavcová.  Alfréd Strejček svůj úděl nebere nijak tragicky, naopak v něm vidí určitá pozitiva. "Já se za nemocného nepokládám, ani se za něj nevydávám, je to jistý životní úkol, který je svým způsobem pro mě krásný. Mám ve svém věku (78) o co usilovat! V těchto pozdních letech se můžu radovat z toho, že se mi pohne prst, že udělám jeden krok s chodítkem podepřen o lokty. To je skutečně taková nádhera a takový kus štěstí, který prožívám....

Ještě k on-li vysílání. je velkou škodou, že mu veřejnost věnuje tak málo pozornosti. Zatím se bohužel zdá, že jedinou vstupní branou v době probíhajícího koncertu je právě Českotřebovský deník, kde jsou odkazy pravidelně umísťovány na hlavní liště. Na webu Kulturního centra  odkaz na koncert zmizí po jeho začátku a už se tam objeví jen odkaz na další reprízu, která je však v nevhodném dopoledním čase.

Město Ústí nad Orlicí zvýšilo finanční rezervu

Zastupitelstvu města bylo na jednání 11. května k diskusi předloženo rozhodnutí Rady města Ústí nad Orlicí, kterým byla zvýšena finanční rezerva v rozpočtu města na 21,5 mil. korun. Jedná se o reakci na očekávaný pokles příjmů, který bude způsoben zpomalenou ekonomikou. „Posílení rezervy bylo umožněno snížením zejména provozních výdajů městského úřadu a všech příspěvkových organizací. Doposud jsme neškrtali žádnou investiční akci stavebního charakteru, nesnižovali jsme ani výdaje v rámci dotačních projektů do oblasti sportu, kultury a sociálních věcí. Samozřejmě byly do rezervy přesunuty plánované výdaje určené na akce, které se neuskutečnily – Kocianova houslová soutěž a festival Kocianovo Ústí, Město v pohybu, Ústecká 21, Mladá scéna apod.,“ upřesnil informaci starosta města Petr Hájek.  
 
V Ústí na Štěpnici  budou jednosměrky

Hlavnmím důvodem je zajištění možnosti parkovat na komunikaci bez porušování předpisů. zavedení jednosměrek ovšem samo o sobě přináší motoristům více naježděných kilometrů a v ulicích tedy dopravní frekvence v podstatě celkově naroste. Podélné parkování vozidel na komunikaci však bude v pořádku, nebudou se přivírat oči nad porušováním předpisů. 
U nás v České Třebové na to nedbáme a odbor dopravy dokonce vydává motoristům povolení k tomu, aby porušovali zákon a parkovali i tam, kde nemá komunikace dostatečné šířkové parametry Díky tomu je třeba kritizovaná Sadová ulice zacpaná parkujícími automobily, tak že  use zde autobusy nevyhnou. Stačilo by tedy málo: dodržovat zákon a  příslušná povolní sem nevydávat. Nebo by pak hrozilo to co chtějí udělat v Ústí na sídlišti: vyrobit zde jednosměrku. Já myslím, že rozhodnutí je jasné, vozidla parkující na sporné povolenky na výjimky je třeba z frekventovaných ulic vyhnat jinam, kde nebudou překážet.  
V Ústí povolenky nevydávají tam není žádá zóna zákazu s výjimkou a tak je parkování vozidel v takových ulicích problémem samotných motoristů, kteří při parkování na nedostatečně širokých komunikacích porušují předpisy. Městská policie zatím přivírá oči, ale nechce to tak dělat věčně... (mm).
Fotografie vlevo: běžná situace v Sadové ulici ohrožuje bezpečnost dopravy.      Vpravo: jeden jediný den v r. 2019 byl ideální stav
 
Zájem o Peklák pokračuje

Přišel jsem se podívat hned dopoledne kolem desáté hodiny. Vlek už byl zaplněn, pokračoval trvalý nájezd bikerů na parkoviště, které bylo opět dobře zaplněno.  Někteří  odjíždějící motoristé nevyužívají možnost průjezdu přes areálem fotbalového klubu a tím způsobují při vyhýbání  sobě i druhým krušné chvíle.  Příjezdová cesta je pro dvě vozidla opravdu úzká....

Neparkujte u zdi!  Od 15.5. bude prováděna její oprava

Toto upozornění platí pro parkování na pozemku v Podbranské ulici "naproti komunálu", kde dříve bývala prodejna zeleniny Novotných.  Jak ukazují fotografie, tak se skutečně s prací začalo a vozidla zde neparkují.
 
Začala plánovaná oprava vodovodu v Brožíkově ulici

Jde o pokračování akce z loňského roku, kdy byl nový vodovod pořízen pro dolní část  ulice. nyní se opravuje část nad ulicí Alešovou. Práci provádí Vodárenská společnost, která je i investorem a bude mít zřejmě další dodavatele. Ulice byla díky stavbě vyklizena od parkujících vozidel, které jsou nyní  v ulicích okolních. Na uvedeném úseku skutečně bylo dříve  několik havárií vodovodů zejména po zimním tání. Práce je tedy  skutečně nutná a potřebná.  Stejně jako loni mám ovšem obavy z  kvality  provedení finální úpravy povrchu komunikace. Napsal jsem to loni a mé obavy se vyplnily.   Vyplnění výkopu asfaltem se opět uspěchalo, bylo provedeno "předpotopními" technologiemi a tak po výkopu máme nyní po roce propadlý  pruh vozovky, ze kterého vyčuhují uzávěry vodovodních přípojek. Přesně to jsem ovšem předpovídal. Nakonec právě tak dopadly opravy vodovodů i jinde ve městě, kde se podobné opravy prováděly.  Je zajímavé, že ve stejné ulici prováděla rekonstrukci plynovodu firma Kubík a dokázala  zabraný úsek dokonale zaasfaltovat, takže dnes nikdo nepozná, že se zde někdy oprava prováděla. Prostě se počkalo na definitivní úpravu až po zimě a práce byla zadána specializované firmě. U nás máme na všechno univerzální firmu RYDO. Finální úpravy po  opravách vodovodů na českotřebovských komunikacích se rozhodně pochválit nedají.,  Posuďte sami např. v ulici Broulíkově nebo v ulici Pražského u Základní školy. Přitom investorem je městská společnost, které by nemělo být jedno jaká práce byla odvedena. (mm)
 
Výstava "Kašpárku hraj" v ústeckém městském muzeu otevřena až do 13. září

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí se pro návštěvníky otevřelo v pondělí 11. května. Za dodržování hygienických opatření nařízených vládou ČR v muzeu začala výstava nazvaná Kašpárku, hraj!, na které spolupracovalo Muzeum hraček – Rychnov nad Kněžnou. Až do 13. září 2020 si tak návštěvníci Hernychovy vily užijí okouzlující atmosféru loutek a rodinných loutkových divadel. 
Po vynucené přestávce se muzeum vrací ve velkém stylu a navazuje na úspěšnou výstavu stavebnice Merkur další výstavou určenou hlavně dětem. V obou patrech Hernychovy vily se návštěvnici setkají s kašpárky, čerty, vodníky, princeznami a dalšími tradičními, ale i neobvyklými pohádkovými postavami.  Většinu exponátů dodalo Muzeum hraček – Rychnov nad Kněžnou. Bohatě je na výstavě zastoupen fenomén tzv. rodinných loutkových divadel. Nejvíce těchto stolních divadel pochází z 1. poloviny 20. století, ale k vidění jsou i kousky z konce 19. století.
V souvislosti s aktuálními nařízeními platí v prostorách Městského muzea v Ústí nad Orlicí, že se v prostorách Hernychovy vily se může v jeden okamžik nacházet  nejvýše 45 osob. Tím bude dodrženo pravidlo, že na prostoru 10 m2 se nachází  nejvýše 1 návštěvník. Návštěvníkům u vstupu je k dispozici dezinfekce rukou, důrazně doporučujeme její použití. Návštěvníci jsou povinni dodržovat rozestupy alespoň 2 metry, výjimku tvoří, pokud se jedná o členy jedné domácnosti.
 
Podbranskou ulicí  někdy těžko projdete 

Pátek 15.5.foto VV . Zítra průzkum ulice Školní....