Českotřebovský deník 146/2020 (19/5)
Podhledna ve Svinné není jediná na světě

Po přečtení článku Podhledna ve Svinné připravena na sezonu a v něm informaci, že tuto zajímavost nemají nikde jinde v Čechách ani na Moravě, dovolím si upozornit na toto.  Ne příliš daleko, na vrchu Kalvárie nad obci Dlouhoňovice stojí Výhledna. Stejný princip, po třech schodech dolů. Upravené místo, s posezením a vzhledem k místu vynikající výhled.
V roce 2009 zapsáno do České databanky rekordů.  Přikládám fotky.  S pozdravem Čípa Jiří
Úspěch českotřebovských gymnazistek v soutěži SOČ

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěžní klání, ve kterém studenti představují a obhajují své výzkumné práce v různých oborech. Letošní ročník měl výjimečný průběh. V době vyhlášení nouzového stavu se soutěžící a porotci krajského kola nemohli osobně setkat. Soutěž přešla do online režimu a to ztížilo soutěžícím situaci. Museli navíc, kromě napsání a vytištění práce, ještě natočit videoprezentaci a následně odpovídali na dotazy a připomínky porotců.
Studentka Aneta Pouková obsadila první místo a postupuje do celostátního kola v oboru Biologie s prací na téma „Enzym polysacharid-lyáza produkovaný houbou Fistulina hepatica a jeho aktivita na biologicky aktivních polysacharidech“. Studentka prováděla výzkum jako stážistka v laboratořích firmy Contipro a.s.
Studentka Jana Mikulecká obhajovala práci „Zjišťování výskytu a návrh likvidace invazních druhů rostlin ve vymezeném úseku v Ústí nad Orlicí“. Obsadila druhé místo v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí a její výzkumy budou využity Odborem životního prostředí v Ústí nad Orlicí.
Lucie Rybková s prací „Úspěšnost grafologického rozboru písma zkoumané osoby v porovnání se subjektivním názorem respondenta a osoby blízké“ obsadila sedmé místo v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Hana Grundová
 
O chybějícím koupališti. 

Dobrý den pane Mikolecký, Moc přeju obyvatelům Hlinska jejich nové koupaliště. Je vidět, že to jde ! U nás v České Třebové se ,,staví“ koupaliště vždy před volbami. Po volbách se nám vysvětlí, proč to nejde ! Nemusíme mít zrovna Aquapark jako v UO, ale že by se tak velké město jako je ČT nezmohlo na koupaliště za 40 milionů ? A že máme krytý plavečák ? No a co ?  Proč to jinde jde, a u nás zase ? Můžeme jenom závidět… Hlinsko, Cerekvice nad Loučnou, Sebranice, Písečná (na obrázku),…
Mirka Valentinová
 
Co k tomu dodat?  Taky přeju Hlinsku jejich sportoviště. 

Také mají zimní stadion (zastřešený r. 2001), krytý plavecký bazén (od r. 1996), saunu(1996) squash (v areálu bazénu), víceúčelové hřiště, turistickou ubytovnu. Asi s tím mají starosti a přesto  dokázali ještě zajistit rekonstrukci koupaliště za 40 milionů. Klobouk dolů!  U nás to fakt bez zadlužení nejde, po dlouhá léta jsme financovali rozboj sportovišť na úkor škol, stavu městských komunikací a nyní když máme rozhodnout o tom, zda jít do rekonstrukce krytého bazénu (z roku 1982), nebo vyrobit nový "pomníček v podobě ztrátového  koupaliště, tak bylo proto koupaliště nyní škrtnuté, stejně jako trampské muzeum nebo zbytečný park Benátky. Nyní nastoupili na radnici noví lidé a přesto vlastně pokračují v utrácení peněz dle rozhodnutí té předcházející garnitury a zjišťují  např. že bikerezort Peklák nebude mít 85% dotaci, ale po započtení všeho nutného tak 30%, že potřebné šatny pro atletický stadion budou znamenat dalších 50 milionů korun a dotace je stále  někde v nejistotě. A kdoví jak to letos bude s naplánovanými daňovými příjmy,  někde píšou, že bude schodek 28 milionů, jinde až 49 milionů! Zjišťujeme, že provoz všech vybudovaných sportovišť, dosud dotovaných z výtěžku skládky bude nyní třeba tvrdě dotovat z městského rozpočtu (ročně jistě 13 milionů, asi i více), že je třeba nemálo investovat do třídění odpadu, že naše školy a školky zdaleka nejsou v optimálním stavu  a o komunikacích ani nemluvě.  A tak s vědomím, že nemůžeme mít všechno a musíme zůstat oběma nohama na zemi, chápu, že nebudeme mít v dalších nejméně 10 letech  letní koupaliště.   Milan Mikolecký

Kočár do Vídně

V on-line vysílání Kulturního centra byl včera zařazen titul skupiny Triarius Kočár do Vídně, který se hrál v letech 2013 a 2014. Úplně jiný žánr než byly uváděné hry Hýblovců, podle údajů serveru Youtube.com byl také o něco větší zájem veřejnosti. Připomeňme si hru na pár snímcích. V České Třebové se hrála v Národním domě.... Ve středu KC vysílá Baladu z hadrů...
 
MIMOŘÁDNÉ ROZHODNUTÍ:
PARDUBICKÝ KRAJ I LETOS PODPOŘÍ MAS.
METODA "MALÝ LEADER" SE OSVĚDČILA.

Dnes jsme spolu s kolegy hovořili na téma Program obnovy venkova (POV). V uplynulých týdnech jsme byli nuceni vzhledem k aktuální ekonomické situaci upravit letošní záměry dotační politiky. I tak se nám podařilo zachovat přibližně 30 milionů korun, které půjdou na pomoc venkovu v Pardubický kraj. Dnes jsem měl několik jednání s kolegy radními kraje, předsedou gesčního výboru Petr Šilar, vedoucím odboru finančního i životního prostředí, zemědělství a venkova, abychom zvážili všechny možné i nemožné varianty a dohodli jsme se, že nad rámec 30 milionů korun v POV poskytneme ještě 5 milionů korun MÍSTNÍM AKČNÍM SKUPINÁM na podporu projektů "MALÝ LEADER". Je to o něco méně, než kolik bylo původně plánováno, ale naopak je to maximum možného v rámci letošní rozpočtové reality. Chceme tím jednak podpořit další investiční činnost na venkově, ale také evropsky uznávanou metodu "komunitního života a plánování" na venkově. O rozdělení prostředků dle kritéria počet obyvatel a počet členských obcích rozhodne červnové zastupitelstvo kraje.
Jsou to ale pro letošek pravděpodobně poslední zdroje, které kraj může v POV poskytnout. Někteří mě vyčítají, že saháme na dotace, když jsem říkal, že všichni mají investovat. Ano, všechny součásti veřejného sektoru letos i příští rok musí mobilizovat svoje zdroje a snažit se provést co nejvíce investic. Činí tak kraj (nesáhli jsme na jedinou opravu propustku, mostu či silnice nebo byť i jen opravu fasády), stejně musí reagovat i ostatní, abychom se z krize co nejdříve dostali. 
PROTO NYNÍ APELUJME NA STÁT, ABY NÁM NEBRAL DAŇOVÉ PŘÍJMY.
PRÁVĚ TADY MUSÍ STÁT SAMOSPRÁVY VEDLE SEBE!                                                             FB Martin Netolický
 
Pardubický kraj dbá o hygienická zázemí na školách

Nejen nabídka učebních oborů má vliv na výběr střední školy. Rodiče i žáci se zajímají o celkovou vybavenost a to nejen odborných učeben nebo dílen. Vedení kraje dbá i o hygienická zázemí na školách.  Na SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim chystá kompletní rekonstrukci sociálních zařízení.
„V případě zemědělské školy se jedná o kompletní rekonstrukci WC pro dívky i chlapce ve všech podlažích školní budovy a v objektu tělocvičny. Součástí je provedení dispozičních změn, které odstraní problémy, které nejsou v souladu s hygienickými předpisy. Kromě jiného budou provedeny úpravy obkladů a dlažby. Celková investice je ve výši 10,6 milionů korun s DPH,“ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
Oprava sociálního zařízení v chrudimské škole není jedinou, kterou Pardubický kraj v letošním školním roce realizoval. Ve Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice byly opraveny toalety a sprchy tak, aby byly bezbariérové a mohli je využít i osoby s omezenou schopností pohybu. Jednalo se o investici za 4,7 milionu.  Na Gymnáziu a Střední odborné škole v Přelouči bylo rekonstruováno sociální zařízení v objektu odborné výuky i v hlavním objektu školy a to za 8 milionů korun.
„V nejbližší době dokončujeme přístavbu třípodlažního sociálního zařízení za 13 milionů korun na Střední zdravotnické škole ve Svitavách. Její součástí je však i nová učebna s kabinetem,“ informoval Bohumil Bernášek.