Českotřebovský deník 149/2020 (22/5)
Vyjádření starostky města k aktuální situaci  

Vážení spoluobčané, v pondělí 25. května budou v našem městě otevřeny mateřské školy, první stupně základních škol a DDM Kamarád. Stejně jako všechna opatření, také jejich rozvolňování s sebou přináší řadu problémů. I když můžeme považovat některá nařízení za nelogická a nerozumná, musíme je respektovat. V případě otevření škol se ředitelé museli vypořádat mj. se zajištěním obědů pro žáky tak, aby se nedostali do rozporu s nařízenými přísnými podmínkami. Ubezpečuji Vás, že v příštím týdnu budeme nadále hledat možnosti, jak zajistit dětem odpovídající způsob stravování. Jsem přesvědčena, že se děti i tak do školy těší a že si ten červnový měsíc s kamarády a učiteli patřičně užijí. K tomu jim všem přeji hlavně zdraví. Vážení, nově se také otevřou vnitřní prostory restaurací a barů, hotely a krytý plavecký bazén. Společně se zmírněním povinnosti nošení roušek na veřejnosti se tak pro mnohé z nás jedná o jeden z hlavních kroků k návratu do běžného života. Přeji Vám všem, abyste tento návrat zvládli stejně dobře, jako jste zvládali dobu platnosti mimořádných opatření. Vašeho přístupu k nepříjemným situacím, kterým jsme byli a ještě jsme vystaveni, si velice vážím.
Děkuji Vám. Magdaléna Peterková
 

Co takhle vylepšení do Javorky

Včera jsme byly s vnučkou na vycházce. Koupaliště fakt hrůza, ale nového se tedy asi nedočkáme, oprava letního kina by pro město asi byla také zbytečná investice… pak jsme došly do Javorky… Jak jsme se tak procházely, tak jsem si představovala, co by se dalo v parku vylepšit. Co třeba pár dřevěných lehátek a knajpoviště ? Nebo ani na to by ve finančním rozpočtu města nebyly peníze ? Mirka Valentinová
 
Kraj spolupracuje s Ústím nad Orlicí na důležitých projektech

Obnova památek a revitalizace areálu bývalé Perly byly hlavními tématy jednání 1. náměstka hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línka se starostou Ústí nad Orlicí Petrem Hájkem. Spolupráce kraje a města přináší díky vícezdrojovému financování své výsledky pro občany města.
 „I v letošním roce, který je z hlediska financování kritický, jsme nezastavili dotace na už v minulých letech rozpracovanou obnovu památek. To se týká i barokního průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí, kde pokračuje tříletý projekt za 6 milionů korun. Na tuto vzácnou památku se skládá církev, město i Pardubický kraj. V letošním roce je z krajského rozpočtu schválená dotace 0,5 milionu, město přidává 1,2 milionu a církev se podílí 400 tisíci korun,“ informuje Roman Línek.
  Ten se spolu se starostou podíval také na staveniště v areálu bývalé textilky Perla v centru města.  Vznikají tu nové místní komunikace a také se tu na suterénních základech už tyčí skelet budoucího Domu dětí a mládeže (DDM), který tu staví město Ústí nad Orlicí.

Novostavba zahrnuje kromě učeben a zázemí domu dětí a mládeže také sportovní plochu s velkým množstvím sportovního vybavení včetně vnitřní i vnější horolezecké stěny. V obou nadzemních podlažích se budou nacházet výukové a zájmové klubovny, jako například taneční sál a keramická dílna. Objekt bude částečně podsklepen s tím, že je zde místo pro hudební zkušebnu a technické zázemí. Podzemní podlaží bude kromě vnitřních komunikací přístupné také z terénu, konkrétně ze snížené úrovně na západní straně objektu, kde bude situován amfiteátr, jehož součástí bude venkovní, 19 metrů vysoká horolezecká stěna.

Objekt stavebně zajišťuje hlubinná pilotáž s celkem 63 piloty v průměrné délce 5 m, nejdelší piloty dosahovaly hloubky až 9 m. Začátkem března byla dokončena štětová ocelová stěna, která se realizovala jako pažení pro odtěžení stavební jámy. V druhé polovině března byla stavební jáma vytěžena a provedeny podsypy a podkladové betony. Následovalo armování železobetonové základové konstrukce 1. podzemního podlaží včetně betonáže.

V současné době se dokončují monolitické železobetonové stropní konstrukce 1. PP. Dále probíhá zásyp a hutnění prostoru mezi stavbou a stěnou ze štětovnic a vytahování štětovnic. Současně byla zahájena příprava pro provádění podkladních konstrukcí podlahy 1. NP, příprava pro návoz PREFA konstrukcí a příprava na montáž.

Na podzim se vedle budovy začne stavět rehabilitační středisko a ve výhledu je i rekonstrukce jednoho z továrních objektů Perly na městskou galerii věnovanou Quido Kocianovi.
 Za budoucím Domem dětí a mládeže je také parcela rezervovaná pro ateliéry krajem zřizované uměleckoprůmyslové školy. „Nová budova je již vyprojektovaná. V závěru roku 2019 získala stavební povolení a její předpokládané náklady jsou ve výši 94,5 milionu korun. Nyní čekáme na to, zda bude v nejbližších letech vypsán vhodný dotační program Evropské unie, který by Pardubickému kraji při realizaci této potřebné stavby pomohl s jejím financováním. Nová budova by měla sloužit všem praktickým a ateliérovým výukám, učebny by zůstaly v druhém objektu školy. Pokud se vše podaří, bude to velký přínos jak pro žáky a pedagogy naší střední školy, tak i pro budoucí podobu tohoto  brownfieldu,“ dodává Roman Línek.
 


Partneři Plesu dopravy ČR přispěli 100 tisíc na pořízení nového izolátoru pro Litomyšlskou nemocnici

Díky koronavirové pandemii musel být březnový termín Plesu dopravy ČR v Litomyšli přesunut na září. Část sponzorských příspěvků se partneři plesu rozhodli ihned použít na charitativní účely. Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska byl věnován příspěvek 100 tisíc korun pro pořízení nového izolátoru do Litomyšlské nemocnice.
Náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš sdělil: „Byli jsme osloveni ve věci možného pořízení přístroje do Litomyšlské nemocnice, který dokáže urychlit testování na přítomnost koronaviru. Kvůli situaci, která v březnu přišla, jsme museli přesunout Ples dopravy ČR, a tak nás napadlo oslovit partnery a sponzory plesu s návrhem využití části sponzorských příspěvků, a vypomoci tak v dobré věci. Vše souvisí se vším, a to platí i v propojenosti dopravy a zdravotnictví. Věnovali jsme tedy Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska, spravovaný městem Litomyšl, příspěvek v hodnotě 100 tisíc korun na pořízení izolátoru, který pomáhá rychle vyšetřit vzorky testovaných lidí.“ 
Peněžní dar od Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska činil dohromady přes půl milionu korun. Oddělení infekční diagnostiky Litomyšlské nemocnice za něj pořídilo nový přístroj, který pomůže zvýšit nejen rychlost vyšetřování vzorků, ale také bezpečnost při práci s vysoce infekčním materiálem.
„Vlna solidarity je mezi lidmi ohromně posilující a v této době všudypřítomná. Nejenže pomáhají jednotlivci, ale i společnosti, města a další. Velké díky náleží Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska a všem dárcům, kteří na nákup zařízení přispěli. Litomyšlská nemocnice tak disponuje novým moderním přístrojem, který zvládne zjistit přítomnost koronaviru,“  řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.