Českotřebovský deník 150/2020 (23/5) 
V květnu uplynulo 40 let od otevření krytého bazénu v České Třebové             

Budování českotřebovského krytého bazénu v akci Z bylo na tehdejší dobu velmi odvážným činem a byl v něm kus českotřebovského patriotismu. Přiznejme si to v souvislosti  s kontextem dění v tehdejší době. Sedmdesátá léta znamenala do jisté míry rozvoj ale zajištění materiálu i odborných pracovníků, kteří skutečně byli posilou bylo velmi obtížné. Bylo třeba "odpracovat brigádnické hodiny", aby člověk mohl pomyslet na umístění dítěte ve školce... Kolik takových hodin nebylo ovšem dobře využitých a jak se to projevilo na kvalitě provedené práce, to už nikdo nezměří. Bazén ovšem nakonec máme a to vlastní zásluhou a to je na něm to nejcennější.  Slavnostní otevření se konalo 10. května 1980, pásku stříhá předseda OV ČSTV Tláskal.
Tenkrát ten bazén vypadal trochu jinak než dnes (neměl třeba dětský bazén), od té doby prodělal přestavbu a rekonstrukci. Tak největší a zásadní se konala v letech 1999, kdy byl bazén převeden do základního jmění tehdy vzniklé městské obchodní společnosti Eko Bi. V majetku Eko Bi je dodnes a městský rozpočet tak není zatížen ztrátou z jeho provozu.  Rekonstrukce (a rozšíření) v závěru devadesátých let  byla velká, ale ne zcela povedená, pár let nato bylo v r. 2004 třeba bazén znovu na 4 měsíce uzavřít a pořídit novou nerezovou vanu. Dříve aplikovaný "pilotní projekt" se neosvědčil.  Mozaiková dlažba však zůstala na povrchu ploch okolo vody a  nyní způsobuje mnoho problémů, prakticky každý sanitární den, který bývá první pondělí v měsíci se musí část mozaiky někde opravit a nahradit. Tím se její zásoby tenčí a  bude třeba zajistit něco dalšího.
Bazén v České Třebové neměl dříve v okolí velkou konkurenci,  nyní především po postavení bazénu v Litomyšli a vylepšení bazénu v Ústí n. O. je návštěvnost  menší. Rozhodně to není výdělečné zařízení, jeho ztrátu dotuje společnost Eko Bi. ze svých dalších činností, zejména ze skládkování. Jenže i tato činnost už dlouho zisková nebude, lze očekávat potřebu financovat ztrátu z hospodaření bazénu i z městských peněz. Je to pro obyvatele České Třebové důležitá služba, krytý bazén potřebujeme....
Pod dvaceti letech od zásadní rekonstrukce se opět připravují další potřebné úpravy. Něco se stihlo již letos během nucené koronavirové odstávky (nový systém regulace a řízení technologie, oprava střechy), něco je odloženo na 2021(výměna kotlů), něco na další léta. Jen kompletní výměna technologie bazénu bude stát desítky milionů korun. A byla snaha i rozšíření, např. o saunu a další welness prvky (např. řeku). Stálo by to snad dvojnásobek, není to proto aktuální....  
Bazén v pondělí 25. 5. znovu otevírá. Byl jsem se podívat, je na zahájení provozu dobře připraven, nastupuje přímo do letního provozního režimu. Nebudeme sice mít venkovní koupaliště, ale po celé léto otevřený krytý bazén s možností  využití venkovních ploch. Víc pro letní koupání zatím udělat nemůžeme.  (mm)
 


  •