Českotřebovský deník 152/2020 (25/5) 
Krytý bazén se znovu otevřel veřejnosti

Krytý plavecký bazén se 25. května po více než dvouměsíční nucené odstávce znovu otevřel  pro veřejnost.  Česká Třebová  tím získala výhodu - bazény v okolních městech byly vypuštěny a přes léto zde již budou v provozu jen venkovní aquaparky.   Otevření bazénu bylo veřejností  očekáváno - v první den provozu přicházeli zájemci již s časovým předstihem. Během prvního dne přišlo do bazénu celkem 113 návštěvníků a také v úterý 26. ráno přišlo na ranní kondiční plavání 24 zájemců.  Zájem o plavání mají také občané sousedních měst a také tamní plavecké oddíly. Rozhodnutí provozovatele bazénu je jednoznačné, bazén bude sloužit především veřejnosti. Je proto důležité aby byly jeho služby využívány. Dvou měsíční nucená odstávka způsobila nemalé ekonomické ztráty. Doba uzavření bazénu však byla na druhé straně dobře využita, v září již proto nebude zapotřebí  provoz přerušovat v jiných letech obvyklou odstávkou.
V bazénu nyní fungují všechny běžně poskytované služby, občerstvení i  solárium. Do odvolání však  nemohou být v provozu parní komory.  Po otevření došlo  k mírnému zvýšení ceny vstupného  o 5 až 10 korun.  Podle srovnání s okolními bazény však zůstává po přepočtu na stejnou časovou jednotku  českotřebovský bazén nejlacinější. základní vstupné za 1,5 hodinový pobyt činí 105 korun pro dospělého, pro děti od 6 - 15 let a pro seniory 75 Kč a pro děti od 2 - 6 let je vstupné 5 korun. Na tomto základě jsou upraveny i permanentky.  Na kondiční plavání zaplatí dospělí 80 Kč, děti od 6 - 15 let a senioři pak 60 korun.  Otevírací doba je od 10 - 21 hodin ve všední dny, o víkendu je otevřeno již od 8 hodin.  (mm)
 
Českotřebovskému bazénu jsme jeden rok přidali

Ve včerejším deníku jsem připomněl, že třebovský bazén může slavit nejen svoje znovuotevření, ale také současně  "čtyřicáté narozeniny. Rok jsem mu přidal, protože  slavnostní otevření se konalo 11. května 1981, bazén je tedy o jeden rok mladší. Musím vše tedy uvést na pravou míru.  Kulaté jubileu pak oslaví  bazén až napřesrok a je tedy čas se na to připravit. Jak jsem, zjistil, tak  záměr na řádnou oslavu  tohoto jubilea již vznikl a tak se můžeme nechat překvapit jak to bude. Času je na to ještě skoro celý rok. Jen aby zase nebyla nějaká taková patálie jako letos.
 
Dotazník OIKTV

Vážení spoluobčané, město Česká Třebová chce zlepšovat své služby ve vztahu k vám, občanům, a ještě více je přizpůsobit a přiblížit vašim požadavkům a potřebám. Obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření Vašeho názoru na otázky týkající se místního vysílání OIK TV. Pro tento účel je pro Vás připraven dotazník. Budeme rádi, pokud tomuto formuláři věnujete chvíli svého času.
Dotazník  zde  https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/dotaznik-oiktv
 
Výsledky analýzy financování sportovišť 

Z iniciativy města Česká Třebová vznikl ve spolupráci s městy Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Svitavy a Choceň dokument porovnávající financování sportovišť v jednotlivých městech našeho regionu.
 Vypracování tohoto porovnání bylo možné díky vstřícnosti zástupců měst, městských úřadů, městských společností a dalších organizací, kterým tímto za jejich ochotu děkujeme.     
Vzhledem ke skutečnosti, že ne všechny zúčastněné instituce vyslovily souhlas se zveřejněním poskytnutých dat, bude vzniklý materiál dán k dispozici pouze zástupcům vedení jednotlivých měst tak, aby k jeho závěrům mohli přihlížet při svém dalším rozhodování v rámci městské samosprávy. Členové Rady města Česká Třebová byli s dokumentem seznámeni na svém dnešním jednání.   
Analyzována byla porovnatelná zařízení ve městech s podobně velkým rozpočtem a ve stejném regionu. Konkrétně se jednalo o atletické stadiony, zimní stadiony, kryté plavecké bazény, venkovní koupaliště. Do analýzy byl zahrnut také ski areál a bike park Peklák. Náklady na jeho provoz však byly pouze vyčísleny, protože pro porovnání není ve městech, která poskytla svá data, žádné vhodné zařízení.   
Z vypracovaných tabulek vyplývá, že v České Třebové je příspěvek na provoz těchto zařízení výrazně nižší, než je tomu v ostatních městech. Nejvyšší položky na stranách příjmů a výdajů jsou u všech srovnávaných zařízení, napříč městy, srovnatelné. Rozdíly jsou převážně tvořeny v odvislosti od velikosti, vybavení a stáří jednotlivých sportovišť. V porovnávaných městech není žádné sportoviště provozováno s vyrovnaným hospodářským výsledkem bez nutnosti zapojení financí z městského rozpočtu. Pokud města chtějí, aby byla sportoviště přístupná široké veřejnosti, pokud chtějí rozvíjet zdraví a správný životní styl svých občanů (se zvláštním zřetelem na sportující mládež), musí být ochotna zapojit své finanční prostředky do provozu a údržby sportovišť. Smyslem není provozování těchto sportovišť se ziskem, ale jejich zpřístupnění co největší skupině obyvatel.
Zodpovídá: Jiří Holý
 
Dokument s tímto textem se objevil na webových stránkách města.  Jistě bude zajímavé, až budou tabulky, na které text odkazuje zveřejněny, aby bylo zřejmé co všechno bylo do nákladů započteno a jaká čísla vlastně zmíněné financování sportovišť představuje. Nákladovost provozu městských sportovišť sledujeme v současné době v České Třebové s obavami, neboť křížové financování z dalších ziskových činností společnosti Ekobi nebude možné na současných hodnotách dlouhodobě udržet. Proto nám mohou zkušenosti z okolních měst jistě velmi dobře pomoci nastavit optimální způsob financování pro další léta. (mm)
 
Stavba urgentního příjmu v ústecké nemocnici zahájena předáním staveniště

V pondělí 25. května byla převzetím staveniště zahájena druhá etapa výstavby centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici. Investorem stavby je Pardubický kraj. Cílem dodavatelské společnosti VCES a.s. je, aby byla budova po stavební stránce hotova do konce roku 2021.
Vedle rozvolnění řady opatření vlády v souvislosti s koronavirovou pandemií je 25. květen důležitým datem nejen pro Orlickoústeckou nemocnici, ale pro celé krajské zdravotnictví. Po dílčích komplikacích se spodní vodou se rozbíhá druhá etapa výstavby centrálního urgentního příjmu nejen pro spádovou oblast Orlickoústecka. Přestože jsme konfrontování s dopady koronavitové krize a ani vláda svými rozhodnutími nepřispívá samosprávám ke klidu, tak je tato stavba důkazem, že kraj v roli investora dodržuje to, co si naplánoval. V minulém týdnu jsme zahájili přeměnu Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích a nyní již začne růst nový moderní pavilon,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Podle Romana Línka, náměstka pro oblast investic, majetku a kultury se v rámci první etapy podařilo najít řešení pro jiné založení stavby. „V souvislosti s větším výskytem spodní vody jsme nalezli takové řešení, které spočívá ve vybudování těsnící stěny. Ta poslouží jako clona oddělující stěnu výkopu a stavbu samotnou. I když jsme museli na krátkou dobu stavbu přerušit, tak výsledné řešení splňuje nepřísnější kritéria pro další bezpečné pokračování výstavby,” uvedl Roman Línek.
První etapa byla zahájena začátkem srpna loňského roku. „Jsem rád, že jednu část máme úspěšně za sebou a nyní napínáme všechny síly k vybudování stavby jako takové. Díky centralizaci urgentních oborů dojde k lepšímu využití personálních kapacit, ale samozřejmě se také zefektivní péče o samotné pacienty v rámci této pavilonové nemocnice,“ sdělil krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Samotná stavba zahrnuje tři nadzemní a jedno podzemní podlaží a je situována v severovýchodní části areálu nemocnice v blízkosti stávající budovy chirurgických oborů a operačních sálů s přímou bezbariérovou návazností na tyto provozy. V podzemním podlaží je umístěno provozní zázemí nové budovy s technologickým zařízením objektu, šatnami a sociálním zařízením personálu. V přízemí se nachází pracoviště centrálního urgentního příjmu s odbornými vyšetřovnami, ve druhém a třetím podlaží je umístěno anesteziologicko-resuscitační oddělení a oddělení jednotky intenzivní péče. Každé má kapacitu 12 lůžek.
Vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby se stala společnost VCES a.s. Ta není v orlickoústecké nemocnici nováčkem. „Těší nás, že se můžeme podílet na dostavbě nemocnice v Ústí nad Orlicí a navázat tak na projekty, které jsme zde v minulosti realizovali,“ řekl Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s. „Pardubickému kraji jsme se zavázali, že celý projekt, tedy výstavbu nového pavilonu včetně přípojek, komunikací a parkoviště, dokončíme do 570 dnů od převzetí staveniště,“ přiblížil časový harmonogram Zdeněk Pokorný a dodal: „Již v průběhu minulého týdne jsme připravili zařízení staveniště a nezbytné komunikace, stavební práce tak zahájíme bezprostředně po převzetí staveniště.“ 
 
Příprava žáků ZŠ na přijímací zkoušky vrcholí 

Od pondělí 11. května jsou v základních školách žáci devátých tříd, v pondělí 25. května se vrátili také žáci I. stupně. Na mnohé z nich čekají přijímací zkoušky na střední školy.  „V devátých třídách základních škol je v současné době v Pardubickém kraji přibližně 4 250 žáků. Ti se hlásí ke studiu na střední školy či na odborná učiliště,“ informoval radní pro školství Bohumil Bernášek.
Do dvouletých a tříletých oborů s výučním listem se 1. kolo přijímacích řízení již uskutečnilo. Zhruba 30 % deváťáků už tak má doma rozhodnutí ředitele školy o přijetí a přípravu na přijímací zkoušky nepotřebují. Někteří ale do ZŠ přesto docházejí, aby se viděli se svými spolužáky.  Většina žáků devátých tříd má však podanou přihlášku do čtyřletého maturitního oboru. Jednotná přijímací zkouška se koná v pondělí 8. června.  
V Pardubickém kraji je přibližně 5680 žáků pátých tříd základních škol. Na některé z nich čeká jednotná přijímací zkouška na osmiletá gymnázia a to v úterý 9. června. Gymnázia zřizovaná Pardubickým krajem evidují 1303 přihlášek od páťáků. Uspěje jich zhruba 450.
Pedagogický sbor na základní škole v Rybitví zvládl nouzový stav velmi dobře. K distanční výuce využili připravenou koncepci na individuální výuku dětí, u kterých chtějí učitelé rozvíjet nadání. „Dvě žákyně se v současné době připravují doma na přijímací zkoušky na gymnázia. Prostřednictvím videokonferencí probírají se svou učitelkou předměty, ve kterých potřebují prohloubit znalosti a ze kterých budou skládat přijímací zkoušky. Na první stupeň začala docházet zhruba polovina našich žáků,“ sdělila ředitelka ZŠ a MŠ Rybitví Markéta Hujerová. „Oproti minulým letům došlo pro letošek ke změně v systému přijímacího řízení na střední školy. Žáci mohli podat dvě přihlášky ke studiu na střední škole, ale nemohou konat dvoje přijímací zkoušky, ze kterých se dříve započítával lepší výsledek. Hlavním důvodem pro toto omezení je koronavirová epidemie. 
 
Do Podbranské ulice pouze v holínkách 

Síťaři dělají co musí, prostě bez těchto prací nebude možné udělat nic dalšího. Pracuje se na více místech ve městě, ale Podbranskou, která je významnou spojnicí  a je mimo provoz se nyní nedoporučuje ani procházet. Jak ovšem mají chodit nakupovat lidé z oblastí za Třebovkou do Konzumu nikdo neporadí. Normální by bylo otevřít za této situace průchod přes park na druhé straně řeky. Jenže vypadá to, že to nejde. Možná by to šlo, ale muselo by se chtít.  A tak se občané musí brodit blátem mezi stroji a vozidly, chodí tu nyní i děti do školy. Opravdu se nedá nic dělat?


Knihovna zveřejnila program na červen 

  • LiStOVáNí v Javorce
    Zveme vás v sobotu 13. června na dvě představení LiStOVáNí, která se uskuteční v parku Javorka (Bennewitzův pavilon). Představení pro děti od 14 hodin – Šmodrcha (Archie Kimpton). Představení pro dospělé od 17 hodin – Fotbalové deníky (Jiří Hájíček).
  • Matyldino pohádkohraní v Javorce - 15. června od 16 hodin.
  • Připomínáme službu pro čtenáře – Vyber a vyzvedni.
  • Letní bonus pro čtenáře – výpůjční doba opět na 45 dní.                                                   Celý program najdete ZDE
 
Nové dopravní automobily pro hasiče 

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila poskytnutí dotací na pořízení nových dopravních automobilů pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Celkově bude částkou 14,1 milionu korun podpořeno pořízení 47 automobilů. Každá z nich získá od kraje 300 tisíc korun. Dobrovolní hasiči sehráli velmi důležitou úlohu v rámci krajské distribuce osobních ochranných prostředků a dezinfekce. V jeden okamžik bylo zapojeno až 47 dopravních automobilů, z nichž většina byla z krajské dotace pořízena v minulých letech.
„Již před časem jsme avizovali, že krajské dotace v oblasti krizového řízení nebudeme upravovat, protože právě dobrovolní hasiči po celou dobu trvání nouzového stavu a fungování krajské distribuční sítě sehrávali klíčovou roli, a to včetně zapojení dopravních automobilů, na jejichž pořízení přispíváme od roku 2016. V letošním roce doporučila odborná komise 47 žádostí, z nich každá získá 300 tisíc korun z krajského rozpočtu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru garantuje obcím dotaci na nový dopravní automobil ve výši 70 procent z pořizovací ceny, maximálně se však jedná o 450 tisíc korun. Pořízení automobilu se tak pro obce stává velmi zajímavé a výhodné,“ sdělil hejtman.
Vybavenost dobrovolných hasičů je podle krajského starosty Josefa Bidmona nyní na velmi vysoké úrovni. „Každou žádost se strany obcí prověřujeme v rámci odborné komise a zkoumáme její opodstatněnost. Dopravní automobily slouží v řadě obcí nejen pro místní hasiče k zásahu a pro různé převozy materiálu v rámci ostatní činnosti jednotky, ale jsou k dispozici pro i mladé hasiče na soutěže či různé akce. Proto považujeme za důležité, aby byla vozidla v co nejlepším technickém stavu. Troufám si tvrdit, že se jedná o jednu z nejoblíbenějších hasičských dotací, protože nabízí pro obce opravdu dobré podmínky,“ řekl starosta Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje a předseda zastupitelského výboru pro integrovaný záchranný systém Josef Bidmon.