Českotřebovský deník 153/2020 (26.5.)
Skupina Maxmilián vystavuje VODU 

V úterý 26. května podvečer se konala neveřejná vernisáž tradiční letní výstavy skupiny Maxmilián při Kulturním centru Česká Třebová.  Byla "rouškovaná" a bylo třeba splnit stanovená nařízení. Samotné zahájení se konalo, tentokrát bez hudby a jen s minimem pozvaných hostů, zejména rodinných příslušníků a přátel členů skupiny.
Vernisážovou řeč v jejím tradičním pojetí přednesla PhDr. Ludmila Kesselgruberová, přislíbila její publikování na webu Českotřebovského deníku. Mohla by být určitě dobrým vodítkem všech návštěvníků výstavy, kteří mohou tuto znamenitou a velmi bohatou výstavu navštívit ve Výstavní síni Kulturního centra od zítřka 27. května do konce měsíce června. Z rukou ředitelky Kulturního centra Ing. Olgy Miklové pak všechny členky skupiny (a jeden její nový člen)  převzaly květiny. Na prohlídku výstavy "dole" ve výstavní síni chodili návštěvníci po skupinkách. Výstavu je třeba prohlédnout v klidu, je bohatší než v jiných letech. téma "VODA", které bylo po demokratické volbě zvoleno  již loni před prázdninami se ukázalo jako velmi výživné. Díky rozmanitému zaměření členek skupiny  jsou zastoupeny různé techniky, nejen tradiční pastely, ale třeba také akryly nebo zajímavé tisky a jistě i neotřelé  třírozměrné artefakty. K vernisáži je třeba přidat jména vystavujících členů skupiny Maxmilián, podrobnější text připravím společně se zveřejněnou vernisážovou řečí. Z vernisáže bude zítra večer také krátká videoreportáž.
Vystavuje: Ivana Jiskrová, Marie Hladilová, Marta Heptnerová, Alice Formánková, Pavla Klimešová, Soňa Popelková, Miroslav Drahoš, Ludmila Pražáková a Nataša Pilgrová. K výstavě byl vydán pěkný almanach. (mm)

Děti z MŠ U Koupaliště jsou zpět ve své škole.

V pondělí dne 25. 5. se naše děti opět vrátily do mateřské školy. Radost ze setkání byla obrovská, bylo vidět, že se dětem po kamarádech, ale i po paní učitelkách stýskalo. Naše škola nastavila zpřísněná hygienická opatření a po pauze, budou děti trávit převážnou část dne na školní zahradě. Odtud posíláme i naše fotografie. Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště
 
KOBYLINEC 2020  BUDE 

Termín je tradiční, tedy v posledním prázdninovém víkendu, tedy 29. srpna. Místo je jasné - Kobylí důl, bude to opět festival výtvarného umění, hudby, bude občerstvení a repertoár tohoto happeningu bude proti loňsku dále rozšířen o prodej výrobků uměleckých řemesel, které jsou vyhledávané, leč v našem regionu těžko dostupné. Můžeme se těšit. Už nyní Vás na Kobylinec zve Alice Formánková!
 
Asociace krajů proti oslabování možností místních samospráv

Rada Asociace krajů České republiky dnes devíti hlasy ze 14 schválila podporu společné výzvě Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, a Národní sítě Místních akčních skupin, směřovanou Vládě ČR a Parlamentu ČR. Již v polovině května tuto výzvu podpořil také hejtman Martin Netolický společně se svým protějškem z Libereckého kraje Martinem Půtou.
„V rámci korespondenčního hlasování bylo devět kolegů pro připojení se k této výzvě a pět se hlasování zdrželo. Asociace krajů se tak jako celek hlásí k výzvě, kterou jsme společně s kolegou Půtou a obecními svazy připojili již 12. května. Považuji spojení všech důležitých hráčů za jednoznační signál zákonodárcům, že není možné oslabovat touto formou investiční možnosti obcí, měst a krajů. S kolegy jsme o našich investicích opakovaně na videokonferencích hovořili, a zatímco kraje budou schopné udržet investiční aktivitu, tak především u obcí může nastat závažný problém,“ sdělil hejtman Martin Netolický. „Rozhodně nebojujeme proti podpoře OSVČ, ale chceme, aby stát nejednal o finančních prostředcích samospráv bez jejich vědomí. Ministerstvo financí nás opakovaně vyzvalo, abychom pokračovali bez obav v investicích a sám předseda vlády nás ujistil, že naše příjmy nebudou kráceny. Bohužel návrh na způsob vyplácení kompenzačního bonusu jde proti těmto tvrzením. Pevně věřím, že nakonec zvítězí návrh, který předložil Senát, tedy aby byl kompenzační bonus vyplácen bez finančního dopadu na samosprávy,“ řekl hejtman Martin Netolický.
 
Kraj vyhlásil výběrová řízení ve dvou léčebných ústavech

Pardubický kraj – Pravidelné hodnocení práce ředitelů všech příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem se koná pravidelně po ukončení pětiletého funkčního období. Nejinak tomu je v odborném léčebném ústavu v Žamberku a v Jevíčku.
„Vyhlášená výběrová řízení nevypovídají o naší nespokojenosti s prací dosavadních ředitelů. Chceme jim však touto formou dát možnost prezentovat svoje vize do budoucna, a také shrnout jejich pětileté úsilí. Přihlásit se do výběrového řízení může samozřejmě každý, kdo splňuje zveřejněné požadavky,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Výběrová řízení se týkají OLÚ Jevíčko, kde je ředitelkou Lenka Smékalová a Albertina, odborného léčebného ústavu, Žamberk, kde je ředitelem Rudolf Bulíček.
 
Litomyšl: otevření plovárny se blíží, záleží však na počasí 

V souladu s nařízením hygieniků se blíží otevření městské plovárny. Ta bude sloužit veřejnosti od 1. června, pokud to dovolí počasí. Po dobu dvou týdnů bude fungovat pouze 25metrový bazén a tobogán, od 15. června se plánuje zpřístupnění 50metrového bazénu, skokanských můstků a dalších atrakcí.
V Litomyšli do bazénu až v září.
Provozní doba plovárny bude v červnu 9.00 – 19.00 hod., od července 9.00 – 20.00. Večerní koupání bude zachováno tak jako v letech předchozích o letních prázdninách v červenci a srpnu ve vybraných dnech od 21.00 – 23.00 hod.  Návštěvníci budou o večerním koupání informováni v týž den, přímo v prostoru plovárny a současně na internetových stránkách http://bazen-litomysl.cz/plovarna/  Od 25. května je možná maximální kapacita areálu plovárny 300 osob a v průběhu června by mělo dojít k uvolnění tohoto opatření. Krytý bazén bude otevřen od 1. září, v minulých týdnech zaměstnanci při jeho nuceném uzavření provedli v předstihu každoroční sanitární práce a drobné opravy. Vzhledem k velkým propadům příjmů v období nuceného uzavření a zároveň omezením v počtu návštěvníků kvůli dodržování hygienických nařízení tak nebude letos výjimečně krytý bazén přes léto otevřen vůbec. Zaměstnanci bazénu budou pracovat na venkovní plovárně.
 
Jak zastupitelstva jednají po skončení nouzového stavu?  

Zasedání zastupitelstva obce se  musí konat za obvyklých podmínek stanovených zákonem o obcích, tedy musejí být řádně svolána zveřejněním informace na úřední desce [§ 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů] a musejí se konat veřejně (§ 93 odst. 3 zákona o obcích), tzn. za účasti veřejnosti. Rovněž na nich musí být dána možnost občanů obce a dalších osob uplatňovat právo vyjádřit se k projednávaným věcem ve smyslu § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích a musí z nich být pořízen zápis podle § 95 zákona o obcích.
Na jednání zastupitelstev se však i nadále mohou vztahovat odpovídající mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, vydaná podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, pokud nebyla omezena jen na dobu trvání nouzového stavu.
V tomto smyslu je třeba zmínit mimořádné opatření ze dne 4. 5. 2020, č. j.  MZDR 15757/2020-13/MIN/KAN[2], jímž byl s účinností od 5. 5. 2020 stanoven zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, s určitými výjimkami. Osoby, které se účastní zasedání zastupitelstva, tedy musejí i po skončení nouzového stavu užívat ochranu dýchacích cest (nevztahuje-li se na ně některá z výjimek).
Uplatní se dále pravidlo, podle něhož je-li to možné, měly by být dodržovány odstupy alespoň 2 metry. Toto omezení vyplývá z mimořádného opatření ze dne 9. 4. 2020, č. j. MZDR15757/2020-3/MIN/KAN[3], které se týká zajištění činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů. Podle něj by při osobním kontaktu měly orgány veřejné moci zajistit, je-li to možné, dodržování rozestupů nejméně 1,5 - 2 metry, zajistit dezinfekční prostředky a provádět zvýšené hygienické opatření. Toto opatření je sice spojeno s nouzovým stavem, není však časově omezeno jen na dobu trvání nouzového stavu a dosud nebylo zrušeno.
Neuplatní se však pravidlo týkající shromažďování v počtu maximálně 10 osob. Toto pravidlo totiž není stanoveno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, ale usnesením vlády v podobě krizového opatření (usnesení č. 452 ze dne 23. 4. 2020, publikovaným pod č. 194/2020 Sb.), jehož aplikovatelnost končí s koncem nouzového stavu.
 
Bývalá zemědělská škola ve Vysokém Mýtě pro potřeby muzea

Radní Pardubického kraje schválili rozvojovou studii areálu v ulici kpt. Poplera ve Vysokém Mýtě. Ten je po zrušení střední zemědělské školy z velké části prázdný. Rozlehlý areál by se měl v postupných krocích stát hlavním sídlem Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, část dílen bude nadále využívat stavební průmyslovka.
„Myslím, že důstojné nové prostory vysokomýtskému muzeu dlužíme. Z našich čtyř muzeí je po rekonstrukci Litomyšl, dvě opravené budovy má Chrudim a nyní se upravuje pro Východočeské muzeum Zámek Pardubice. Ve Vysokém Mýtě jsme se soustředili na technicky zaměřené expozice a karosářství, což jsou obory prostorově velmi náročné. Navíc je tu velká tradice výroby autobusů, kterou bychom chtěli také představit veřejnosti, ale v současné době na ni muzeum nemá místo, exponáty jsou v pronajatých depozitářích.  Proto je dobré využít tuto příležitost, zvlášť když je areál v majetku kraje a nemusíme nic kupovat,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek ke generelu, který vznikal v uplynulém půlroce.
„Potřebná rekonstrukce objektů bývalé zemědělské školy je poměrně finančně náročná, proto jsme se rozhodli ji rozdělit na čtyři etapy s výhledem až do roku 2026. Celkem jsou práce předběžně spočítány na více než 130 milionů korun, ale samozřejmě vycházíme ze stávajících cen stavebních prací. Už nyní máme signály, že bychom se u právě soutěžených staveb mohli dostávat na částky nižší, než jsou předpokládané hodnoty,“ uvedl hejtman Martin Netolický a pokračoval: „Většina prostor v tuto chvíli nemá využití, avšak musíme se o ně starat, a to včetně temperování, což představuje poměrně velké provozní náklady. Technicky zaměřené muzeum se navíc podle mého názoru do těchto prostor velmi dobře hodí, a to nejen vzhledem k rozlehlosti areálu, ale také co se týká umístění v rámci města.“
Celkem má areál 2,5 hektaru a zahrnuje historickou školní budovu z roku 1903, moderní přístavbu ze 70. let (která je v horším stavu, než stará budova) a množství různých garáží a dílen. „Pardubický kraj ještě do konce léta předloží investiční záměr, který bude připravený na postupné kroky a hledání finančních možností. Jednáme také s městem Vysoké Mýto, které má zájem o zadní část areálu se sportovním hřištěm,“ dodal Línek.