Českotřebovský deník 154/2020 (27.5.)
Kostel zahalen do lešení  


Symbolické zahájení atletické sezóny na českotřebovském atletickém stadionu

Atletický stadion totiž bude v tento den patřit atletickým závodům, které bude pořádat Atletický klube ISCAREX Česká Třebová, z.s., v rámci iniciativy Českého atletického svazu "SPOLU NA STARTU".
V pondělí 1.6. se  na více než 170 atletických stadionech v ČR uskuteční ve stejný okamžik atletické závody a tím dojde symbolicky k zahájení atletické sezóny.  Tento den tedy nebude možné stadion využívat k tréninkům.
 
Výtvarná Svinná letos nebude

V souvislosti s otevření jarní výstavy skupiny Maxmilián s názvem Voda se diskutovalo o další výtvarných možnostech v České Třebové. Padaly dotazy zejména na pořádání dalšího ročníku výtvarné Svinné. Tradiční pořadatelka této akce Ludmila Kesselgruberová však potvrdila smutnou zvěst o tom, že letošní roční festiválku bude vynechán. Třeba zas bude ten příští o to slavnější.... Takže letos bude v exteriéru jen Koblinec a to 29. srpna. Modleme se za pěkné počasí. Bude to letos o to slavnější - do třetice všeho dobrého!
 
Ve Svinné budou slavit výročí školy

Bude to 135 let a to je třeba oslavit i přesto, že zde už pěkných pár desetiletí škola není, poslední školní rok byl 1958/59.  Školní budova však existuje a to dokonce rozšířená a restaurovaná pro současné potřeby jako tzv. "Společenské centrum. Akorát tomu nikdo tak neříká. . Oslava se bude konat během září a bude dokonce třídenní, program se piluje a bude to tedy osvěžení po době, kdy se vlastně nic pořádného nekonalo. 
Z kroniky obce Svinná 
O rok později, v září 1885 pak došlo ke svěcení školy, dnes bychom řekli kolaudaci a nade dveřmi je vidět letopočet, který toto připomíná. A je zároveň součástí busty J.Á. Komenského … O této významné události, která nemá v životě a historii obce obdoby, je v kronice obce barvitě psáno a číst si v ní můžeme díky opisu kroniky, který vznikl vlastními silami …
Škola takto plnila svůj účel až do konce 50. let min.století  a dnes jsou stále mezi námi poslední bývalí žáci. Jsou to S. Suchánková, Z. Šossová, B. Hanušová, B.Přívratská,  V. Umová, H. Kopecká, J. Zachařová, St.Rejsa a Luboš s Mirkem Hanušovými …
Na fotografii původní plánek školy a František Uma někdy dávno ukazuje že umí čepovat pivo....

Turistické noviny Východní Čechy jsou plné inspirací na léto 

Letní Turistické noviny Východní Čechy na rok 2020 už jsou svým čtenářům k dispozici na turistických informačních centrech Pardubického a Královéhradeckého kraje. Pro ty, kteří dávají přednost před papírovým výtiskem prohlížení a čtení na počítači nebo mobilu jsou připraveny také na webových stránkách https://www.vychodni-cechy.info/turisticke-noviny/. Do všech krajů republiky jsou distribuovány prostřednictvím vkladů do výtisků deníku MF DNES.
„Letošní příprava Turistických novin na léto byla ztížená koronavirovou situací. Destinační společnost Východní Čechy, která je již tradičně připravuje a vydává, musela operativně obměnit obsah, neboť spousta článků se týkala i tradičních letních akcí, které jsou vzhledem k současné situaci zrušeny,“ řekl René Živný, radní Pardubického kraje zodpovědný za sport a cestovní ruch. „Místo kalendáře akcí noviny obsahují nové rozšířené rubriky Tipy pro rodiny s dětmi a Aktivní odpočinek,” dodal radní.
Noviny jsou letos dvacetistránkové, rozšířené o čtyři strany oproti minulým rokům. Vznikl tak prostor pro hlavní cestovatelská témata letošního léta v Pardubickém kraji, kterými jsou hrady, zámky a cykloturistika. Oblíbené soutěži Cyklopecky, která startuje 1. června, jsou věnovány dvě strany včetně hrací karty k vystřižení. Najdete tam také cyklotipy od hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Tipy na výlety i dovolenou jsou sesbírány ze všech turistických oblastí Pardubického i Královéhradeckého kraje a jsou inspirací pro strávení letošního léta v klidných a krásných Východních Čechách.
 
V Podbranské ulici klid

Bláto vyschlo a průchod Podbranskou ulicí se rázem zlepšil  také  díky tomu, že práce na ukládání inženýrských sítí byly přerušeny.

Nový most překlenul Labe mezi Valy a Mělicemi u Přelouče

V úterý 26. května byl pro veřejnost slavnostně otevřen nový silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi na Pardubicku, který po 10 měsících výstavby nahradil staré vojenské provizorium. Dnes se na most vrací pěší a cyklistická doprava ze souběžné provizorní lávky, která sloužila od srpna loňského roku. Do měsíce pak po dokončení úprav komunikací na březích začnou most opět využívat i automobily. Most již nebude omezovat plavbu lodí.
Na náklady 258 milionů korun ze 77 procent přispěl Státní fond dopravní infrastruktury a zbylou část hradil Pardubický kraj. „Zájmem kraje je splavnění Labe do Pardubic, proto bylo pro nás důležité, aby most svými parametry umožnil proplutí větších lodí s kontejnery a větší plavidla neměla po cestě nepřekonatelnou překážku.  Použitá mostní konstrukce umožňuje průplavovou výšku 7 metrů, což jistě ocení všechna větší plavidla, která se po Labi vydají,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.
Původní vojenský most Bailey Bridge zde postavili Američané v roce 1947. Plavební profil měl šířku 15,2 m a výšku jen 3,35 m, takže ani osobní loď Arnošt z Pardubic tady nemohla bezpečně proplouvat. Silniční most byl navíc jen jednopruhový pro osobní automobily.
„I přesto, že byl most z velké části postaven z dotačních prostředků, tak, nebylo vůbec jednoduché zajistit spolufinancování. Mosty přes nejvydatnější vodní tok v zemi patří mezi finančně velmi náročné stavby. Jejich cena obvykle začíná na částce 180 milionů korun. Vzhledem ke stavu a parametrům původního mostu se však jedná o velmi důležitou a potřebnou investici, protože v důsledku špatného technického stavu mostu hrozilo dlouhodobé uzavření silnice, což by mělo vážný dopad na dopravní obslužnost, včetně dostupnosti integrovaného záchranného systému. Most je navíc součástí souboru dalších dopravních staveb v okolí, které plánujeme realizovat. Je to průtah Mělic, kde v součinnosti s městem budou vybudovány chodníky, kanalizace a rekonstrukce silnice se zklidňujícími prvky v dopravě,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Nový ocelový most s železobetonovou spřaženou mostovkou šířky 14 m stavěla společnost firem SMP CZ a.s. a Metrostav a.s.. V hlavním poli přes řeku o rozpětí 84 m je most vyztužen elegantním obloukem typu tzv. Langerova trámu. Pozoruhodný byl i průběh montáže, kdy se most z jednotlivých dílů sestavoval na Mělické straně a postupně po částech se ve dvou fázích vysouval přes řeku.
„Řeka Labe je jedinou spojnicí České republiky s evropskou sítí vodních cest. Pardubický kraj v minulosti již několik mostů na Labi rekonstruoval, ale tady se poprvé jedná o zcela nový most. Je dobře, že mohl vzniknout ve spolupráci Pardubického kraje s Ředitelstvím vodních cest a že svými parametry umožní budoucí rozšíření využívání řeky Labe pro nákladní a rekreační vodní dopravu až do Pardubic. Pevně věřím, že další novostavbou s podobnými parametry bude most spojující Řečany s unescovým areálem v Kladrubech nad Labem,“ konstatoval 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
„Investice budou potřebovat i další mosty přes Labe v Pardubickém kraji, jako jsou ty v Přelouči, most Pavla Wonky v Pardubicích nebo most v Němčicích, který byl rekonstruován ke konci minulého století a je nyní na hranici únosnosti pro těžké nákladní automobily,“ dodal náměstek Kortyš.