BOJ ZA REGIONY A VENKOV:

DOPIS VICEPREMIÉROVI A POSLANCŮM SOCIÁLNÍ DEMOKRACIEPardubický kraj
Martin Netolický
hejtman Pardubického kraje

 

V Pardubicích dne 19. 5. 2020

Vážený pane místopředsedo vlády,
 

dovolte mi, abych Vás touto formou napřímo oslovil v souvislosti se schválením zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS COV-2.
 

Nouzový stav a stav legislativní nouze umožnil schvalování zákona ve zrychleném režimu a bohužel se ukazuje, že nedostatečná diskuse vede (a chtěl bych věřit, že to není záměr) k možná ne zcela promyšleným dopadům.
V médiích se v posledních dnech objevila celá řada komentářů, které se týkají ekonomických dopadů schválení výše uvedeného zákona a jeho novel na územní samosprávné celky.
 

Byť jsme bylo od počátku koronavirové krize ubezpečováni představiteli vlády, že nedojede ke změnám v RUD, že nikdo nemáme tupě škrtat ve svých rozpočtech a naopak maximálně investovat, vyplácení bonusů pro OSVČ, či další vybrané skupiny jako vratku daně z příjmu osob ze závislé činnosti, znamená pro samosprávy výpadek až 15 miliard korun. Jenom pro Pardubický kraj přesáhne částka 75 milionu korun. Zdůrazňuji, že se jedná o pokles daňových příjmů nad rámec předpokládaných dopadů ekonomické krize.
Hovořil jsem za poslední dny se svými kolegy hejtmany, ale především se starosty měst a obcí, kteří jsou doslova zděšeni. Všechny zájmové organizace územních samospráv a to SMO ČR, SMS ČR, SPOV, NS MAS, i Asociace krajů ČR, se musí za dané situace zcela jednoznačně vymezit a odmítnout uvedenou konstrukci kompenzačního bonusu.
 

Není možné, aby kompenzace pro osoby samostatně výdělečně činné byla placena z daně, kterou platí zaměstnanci (ze závislé činnosti). Považujeme ovšem kompenzace za logické a potřebné, nicméně užitá konstrukce v jistém smyslu staví proti sobě živnostníky, kterým je kompenzační bonus vyplácen, a zaměstnance, jejichž odvedené prostředky jsou k výplatě užity.
 

Zdůrazňuji, že Pardubický kraj i bez dopadu kompenzačního bonusu předpokládá propad daňových příjmu meziročně až 0 800 milionu korun. Prozatím jsme veřejně jako prohlásili, že na investice nesaháme a všechny proběhnou dle plánovaného harmonogramu. Naše krajská samospráva považuje za zcela zásadní, aby pomohla státu veřejnými investicemi v restartu české ekonomiky. Pokud ovšem stát podváže příjmy obcí a krajů, těžko můžeme ekonomiku podpořit, jak bychom chtěli.
Zejména starostové obcí logicky začnou šetřit a financovat provoz, omezí investice, a budou čekat, jak se situace skutečně vyvine. Nejsem si jistý, zda si CR si může dovolit nezapojit přibližně 6270 stavebníků, kteří jsou prakticky okamžitě připraveni maximalizovat investice veřejného sektoru. Byla by to chyba nejenom ekonomická, ale i politická. Zvláště v roce krajských voleb.
 

Proto Vás žádám, abyste otázku spravedlivých kompenzací otevřeli nejenom na jednání poslaneckého klubu, koaliční radě, ale i na jednání výborů poslanecké sněmovny a samotného pléna. Spravedlivá kompenzace by měl být založena na průhledných kritériích jako je počet obyvatel obce či kraje, jejich rozloha a podobně.
Uvedených 15 miliard korun není pro stát neúnosná částka, zvláště když obce a kraje budou i nadále schopni podpořit stát v úsilí o co možná nejrychlejší návrat ekonomiky na původní čísla její výkonnosti.
 

S pozdravem Martin Netolický