Je zle, stát vezme obcím peníze
Česká Třebová přijde o dalších 14 milionů korun  

Až o třetinu ročních příjmů z rozpočtového určení daní díky schválení zákona o kompenzačním bonusu přijdou obecní samosprávy i Pardubický kraj.  Tzv. "Kompenzační bonus" má pomoci živnostníků a malým firmám, aby překlenuly ekonomické následky vládních krizových opatření. Dopad do krajského rozpočtu by se mohl pohybovat kolem 75 milionů. a bude mít také velký dopad i na rozpočty měst a obcí. Ty už s propadem počítaly a nyní se tento propad dále zvětšuje!
V Chrudimi cca o 20 milionů, ve Svitavách o 14 milionů, pro Českou Třebovou vypočítal Svaz místních samospráv úbytek  14 milionů korun. Celkem tak město bude mít až o 40 milionů v příjmech méně než se plánovalo ještě v únoru 
Ministerstvo financí  města a obce o úbytku daňových příjmů dobře neinformovalo
Daňová predikce bylo o 12 procentech a nyní jsme úplně na jiných číslech. Vláda ujišťovala podnikatele o kompenzacích a v tichosti tyto peníze brala krajům, městům a obcím.
Provozní náklady se tedy na radnicích ve městech škrtají. Je snaha pokračovat v rozvoji města nechceme omezovat investiční akce.
Bezmála 30 milionů bude muset ušetřit radnice v České Třebové. „Aplikace zákona o kompenzačním bonusu se dotkne rozpočtu výrazně. Vedle provozních výdajů úřadu budou kráceny výdaje na opravy a rekonstrukce školní jídelny Habrmanova, rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení,“ vypočítává starostka Magdaléna Peterková. Město počítá, že takto uspoří zhruba pět milionů. Kompenzační bonus se na propadu rozpočtu bude podílet necelými 15 miliony. Litomyšl předpokládá propad 25 milionů, Vysoké Mýto o třicet. V Ústí nad Orlicí budou se připravují i na to, že budou muset sáhnout do investic. „Snižovat výdaje jsme začali již v dubnu, rezervu města jsme pomocí škrtů na výdajové straně rozpočtu navýšili na 21 milionů. Přednostně snižujeme provozní výdaje, a to napříč celým rozpočtem. K dnešnímu dni nám chybí v příjmech více jak 11 milionů a jsme si vědomi toho, že propad příjmů bude narůstat, potvrzuje orlickoústecký starosta Petr Hájek.
Podle Orlického deníku