Výstava Dopravní uzel Pardubice je k vidění na vlakovém nádraží v Pardubicích

Putovní výstava, která přibližuje projekt Dopravního uzlu Pardubice je veřejnosti dostupná v budově hlavního vlakového nádraží v Pardubicích. Můžete se tak po dobu dvou měsíců dozvědět důležité informace o plánovaném propojení vodní, železniční, silniční a letecké dopravy v krajském městě.
„Poloha města Pardubice je výhodná pro využití všech druhů dopravy. Kromě silniční a vlakové se zde nachází i letiště, dále bude možnost přepravy vodní cestou, a to po druhé největší řece ČR. Čili nabízí se propojení všech těchto oblastí v jeden fungující celek,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. Dále doplnil, že: „Pardubický kraj podepsal memorandum o spolupráci a realizaci Dopravního uzlu Pardubice s Ministerstvem dopravy. Některé části projektu byly již uskutečněny, některé budou v krátké době zahájeny.“
Dopravní uzel Pardubice (DUP) je projekt, který je vázán na plánovaný veřejný říční přístav v Pardubicích. Koncepce je taková, že první etapou může být propojení železnice, silniční dopravy a letecké. Napojení na veřejný přístav může být až v poslední etapě. Toto řešení umožňuje napojení uvažovaného veřejného logistického centra a průmyslové zóny přímo na dálniční soustavu Evropy. K realizaci a propojení všech modulů dopravy bude vynaložena nemalá částka. „Investice zahrnují okolo 20 miliard korun, které jsou v gesci centrálně zřizovaných organizací Správy železnice, ŘSD ČR a ŘVC. Zaplatí je stát. Zhruba 4 miliardy by nárokoval na základě podepsaného memoranda Pardubický kraj společně s městem Pardubice na státu,“ sdělil 1. náměstek hejtmana zodpovědný za investice Roman Línek.
V tuto chvíli se lidé mohou dozvědět veškeré informace o projektu Dopravní uzel Pardubice na panelové výstavě, která je dostupná na Hlavním nádraží Pardubice, a to až do 10. července. „Veřejnost si může zkrátit dobu čekání na vlak u této výstavy, která je vyobrazena na dvanácti velkoplošných panelech. Vizualizace velkolepého projektu dává jedinečnou příležitost seznámit se zblízka s jednotlivými podprojekty,“ sdělil ředitel Správy a údržby silnic Pk Miroslav Němec a dodal: „Dopravní uzel Pardubice se stane unikátním, co se týká propojení módů dopravy v celé ČR, Evropě a světové dopravní infrastruktury. Neváhejte tak navštívit vlakové nádraží v Pardubicích a zjistit více.“
Tisková zpráva o nově instalované putovní výstavě je zajímavá. Výstava ovšem ukazuje především vizi, vzdálenou budoucnost. V ní se spojují snahy Pardubického kraje, který vytváří stále soustředěnější těžiště v Pardubicích a samotného statutárního města Pardubice, které se snaží za přispění všech, kteří mohou přispět získat co nejvíce investic pro tento projekt. Proto se vlastně také pořádá vždy v září v Pardubicích  Dopravní konference. Na samotné myšlence vybudovat "Dopravní uzel Pardubice" ovšem není nic špatného, pokud by neměl ukrajovat z krajských prostředků určených plošně pro celý kraj. Je zřejmé, že jde především o získání investic z centra a to se jistě projeví pozitivně jak ve zvýšení zaměstnanosti, tak v rostoucí atraktivitě Pardubického kraje jako celku.
Na druhé straně musíme ovšem vnímat i další souvislosti ekonomické.
Proč tedy nepoložit všem, co propagují tento projekt, který má zaplatit podle všeho stát, tuto otázku:
Máme-li v České Třebové např. 60km od Pardubic, vlastně uprostřed republiky  máme funkční železniční logistický terminál, který je snadno napojitelný na D35, hlavní tepnu našeho státu, navíc vybudovaný z velké části soukromým kapitálem, tak proč budovat něco další dopravní uzel vlastně velmi blízko? Pro koho? Nebude "dopravní uzel Pardubice" (dosud se uvádělo "Multimodální terminál Pardubice) vydupaný za každou cenu jen vyhazováním peněz ze státního rozpočtu? Ono ani napojení na dopravu leteckou zase není  skutečně tak kapacitní. Snad pro cesty do Číny. A o budoucí vodní dopravě je také v současnosti vůbec těžké těžké mluvit.
Nepřijde jedno přímé 8 km dlouhé napojení terminálu Metrans na dálnici D35 jen zlomek toho, co bude třeba zaplatit za přeložky, mosty a silnice v okolí Pardubic v daleko dražší a hustěji zalidněné lokalitě?  (mm)