Jeden den v České Třebové                                                    
Fotografie z úterý 19. května 2020 (Foto a archiv VV)
Dům čp. 1451 (Bývalý Nábytek) v Hýblově ulici má novou fasádu už bez lešení. Porovnejme s dřívějším stavem  před cca 90 - 100 lety, kdy zde býval Podbranský mlýn s příslušenstvím. Na levém snímku bourání, pravý snímek (z věže kostela) je starší.

Přidáme ještě snímek lokality kolem roku 1970 a Trávníčkův dům v době rozkvětu. To byla jiná Třebová, že....


A nyní ten dnešek....A ještě na závěr pro pamětníky jeden snímek k roku 1958, když se stavěl most přes Třebovku (a kanalizační stoka)