Předpoklad poklesu daňových příjmů v roce 2020 může být pro město zdrcující


Stát udělil finanční pomoc pro OSVČ a ochudí tím rozpočty obcí,
poníží obcím příjem z daně ze závislé činnosti !
Česká Třebová tím přijde o dalších 12 milionů korun!
SMS ČR spolu s hejtmany vyzvalo stát, aby podpořil samosprávy . Dle analýzy rozpočtových dopadů vládních opatření na samosprávy za období trvání nouzového stavu a poklesu HDP se celková ztráta v letošních příjmech obcí oproti predikci dosahuje - 50 miliard Kč, což znamená až čtvrtinový pokles rozpočtů samospráv jen v oblasti sdílených daní. Dopady na každou obec si lze snadno ověřit v aktualizované daňové kalkulačce, kde je predikován jak pokles HDP, tak dopad podpůrných vládních opatření.
Kalkulačka SMS ČR pracuje ve dvou modelech – pesimističtějším a optimističtějším – a umožní zjistit, o kolik peněz z daňových výnosů do svých rozpočtů obce přijdou.
Vypočtené hodnoty poklesů daňových příjmů pro Českou Třebovou dle daňové kalkulačky najdete ZDE (podle SMO)
Kalkulačka má podobu jednoduché tabulky. Po zadání konkrétní obce do okénka vyhledávače se v prvním sloupci zobrazí předpokládané daňové příjmy obce pro rok 2020 v případě, že by nedošlo ke změnám v epidemiologické situaci v České republice a s tím souvisejícímu omezení ekonomických činností. Zdrojem kalkulačky je v tomto případě daňová predikce MF z podzimu 2019.
V druhém sloupci počítá daňová predikce s poklesem daňových příjmů o 10 %. S tímto propadem ve sdílených daních počítá např. Ministerstvo financí, které to uvedlo ve své tiskové zprávě ze dne 21. 4. 2020. „Celkově jde o propad o zhruba 25 miliard. Kč v daňových příjmech obcí ve srovnání s původní daňovou predikcí ministerstva. My se ale na základě aktuálního stavu domníváme, že je to stále ještě příliš optimistický předpoklad,“ říká Jan Sedláček, první místopředseda SMS ČR.
Ve třetím sloupci se zobrazuje pokles daňových příjmů sdílených daní o 20 %. „Tento odhad považuje za realistický například Národní rozpočtová rada,“ vysvětluje Sedláček. Celkově jde o propad cca o 49,5 miliard Kč v daňových příjmech obcí ve srovnání s původní daňovou predikcí MF.
Třešničkou na pomyslném dortu je poslední sloupec. Ten se věnuje aktuální problematice tzv. kompenzačního bonusu. Každá obec si tak může ověřit, o kolik ji stát svým jednáním připraví. Podkladem pro výpočet další mínusové položky v rozpočtech samospráv jsou částky uvedené v důvodových zprávách příslušného zákona i obou novel.
Už máme signály, že obce přehodnocují naplánované investiční akce, ty, které nejsou nezbytně nutné, ruší nebo přesouvají na další období. To bude mít bohužel obrovský negativní dopad do regionální ekonomiky a potažmo i do ekonomiky celostátní, na níž se investice samospráv vysokou měrou podílejí,“ popisuje Jan Sedláček.
Jak se daňové příjmy obcí z RUD stanovují:
Každá obec se na celostátním hrubém výnosu sdílených daní podílí procentem stanoveným každoročně vyhláškou Ministerstva financí o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Procentní podíl každé obce se vypočte jako součet vah 4 kritérií, která jsou definována v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tato kritéria (a jejich podíl ve výpočtu):
výměra katastrálního území obce (3%)
počet obyvatel obce (10%)
počet dětí a žáků navštěvující školu zřizovanou obcí (9%)
násobky postupných přechodů podle počtu obyvatel (78%)
Na daňových příjmech se okrajově podílí i počet zaměstnanců v každé obci.
 

Problematikou poklesu rozpočtových příjmů se zabýval i finanční výbor a požádal vedoucího finančního odboru MěÚ Ing. Radoslava Budila o sdělení aktuální situace zastupitelům na květnovém jednání. Zastupitelé díky tomu obdrželi před jednáním přehled, který dále uvádím ve fotokopii. Problém se řeší  také ve videoreportáži Českotřebovského deníku, kterou najdete ZDEPodle ní byl předpoklad daňového poklesu 28,5 mil. Kč. Dle uveřejněné daňové kalkulačky může být ovšem tento pokles  příjmů města ze sdílených daní ještě podstatně větší. Přitom město má nyní současnou finanční rezervu, která není do rozpočtu města zapojena ve výši 13 milionů korun a nelze ji celou vyčerpat, musí být stále k dispozici nějaké prostředky na nepředvídané výdaje.
Z toho vyplývá, že bude třeba ušetřit v rámci městského rozpočtu více než 20 a možná 30 milionů korun.  Tato situace se musí řešit v následujících týdnech tak, aby bylo vše jasné na dalším jednání zastupitelstva 15. června. Zde bude nutné schválit "velkou" změnu rozpočtu města, která již bude mít poklesy příjmů a výdajů způsobených koronavirovou krizí zapracované. Vyplývá z toho také, že další dodatečné finanční nároky nebude město schopné akceptovat.