Kaple P. Marie v Moravské ulici         


Cílem tohoto článku není  historie kaple P. Marie v Moravské ulici. Chtěl bych zde uvést několik informací o její věži. Před časem se mi dostala do rukou kresba kaple, jejímž autorem je českotřebovský výtvarník a divadelník, Karel Tomeš. Kresba, pocházející někdy ze 40. let 20. století,  byla pořízena ze strany Chorinovy ulice, zachycuje tedy pohled na bok kaple. V jejím sousedství ještě vidíme dávno zbořenou chalupu povozníka Marka čp. 215. Při prohlížení obrázku jsem si všiml, že věž kaple je na něm umístěna v zadní části její  střechy. Jelikož kolem kaple dost často chodím, hned mě tato skutečnost upoutala. Vím totiž, že se dnes věž  nalézá uprostřed střechy. Tak mě napadlo, zda Karel, když obrázek maloval, náhodou nešel z protější hospody U Paukrtů a neměl tedy „jiné vidění“. Porovnal jsem kresbu s dalšími dvěma, pocházející z ateliéru téhož autora a zachycující tentýž objekt. Zjištění bylo vskutku zajímavé! Na dalších dvou kresbách je věž umístěn také v zadní části střechy. Tak jsem si řekl, že to už není náhoda, to by Karel musel kapli malovat zásadně po návratu z hostince. Začal jsem tedy pátrat dál a obrázky srovnal se starými fotografiemi kaple, ale i s novějšími, které v rozmezí let 1958 – 1968 pořídil můj tatínek. A co nevidím! Věž je na nich umístěna také vzadu. Kaple v té době měla původní šindelovou krytinu, kterou na střeše jako chlapec pamatuji. Vím také, že kaple byla několikrát opravována (fasáda, odstraněna venkovní římsa nad vchodem apod.), došlo ke zpevnění základů a výměně střechy. Tyto poslední úpravy pamatuji a vím, že to muselo být někdy v 80. letech minulého století.
A nyní začalo další pátrání. Zajímal jsem se o to, kdy byla střecha rekonstruována a proč došlo k posunutí věže do střední části krovu. Bohužel jsem nebyl moc úspěšný. Zjistil jsem, že tehdy tesařské práce prováděl pan Josef Sigl, který se na nás již bohužel po řadu let dívá z nebeských výšin a tudíž nám nic nepoví. Nepomohlo ani pátrání po všech možných úřadech. V jejich spisovnách se nedochoval žádný doklad o tehdy prováděné rekonstrukci.
Jisté informace vydal až Českotřebovský zpravodaj. Na obálce tohoto místního měsíčníku vyšla v červenci 1977 (roč. VIII) fotografie Karla Aligera, nazvaná Stará i nová Třebová, zachycující pohled přes střechu kaple k panelovým domům na sídlišti Křib. A zde, v roce 1977,  je krásně vidět ono zmíněné umístění věže v její zadní části. Další „stopa“ ve zpravodaji je již písemná a vyšla v listopadovém čísle v roce 1985, kde tehdejší člen redakční rady zpravodaje, Zdeněk Vaňous, v rubrice Naše postřehy, píše: „Máme radost z  opravené kapličky v Chorinově ulici naproti Klubu důchodců (myšlena bývalá Paukrtova hospoda, kde tehdy klub sídlil – pozn. aut.). Nepatří sice mezi kategorizované kulturní památky, ale celková oprava střechy i zdiva pomohla ‚omládnout‘ této stavbě tak, že nikdo nepozná její skutečné stáří (230 let).“Z uvedeného textu, i když ohledně stáří kaple se historikové rozcházejí, pro nás plyne, že oprava střechy i zdiva proběhla v roce 1985. Tehdy tedy došlo k posunutí věže do středu objektu, kde se nyní nalézá. V Českotřebovském kulturním zpravodaji v lednu 1986 byly opět v rubrice Naše postřehy, která byla po řadu let dílem Zdeňka Vaňouse, uvedeny další podrobnosti k uvedené opravě kaple a také k jejímu stáří, jehož hodnocení není předmětem našeho článku. Ve zpravodaji je uvedeno: „Omylem jsme v ČKZ  11/1985 nesprávně uvedli věk nově opravené kapličky v  Chorinově ulici. Podle ověřených údajů byla kaple p. Marie postavena před 400 lety v roce 1585, jak také bylo před opravou označeno na plechové tabulce. Na opravě byly odpracovány stovky brigádnických hodin a vytvořena hodnota přes 40 000 Kčs. Opravu střechy a oplechování měděným plechem (tehdy byla odstraněna šindelová krytina – pozn. aut.) provedli pracovníci OSP. Při opravě byla ve věži kaple nalezena schránka se zprávou o opravě kapličky v roce 1936 a tehdejšími penězi. Po doplnění o zprávu a mince z roku 1985 byla zaletovaná schránka opět uložena v opraveném objektu. Ve věži kapličky byl také umístěn původní zvon s dosud neidentifikovaným nápisem.“
Jelikož mezi námi již není pamětníků, kteří by k opravě mohli něco říci, podařila se přece  jedna informace  získat. Bývalý občan našeho města, nyní žijící v Lanškrouně, člověk s vřelým vztahem ke kulturním a církevním památkám, pan Josef Petrák, učitel hudby, zavzpomínal, že původně byl v kapli provaz, sloužící ke zvonění umístěn těsně před oltářem, zatímco dnes se nachází uprostřed kaple. To svědčí o vzpomenutém posunutí věže. Také mi sdělil, že při zmíněné opravě byl původní, klenutý strop kaple zakryt stropem nižším, s rovným podhledem. Tak přece, alespoň částečně, došlo k rozluštění záhady posunu věže kaple z  obrazů Karla Tomše.

 

 

Martin  Šebela


Fotografie z pobožnosti 9.9. 2006. Foto Martin Šebela.