Krajina Orlice versus tunely, aneb příroda versus doprava     
Žijeme v době velkého technického pokroku a současná populace je nucena řešit stále nové a nečekané problémy. Často se ocitá i před závažnými rozhodnutími, při kterých se dostává do slepé uličky. Jindy se musí rozhodovat mezi menším či větším zlem, které však vždy bývá vykoupeno ztrátou.
V úterý 26.května mě potěšilo pozvání do malé scény v Ústí nad Orlicí na prezentaci zkrácené verze filmu Krajina versus tunely: A jak dál? Nečekaný zájem o účast na první pokoronavirové besedě v Malé scéně byl důkazem, že tato regionální problematika není přítomným lhostejná. Profesor RNDr. Pavel Kovář a kameraman a střihač Jan Jasanský představili publiku zkrácený 38 minutový dokument, zachycující málo civilizací dotčenou krajinu kaňonovitého úseku Přírodního parku Orlice, který se rozkládá mezi Chocní a Ústím nad Orlicí.
Natáčení nezkráceného 98 minutového filmu zabralo téměř čtyři roky neúnavné práce, ve které Pavel Kovář zúročil letité pedagogické zkušenosti a znalosti profesionálního botanika. Hlavní motivací pro vznik dokumentu byly nejen vzpomínky z dětství, ale i exkurze, které pořádal pro své studenty z Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Dalším, neméně důležitým impulzem pro realizaci filmu byl  pořad, který v roce 2016 vysílal Pardubický rozhlas pod názvem: Malebným údolím Tiché Orlice už brzy vlaky nepojedou. V té době se objevilo několik variant, jak zrychlit a rozšířit železniční dopravu v úzkém krajinném hrdle zmíněného území.  V roce 2019 schválila a zveřejnila ministerská komise variantu, jejíž součástí jsou i dva tunely o celkové délce 6,2 km, s plánovanými náklady 15 mld. Kč.
Pavel Kovář při tvorbě dokumentu vsadil také na názory profesních odborníků. K různým úsekům území a faktorům působení se vyjadřovali hydrogeolog Dr. Svatopluk Šeda, historik prof. František Musil, geomorfolog doc. Jan Vítek, dlouholetý novinář a polistopadový starosta Brandýsa n. O., Jaroslav Hubený, taneční pedagožka a ústeckoorlická pamětnice paní Eva Štanclová, odborník na vývoj přírody ve čtvrtohorách Dr. Vojen Ložek a zooložka doc. Lucie Juřičková. Kromě posledních dvou byli všichni přítomni v sále a mohli se zapojit do besedy.
Jako nejvíce problematickou složku přestavby koridoru vidí doktor Šeda v pseudokrasovém charakteru podložních slínovců a v systému podzemních puklin. Vlivem hloubení tunelů by tak mohlo dojít k fatálnímu odvodnění podzemních zdrojů vody, k  narušení vodního režimu a k následné likvidaci zdejších životadárných ekosystémů. V průběhu debaty byly zmíněny i opomíjené problematiky, jako například, jak zvládnout dopravu vytěženého materiálu nebo jak řešit úložiště kamene. Přínosem besedy byl fakt, že pozvání do Ústí přijal generální ředitel SŽDC, Bc.Jiří Svoboda,MBA, který se zapojil do diskuse. Ta se týkala především obtížně řešitelných nároků na modernizaci přetížené tratě v meandrovitém terénu, ve kterých se jako optimální jevila varianta s tunely. Zmíněn byl i tlak mezinárodních korporací na dopravu přes naše území, které je v rámci Evropy územím tranzitním. Určitou nadějí je podle jeho vyjádření rýsující se časové oddálení  realizace projektu, které může přinést  nové technologie a my doufáme, že snad vezmou i v potaz na besedě zmíněné problémy.
A co říci závěrem? Pro ústeckoorlickou Malou scénu může být potěšující, že obnovený program přilákal početné publikum a přerušil tak dlouhou absenci programové nabídky. Je výborné, že beseda vzbudila takový zájem o dění v regionu, zvláště o přírodu a její ochranu.  Milan Michalski

 


A ještě Peliny - na fotkách - jedna hezčí než druhá (foto Pavel Kovář)