Ohlas na text k problematice městských bytů z 20. května 

Za Piráty zaslal Jiří Ducháček 24. 5. 2020

Vážený pane Mikolecký,

v internetové verzi Českotřebovského deníku jste dne 21. 5. komentoval článek Orlického deníku, který se týkal privatizace bytových domů Jezevčík a Čtverec. Ve svém komentáři několikrát zmiňujete Piráty, proto si dovolíme reagovat na Vaše dohady a domněnky.

 Jak je pro Vás až příliš často typické, text je v několika důležitých aspektech zavádějící, proto chceme ty největší informační fauly uvést na pravou míru.

1.    Článek v Orlickém deníku nebyl Piráty autorizován a nijak se na jeho vzniku nepodíleli. Článek Orlického deníku čerpá z našeho příspěvku na Facebooku a vyjímá z něj pouze vybrané části. Vy se ve svém komentáři naším původním textem bohužel ani nezdržujete a již jednou vyjmutým částem bez kontextu dodáváte vědomě či nevědomě jiný význam, než měl náš původní text.

2.    Na listopadovém setkání s obyvateli Čtverce padl od nájemníků dotaz na nakládání s vybraným nájemným. Jednatel TEZA p. Doleček se vyjádřil v tom smyslu, že to v průběhu času bylo různé, finance byly použity ve prospěch bytů či pro vylepšení rozpočtu.

Pokud tedy chcete někoho vyzývat k dokazování, začněte u p. Dolečka. Pokud neuspějete, můžete pokračovat u členů dozorčí rady, kterou má pod patronací radniční koalice, jejímž jste členem.

Nepochopitelně jste nás osočil z toho, že někoho obviňujeme. Náš původní text nikoho neobviňuje, pouze reaguje na slova p. Dolečka a vyjadřuje s takovým přístupem nesouhlas. Kdybyste si přečetl náš původní text celý, snad byste skutečný význam pochopil. Původní text totiž zní: „Na loňských setkáních s občany zazněly dotazy týkající se způsobu nakládání s vybraným nájemným. Reakce jednatele TEZY by se dala volně parafrázovat tak, že vybrané nájemné bylo částečně používáno na „vylepšení městského rozpočtu“. Naším cílem není zjišťovat, v jakých letech a v jakém rozsahu se tak dělo. Pro nás je důležité odmítnout podobný způsob hospodaření s vybraným nájemným“.

3.    Nesouhlasíte s větou „Nájemní bydlení v městských objektech nemá primárně sloužit k vytváření zisku…“ a žádáte o radu, z čeho se mají zaplatit investice do bytů. Opět reagujete na jednu větu obsáhlejšího textu a zřejmě jste přehlédl důležité slovo „primárně“. Stejně jako v bodě 2 i zde opomíjíte kontext našeho původního textu, kde se píše: „Jsme přesvědčeni, že vlastník nemovitostí by se měl chovat jako řádný hospodář. Nájemní bydlení v městských objektech nemá primárně sloužit k vytváření zisku ani k vylepšování městského rozpočtu. Vybraný nájem by měl být po odečtení přiměřených nákladů zpětně investován do objektů, z nichž vzešel“. Už vnímáte ten kontext? Nebo ho nechcete vidět?

Co se týká rady, kde vzít finance na investice, názor na to samozřejmě máme a rádi Vám poradíme. Sledujte náš Facebook.

Jako tenká červená nit se Vaším komentářem táhne jedna zcela zjevná skutečnost. Před napsáním svého komentáře jste náš původní text nečetl a reagoval jste na několik vět z jiného média. Buďte tak laskav a přečtěte si náš původní text alespoň nyní: https://www.facebook.com/…72/

Váš komentář připomínající výkon hluchého hrajícího tichou poštu, Vám ovšem nezabránil ve zkreslování a dokonce ve výzvách, co bychom měli dělat. Všem těmto negativům jsme přizpůsobili i naši reakci, která je, a to zdůrazňujeme, následkem Vašeho komentáře, nikoliv příčinou. Víme, že nejsme první a zřejmě ani poslední, kteří mají s Vaším způsobem novinařiny faktický problém a tímto se chceme proti takovému způsobu psaní ohradit.

Jsme vždy připraveni k věcné debatě. Ta ale nemůže probíhat konfrontačním stylem, který vůči jednotlivcům nebo jiným subjektům dlouhodobě prezentujete v internetovém Českotřebovském deníku. Nemáme patent na rozum, ale také se nenecháme kýmkoliv napadat, obzvláště pokud jsou takové skutky založeny na nesmyslech.

Jsme Piráti. Budoucnost řešíme TEĎ!