NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY POVOLENY OD 25. KVĚTNA

Opět zahajuje činnost Odlehčovací služba a Týdenní stacionář. Podmínky pro provoz uvedených pobytových zařízení jsou  nadále přísné a jsou podrobně konkretizovány v následujícím textu.