Modernizace a rozšíření silnice Skuhrov - Lanškroun       
Jde o silnici II/315,  která je modernizována ze svého nejvyššího místa ve Skuhrově až po kruhový objezd v Lanškrouně. 
Silnice prochází nejen obnovením vrchních vrstev, ale také rozšířením, což je zřejmé z dále uvedených fotografií Luboše Kozla z úterý 26. května 2020.
Silnici Třebováci dobře znají, jde o rychlejší, klidnější  a kratší cestu do Lanškrouna než po frekventované I/14 + I/43.  Dosud to byla hrbolatá úzká silnice, ale to už všechno bude brzy jinak. Zatím musíme používat objížďku. Uzavřeným úsekem nejezdí ani autobus.