Smělé plány na přestavbu areálu ústecké Perly se začínají uskutečňovat
Na území bývalé Perly je dnes již čilý stavební ruch, Staví se zde za více než 90 milionů nový Dům dětí a mládeže s dalším vybavením pro sport a bude využit i pro školské účely. Ve fotoreportáži Luboše Kozla máme možnost do areálu nahlédnout a podávat se co se zde nyní děje a také se podívat i na budoucnost tedy na plány a vizualizace dalších objektů, které zde mají v budoucnu vzniknout až bude nějak zajištěno jejich financování.

Nyní máme ještě další příležitost si díky kontaktům na bývalého radního města Ústí nad Orlicí Jana Kopáče na vizualizaci prohlédnout jak vlastně Perla 01 vypadal v minulosti, tedy v roce 2011, kdy ještě zdaleka nebylo jasné co zde má všechno být.

3D vizualizace areálu Perly 01              

Pro web stránky ČT Zpravodaje jsem získal svolení uvést  zajímavě připravenou "projížďku" areálem současné Perly:  Podívejte se tedy na tento odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=Iro6qkeF8m8.

Perla 01 Ústí n.O.  byla v prodeji v roce 2008. (Prodával se současně také areál Perly 06 Hylváty)

Areál Perla 01 - uvedené nemovitosti se nacházejí v centru města Ústí nad Orlicí,   ohraničené ulicemi Lochmanova a 17.listopadu viz. katastrální mapa.Rozsah prodeje  je silně označen.Uvedený areál je komplex výrobních budov pro textilní výrobu    a část administrativy,garáží a skladů. Zastavěná  plocha: 27545 m2 Celková plocha: 31754 m2. Podlahová plocha: 26224 m2

Informace  k videu:  Město Ústí nad Orlicí v této době  komunikovala s vysokými školami ohledně možnosti zpracování areálu Perly 01 jejich studenty. Vše by dělali jak z architektonického, tak i urbanistického hlediska.
Poptané byly
- Fakulta architektury na Technické univerzitě v Liberci
- Fakulta stavební na ČVUT v Praze
- Fakulta stavební na VUT v Brně
- Faculty of Architecture and Planning na Technische Universität Wien. 

Tuto spolupráci s vysokými školami právě zajišťoval Jan Kopáč.  Nyní  je vše už v dalším stádiu, jsou připraveny projekty budoucího využití.  Jako první se staví společnost Chládek & Tintěra orlickoústecký Dům dětí a mládeže, neboť je historicky umístěna tak, že zdaleka neodpovídá svému poslání a potřebám dalšího rozvoje. Město pro stavbu využívá získanou dotaci, bez ní by to šlo postavit jen velmi těžko.  některé budovy z Perly dosud zůstaly.....


Vlevo na vizualizaci konečná verze  budovy DDM, vpravo pak předchozí varianta z roku 2016, která pak byla upravena.

Maketa celého areálu Perly 01 po dokončení

Stavba  DDM na začátku května. Do zimy má být hotovo....


Další projekty pro areál Perly 01: Multifunkční vzdělávací centrum, Centrum rozvoje, Střední školu umělecko průmyslovou...

Záměr: Multifunkční vzdělávací centrum

Záměr: Centrum rozvoje

Záměr: Nová budova střední školy umělecko průmyslové