Dopis ze Svinné                                     
Starosti i podněty k zamyšlení
 
Vážený pane Mikolecký,
dovoluji si reagovat na Váš článek "Změny v osadním výboru Svinná" z 13.5.2020.
Jezdím do Svinné více než 20 let a účastním se života obce, v posledních letech se ale účastním čím dál méně. Problémy ve Svinné jsou vskutku hlubšího rázu a já dodávám, že jsou navíc dlouhodobé a v posledních letech gradující. 
Dovoluji si vyjádřit svůj názor zejména proto, že Svinnou a její obyvatele mám ráda. Proto jsem také v minulých deseti letech opakovaně podpořila její aktivity peněžními dary, které si dovoluji uvést jako podporu svých tvrzení. 
V roce 2011 jsem činnost SDH Svinná podpořila částkou 5.000 Kč, v roce 2012 rovněž 5.000 Kč, v roce 2013 částkou 2.000 Kč. V roce 2014 jsem přispěla na restaurování oltáře kapličky ve Svinné částkou 4.000 Kč, v roce 2015 na totéž částkou 6.000 Kč. V roce 2017 jsem přispěla na restaurování Božích muk ve Svinné částkou 20.000 Kč. Velmi mne potěšilo založení nového spolku ve Svinné, proto jsem ho letos podpořila i finančně. 
 
Velmi mne zaujalo, že se někdo z vedení města zamýšlí nad tím, co se děje ve Svinné. Dříve (v období tak před deseti lety) byla Svinná místem spolupráce starousedlíků a rekreantů. Ve vesnici převládala demokracie a sounáležitost. Nezaznamenala jsem v té době vyvyšování, aroganci, vyhrožování, pomlouvání, útočení, které jsou teď součástí života ve Svinné. Svinná je rozdělena na "horňáky" a "dolňáky". Já bych jen doplnila, že se vyčleňuje skupina podnikatelů, kteří se podivnými způsoby staví do čela Svinné. Nejsem si vždy jista jejich poctivými úmysly, zejména když se podívám na hospodářské výsledky jejich firem a když se zamyslím nad tím, jakým způsobem změnily majitele nemovitosti a pozemky ve Svinné a okolí. 
 
Je s podivem, že si nikdo v těchto dnech nevzpomene na lidi, kteří v 2. světové válce ztratili život a kteří pocházeli ze Svinné. Někdo by měl vyzdvihnou oběť matky, která přesvědčila svého syna, aby se přihlásil gestapu a tím zachránila Svinnou od osudu Lidic a Ležáků. Tato událost se vznáší nad Svinnou a neměla by být zapomenuta. Proto je důležitá provedená rekonstrukce kapličky Sv. Cyrila a Metoděje ve Svinné a proto by se měly konečně opravit i Boží muka ve Svinné. Kultura a historie je to, co nás spojuje s minulostí a přesahuje do budoucnosti a je proto důležitější než aktuální arogantní chování těch, kterým kdosi šlápl na kuří oko. Mimochodem, v 1. světové válce měla Svinná také padlé, vzpomněl na ně někdy někdo ? 
 
Budu ráda, když přispějete k znovunastolení vlády čestných lidí. Jsem přesvědčena, že ta, která byla z čela Svinné vystrnaděna, mezi čestné, slušné a navíc pracovité lidi patří.
 
Ing. Vlasta Zadinová, Praha 10