ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY    


Základní umělecká škola Česká Třebová vyhlašuje
ZÁPIS DO ZUŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
 
Vyplněnou Přihlášku odesílejte již nyní elektronickou formou. 
Naleznete ji na našich webových stránkách www.zusct.cz v sekci Pro rodiče.
 
Zápis do všech oborů proběhne v budově ZUŠ Česká Třebová, Tyršovo nám. 81.
(vedle Gymnázia) v těchto dnech:
 
05.06.2020      14.00 – 17.00 hod.
12.06.2020      14.00 – 17.00 hod.
19.06.2020      14.00 – 17.00 hod.
 
K zápisu zveme děti od 5 let.
Další informace na tel. č. 465 531 056.
 
Nabízíme výuku těchto oborů:
 
HUDEBNÍ OBOR (klavír, varhany, cembalo, el. klávesy, akordeon, housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara, basová kytara, příčná flétna, zobcová flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubka, trombon, lesní roh, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv)
 
TANEČNÍ OBOR  (klasické a moderní tance)
 
VÝTVARNÝ OBOR (KERAMIKA, plošná a prostorová tvorba)
 
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR (dramatická průprava, dramatika a slovesnost, pohyb, práce v souboru a přednes)