Jsme tu pro vás, kteří se stanete závislí na pomoci druhých

a chcete dál ŽÍT DOMA


Rozsah péče, kterou poskytují svým klientům, aby i po ztrátě úplné soběstačnosti, mohli dál ŽÍT DOMA, neomezili ani po rozšíření koronavirové nákazy v ČR. Po více jak dvou měsících nejistot Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí hlásí: „Jsme tu nadále pro všechny, kteří se stanou závislí na péči druhých a nechtějí opustit svou rodinu, domov, komunitu, prostředí, kde jsou zvyklí a cítí se v bezpečí.“ V rámci účasti v projektu Institutu sociální práce, Pečovateská služba – příležitost pro život doma II, plánuje rozšíření poskytování péče i na rodiny s dětmi a také prodloužení provozní doby.

„Samozřejmě jsme se s nouzovým stavem museli přizpůsobit podmínkám, které nastaly, ještě více dbát na dodržování základních hygienických opatření, používat desinfekci, nosit roušky, štíty, rukavice, abychom neohrozili zdraví našich klientů. Provoz jsme ale vlastně ani moc neomezovali. Péči, kterou poskytujeme, nejde moc zrychlit tak, aby to bylo ještě bezpečné a komfortní. Zejména pak u klientů s demencí je jakákoliv změna velmi těžko snášena. Stačilo, že jsme k nim domů najednou vstupovali v rouškách a se štíty,“ popisuje vedoucí ústeckoorlické pečovatelské služby Pavlína Šelepová.

Charitní pečovatelská služba dál pokračuje v poskytování péče, která zohledňuje individuální potřeby každého klienta. Sedm dní v týdnu včetně svátků od 7 do 18 hodin. „Jsme tu pro seniory, zdravotně postižené a chronicky nemocné. Postaráme se ale i o dospělé osoby s přechodným zhoršením zdravotního stavu, to zahrnuje poúrazové stavy, po hospitalizacích, kdy se po návratu domů neobejdou bez pomoci další osoby,“ vypočítává Pavlína Šelepová. Zejména seniorům se pečovatelky a pečovatelé snaží poskytovat péči tak, aby co nejdéle zachovali jejich zbylé schopnosti, aby mohli zůstat co nejdéle doma.

„My neděláme za klienty to, co zvládají sami. Na co sami nestačí, s tím jim pomáháme tak, že to děláme společně. Když například mají potíže s oblékáním, pomáháme jim ve fázích, kdy potřebují například podat rukáv, aby do něj ruku snáze navlékli. Nebo když potřebují vyložit nádobí z myčky, pečovatelka uklidí, co jí klient podá,“ vysvětluje pečovatelka Alena Šubrtová.

Pečovatelky i pečovatelé nejčastěji pomáhají při osobní hygieně, ať už na lůžku, nebo v koupelně, s oblékáním, přípravou a podáním jídla a pití, polohují klienty upoutané na lůžko, pomáhají s běžným úklidem, nákupy, praním a žehlením, vyřizují pochůzky např. k lékaři pro recept a doprovázejí třeba na úřad nebo poštu. „Také poskytujeme základní sociální poradenství, aby klienti a jejich rodiny vůbec věděli, na co mají nárok. Pomáháme i s vyplněním a podáním žádostí, například o příspěvek na péči. Radíme také s péčí. Často se na nás obracejí rodiny, kterým se blízký po hospitalizaci vrací domů, s otázkami, jak se provádí hygiena, jak se ošetřuje pokožka, dekubity, neboli proleženiny, jak dotyčného polohovat, či jak se používají různé kompenzační pomůcky,“ doplňuje Pavlína Šelepová.

Kontakt na Charitní pečovatelskou službu Ústí nad Orlicí, která své služby poskytuje také v Libchavách, Sopotnici, Seči, Dlouhé Třebové, dále zajíždí také do Oucmanic, Mostku, Nasavrk, Orlického Podhůří, Hrádku, Jehnědí, Sudislavi nad Orlicí, Velké Skrovnice, Sudslavi a Podlesí, je: 731 402 341, chps.uo@uo.hk.caritas.cz. Pečovatelská služba v případě potřeby zprostředkuje kontakt s dalšími službami Charity, které se vzájemně doplňují - půjčovnu kompenzačních pomůcek, domácí zdravotní péči, občanskou poradnu, službu osobní asistence či domácí hospic.