Nová školní budova ve Svinné byla postavena v roce 1885

(výročí 135 let)

Výročí školy v české obci Svinná  se připomíná v posledních letech často, naposledy loni v červenci v v souvislosti se 135. výročím položení základního kamene této školní budovy v roce 1884. Letos si výročí školy připomene obec slavností o posledním zářijovém víkendu a pro tento účel ji rada města schválila finanční dotaci. V usnesení je však uvedeno 175. výročí stejně jako v žádosti žadatele. Tento text tedy vrací historii  na správné číslo, 175. výročí bychom slavili o 40 let předčasně. Zajímavé by v souvislosti v rámci oslav  po tolika letech znovu otevřít schránku s dokumenty v základním kameni budovy, neboť za celou dobu existence školy nebyla otevřena a je tedy zahalena tajemstvím ...

Do roku 1865 žádná škola ve Svinné nebyla. K vyučování byly najímány světnice v různých chalupách, např. v číslech 43, 17, 47, 50 a naposledy v čísle 3. Dětí přibývalo a v r. 1864 vznikl ve Svinné záměr stavby obecního domu. Dřevěné obecní stavení čp. 58 se školní světnicí a světničky pro učitele s příslušenstvím bylo postaveno  na dolní návsi, kde by se mohly vyučovat děti a mohly sem také docházet děti ze Zhoře. Stálo 1180 zlatých, z toho 300 zl. přispěla obec Zhoř. Odtud sem posílali děti až do roku 1874, kdy si ve Zhoři pořídili  vlastní školu. V době, kdy škola ještě nebyla a učilo se po světnicích, se vyučovalo jen v zimě, učitelé neměli pedagogické vzdělání, byli vyživováni po pořádku postupně rodinami v obci. První učitel s učitelskými zkouškami vykonanými v Hradci Králové byl svinovský  rodák Jan Jindra, který zde vyučoval celých 36 let, byl i členem obecního výboru a také několik roků i obecním starostou.  Podle sčítání lidu v roce 1880 měla obec Svinná 60 čísel popisných (z toho 7 statků) a 377 obyvatel, pro srovnání v sousední Zhoři bylo 71 domů 405 obyvatel  a v Kozlově ve 48 domech 323 obyvatel. 

Škola v dřevěném stavení čp. 58 však přestávala splňovat podmínky a  tak se připravovalo postavení nové zděné budovy, dnešní čp. 19.  Stavbu připravil a řídil vlastní obecní výbor, neboť byl přesvědčen, že stavba přímo pod přímým dohledem obecního starosty Františka Kníře bude lacinější. Plán na stavbu připravil František Novák, stavitel v Litomyšli a zednická práce byla svěřena Janu Částkovi z Němčic. Na jihozápadním rohu  budovy byl instalován pamětní kámen, který je poznamenán letopočtem MDCCCLXXXIV (1884). Od jeho položení uplynulo  9. července 2019 135 let. Kronika obce Svinná uvádí, že uvnitř kamene je plechová schránka, s pamětními listinami sepsanými učitelem Josefem Paďourem. Listiny obsahují zprávu o vzniku dřívější školní budovy čp. 58, u zde působících učitelích, o poměrech v obci a jejím obyvatelstvu, o cenách a jiných událostech. K listinám přiložil Josef Veselý jedno číslo Hospodářského listu v Chrudimi vycházejícího, "kde byly uvedeny mzdy za některé práce při hospodářství a ceny potravin před 200 a 100 lety a také ceny jaké nyní byly".   Tato schránka s listinami nebyla za celou dobu otevřena a vyzvednuta. Velká snaha o to byla v roce 2015, kdy si škola ve Svinné připomínala 130 let od jejího postavení, ale nebyl o to žádný zájem ani ze strany osadního výboru ani z českotřebovské radnice. Zatím je tedy obsah schránky v základním kameni zahalen tajemstvím a musíme jen spoléhat na zprávu v obecní  kronice. Ta se však stavbě svinovské školy věnuje poměrně podrobně..

Hrubá stavba byla dokončena na podzim 1884. Byly dokončeny hlavní zdi na něž byl položen břidlicový kryt. Břidlici si ze Slezska opatřil sám pokrývač D. Bentl z Greifendorfu u Svitav (Hradce nad Svitavou). Na stavbě se pracovalo až do konce října. Stavba byla dokončena v roce 1885. Začalo se pracovat po jarním zasetí a to včetně úprav okolí. Mnoho práce dalo vyhloubení nové studny, ale nakonec se ani v šestimetrové hloubce voda neobjevila, proto byla zpět zasypána a upravena studna stará. To umožnilo vytvořit místo pro "tělocvičnu" (letní místo pro cvičení). Školu měla zdobit socha - poprsí J. A. Komenského, pro kterou bylo připraveno místo nad vchodem.  Slavnostní otevření se konalo v roce 1885.

Škola ve Svinné potom sloužila dalších 74 let jako jednotřídní národní škola. Po celou tuto doby patřila Svinná do okresu Litomyšl. Poslední školní rok zde byl učitel J. Svoboda. Z tohoto roku se zachoval i poslední rozvrh hodin. Je tomu právě 60 let. Žáci, kteří sem tehdy chodili do 1. - 5. třídy, mají dnes 67 - 72 let. 

Milan Mikolecký

Zdroj: kronika obce Svinná