Českotřebovský deník 161/2020 (3/6) 
Dětské hřiště na sídlišti Trávník získává obrysy

Díky včasnému zahájení akce je mnoho z úkolu již uděláno, zejména byly položeny nové dlažby chodníků, po kterých se do letoška pořádně nedalo chodit. Nyní byla zahájena montáž dílů herních prvků, které rozhodně potěší děti i jejich rodiče. Velké oblibě se jistě bude těšit instalovaní lanová dráha, která dosud v našem městě nemá obdobu (mimo zahradu MŠ U Stadionu). Jaký je stav prací k 3. červnu je vidět na dále uvedených fotografiích.

Dotazník OIKTV

Vážení spoluobčané, město Česká Třebová chce zlepšovat své služby ve vztahu k vám, občanům, a ještě více je přizpůsobit a přiblížit vašim požadavkům a potřebám. Obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření Vašeho názoru na otázky týkající se místního vysílání OIK TV. Pro tento účel je pro Vás připraven dotazník. Budeme rádi, pokud tomuto formuláři věnujete chvíli svého času.  Dotazník  zde:  https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/dotaznik-oiktv
Připomínáme znovu možnost zúčastnit se ankety k vysílání OIKTV,  vyhlášené 25. května. Bylo by dobré, kdyby byla tato možnost  co nejvíce využita. Současně se trochu podivuji nad tím, že  na webu OIK TV chybí o vyhlášené anketě města jakákoliv informace.  Vždyť to má být využití právě pro zlepšení úrovně vysílání! 
 
Kozlovská ulice nebude krátkodobě průjezdná

V souvislosti s opravou vodovodního a kanalizačního řádu bude v neděli 7. června a v pondělí 8. června omezena doprava do přidružené obce Kozlov a k chatové osadě v Serpentinách.
 
Objízdná trasa bude vedena obcí Semanín.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolu na startu - atletické závody

Napříč celou republikou byla v pondělí 1. června zahájena atletická závodní sezóna. Do akce nazvané „SPOLEČNĚ NA STARTU!“ se zapojilo více jak 100 stadionů po republice. Připraveny byly atletické závody určené pro děti a mládež různých věkových kategorií a v různých disciplínách.
V pondělí 1. 6. 2020 proběhly na třebovském atletickém oválu závody „Spolu na startu“ - součást unikátního projektu, který zahájil letošní letní atletickou sezónu. Od 16 hodin poměřili své síly nejmladší z atletické přípravky a po nich žactvo v trojboji, který zahrnoval hod kriketovým míčkem, skok do dálky a běh na 400 m a žactvo 800 m. Počasí přálo a rodiče vytvořili slušnou diváckou kulisu. Na závěr si 6 závodníků (4 muži a 2 ženy) vyzkoušelo běh na 800 m. Byl také plánován běh na 3 km, ale na start by se postavil pouze jeden závodník, a tak se rozhodl zúčastnit se závodu na kratší trati. Bylo to příjemné odpoledne naplněné pohybem.
V Ústí nad Orlicí na atletickém stadionu závodilo 1.6. na 170 závodníků z oddílů TJ Sokol Přísnotice, TJ Sokol Žamberk, TJ Dlouhá Třebová a samozřejmě domácí TJ Jiskra Ústí nad Orlicí a to v bězích, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem.
Odpadkový koš - stejný jako před týdnem - přeplněný, nevysypaný 

Je v parku u gymnázia, který je nyní na jaře dost navštěvovaný, mnoho lidí zde čeká na výuku v ZUŠ a tak zdejší odpadkové koše jsou podle toho rychle zaplněny. Mám možnost to "kontrolovat" několikrát v týdnu, je to bohužel stejné, proto fotografie. Okolní koše jsou použitelné, ale jsou daleko....

Jednosměrky mají legalizovat parkování na sídlišti v Ústí nad Orlicí 

Změna dopravního značení orlickoústeckého sídliště Štěpnice, tedy konkrétně vytvoření nových jednosměrných komunikací, má za cíl zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu. Navrhovaná úprava se dotkne zásadní změnou ulic Družstevní, Chodská, Korábova, Blažkova, Příčná a části ulice Stavebníků. Navržená změna nemá dopad na ztrátu parkovacích míst, naopak. Stávající obousměrné komunikace na sídlišti Štěpnice nesplňují svojí šířkou parametry umožňující podélné parkování v souladu se zákonem. Parkování vozidel na těchto komunikacích je dlouhodobě tolerováno, ale také oprávněně kritizováno. Díky zjednosměrnění uvedených ulic bude podélné parkování legalizováno. V ulicích Družstevní, Korábova, Blažkova a Stavebníků bude umožněno stání vozidel ve směru jízdy. V ulicích Chodská a Příčná bude povoleno parkování po levé straně komunikace. Ulice Jana a Josefa Kovářů (za nemocnicí) bude řešena v návaznosti na projekt urgentního příjmu Orlickoústecké nemocnice. Rekonstrukce ulice Družstevní, která bude zahájena v červnu, je samozřejmě projekčně připravena ve shodě s uvedenou změnou dopravního značení. Součástí stavebních úprav je na této komunikaci realizace samostatného cyklistického pruhu, který bude vyhrazen pro pohyb cyklistů v protisměru. Podobná úprava je připravena v ulici Mazánkova, kde stávající pravostranný chodník ve směru do sídliště bude upraven tak, aby šířkově umožnil vytvořit samostatný, normově akceptovatelný, pruh pro cyklistu.
Přestože ulice Polská zůstane obousměrná, bude ve směru do sídliště průjezdná pouze pro rezidenty bydlící v této ulici a pro návštěvníky krytého bazénu. Podstatná změna dopravního značení v této ulici je vyvolána podmínkou dopravního inspektorátu Policie ČR. Jedná se o posunutí zákazové značky pro vjezd motorových vozidel (mimo dopravní obsluhy a návštěvníků bazénu) z křižovatky ulic Polská, Chodská a Bratří Čapků na křižovatku ulic Polská a Korábova.
 Změna dopravního značení by se měla fakticky realizovat po veřejném projednání v rámci zasedání červnového zastupitelstva města a na základě vydaného rozhodnutí příslušného odboru městského úřadu. Projekt je vypracován v návaznosti a v souladu s dokončenými dokumentacemi Koncepce městské cyklistické dopravy (prosinec 2017) a Koncepce dopravy v klidu (říjen 2019). K projektu změny dopravního značení je vydáno souhlasné vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí.
 
Brožíkova ulice  vyasfaltována, zdá se že kvalitněji než loni

Důležité je, že skončí i omezení pro dopravu i místní obyvatele.  Na rozdíl od loňska, kdy se opravoval vodovod v dolní části ulice letos i konečnou úpravu prováděla Vodárenská společnost sama a myslím, že se to podařilo v dobré kvalitě. 

BOJUJEME ZA NÁŠ KRAJ, KDE TO JDE.

TENTOKRÁT PŘÍMO SNĚMOVNA. 800 MILIONŮ NA SILNICE???


Dnes navečer jsem ve sněmovně hájil legislativní iniciativu Pardubický kraj o navýšení prostředků pro kraje na rekonstrukce silnic 2. a 3. tříd. Moc děkuji kolegům z poslaneckého klubu ČSSD, že podpořili projednávání našeho návrhu a nenechávají obce a kraje napospas. Každý rok jako kraje doslova žebráme, abychom měli alespoň na základní obnovu. Nyní prosíme, žádáme a hledáme cesty k systémovému řešení, kde nebudou rozhodovat politici ve správních a dozorčích řadách Státního fondu dopravní infrastruktury, ale prostředky budou krajům určeny přímo z inkasa daní. Další projednávání bude pokračovat. Alespoň doufám...

Pozn.: projednávání bylo v příšerném hluku a nekázni. To by si nikdo nedovolil na obci, ani na kraji. Proto bych těžko mohl v parlamentu pracovat. Zajímá se tam jeden o druhého? Těžko. Sledoval jsem předsedy jednotlivých klubů při hlasování, jestli se bude jednat po 19. hodině. Stačil signál jednoho a v 19 hodin debata skončila. Jak kdo hlasoval si opravdu zapamatuji. Zejména až poslanci z našeho kraje budou "běhat" a říkat: "ještě tohle opravte, a tady máte dluh, tohle je špatně, a jak to opravujete tady". Dnešní jednání bylo o 800 milionů korun pro náš kraj každý rok. FB Martin  Netolický

 
Línek: Unie musí řešit nové výzvy, ale neměla by opustit své hlavní cíle

Evropský výbor regionů byl podobně jako všechny ostatní unijní orgány ochromen koronavirovou krizí. Klíčová rozhodnutí byla poprvé v jeho historii přijímána korespondenční formou. Od května bylo ale také spuštěno videokonferenční jednání. Zasedání předsednictva se tak účastnil místopředseda Výboru regionů a vedoucí české delegace Roman Línek ze své pardubické kanceláře na krajském úřadu.
„Při debatě jednotlivých členů jsem si uvědomil, jak jsou dopady onemocnění COVID-19 různorodé nejen v jednotlivých zemích, ale také v různých regionech. Pardubický kraj, ale i celou Českou republiku postihla krize v porovnání s jinými regiony relativně méně. Evropský výbor regionů bude vzhledem k této situaci navrhovat změny svých politických priorit na období 2020-2025.  Za mne je důležité solidárně pomoci těm částem Evropy, které při pandemii dostaly největší zásah, ale zároveň neopustit dlouhodobé cíle Evropské unie, kterými je vyrovnávání regionálních rozdílů. Neměl by se tedy zásadně snižovat objem prostředků na rozvoj dopravní infrastruktury, obnovu významných kulturních památek či na podporu digitální ekonomiky,“ uvedl Roman Línek. Ten za klíčové považuje německé předsednictví v Evropské unii v letošním druhém pololetí, během kterého se musí všechny tyto záležitosti uzavřít. „Pro Českou republiku je to nyní zřejmě poslední období, kdy budeme moct čerpat evropské prostředky na tyto tvrdé projekty,“ dodal Línek.
Další zasedání Evropského výboru regionů budou takzvaně hybridní, to znamená, že jeho členové budou podle možností buď osobně přítomni, nebo se připojí prostřednictvím videokonference.

 

DŮKAZ Z ROZPOČTU: STÁT PENÍZE NA POMOC NEPOSLAL


PAVEL VRABEC / KAUZY VLIVNÝCH, NEZAŘAZENÉ, Z BYZNYSU / 3.6.2020

Rekordní schodek státního rozpočtu odhalil překvapivé tajemství. Při detailním prozkoumání se potvrzuje, že kabinet Andreje Babiše navzdory svým veřejným prohlášením neposlal ve slibované výši peníze na pomoc firmám a podnikatelům, které ochromila vládní protikovidová opatření.

Česká republika hospodařila ke konci května se schodkem 163,7 miliardy korun, což je nejhorší číslo v historii. Titulky pondělních zpráv zněly jednoznačně. Jenže ve skutečnosti není výše zmiňovaný schodek takový problém. Problém naopak je to, že stát podle detailní analýzy státního rozpočtu neposlal pomoc podnikatelům a firmám v takové výši, jak sliboval.

“Deficit 163,7 miliard se může zdát velký, ale ve skutečnosti je relativně malý. I v normálním roce je v květnu běžný deficit -50 miliard, čistě proto, že státní výdaje přicházejí v roce dříve než příjmy,” upozorňuje Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland. Bartoň v rozhovoru pro Neovlivní.cz uvedl, že za situace, kdy ekonomika dostala kvůli vládním restrikcím velký zásah a řada firem bojuje o přežití, měl být deficit do konce května dokonce mnohem vyšší.

“Kdyby vláda plnila své sliby o pomoci, musíme mít mnohem vyšší schodek. Kdyby platily prognózy, že na konci roku bude schodek půl miliardy, už teď by to muselo být 600 miliard. Do konce roku by se toto číslo jen zlepšovalo, jak by nabíhaly platby a ekonomika se obnovila,” uvedl. Na otázku, jestli vláda nepomáhá byznysu proto, že na to nemá peníze, ekonom Bartoň odpověděl: “Teze, že stát peníze nemá, je absolutní nesmysl. Vláda peníze má. Je v tuto chvíli jediná, kdo je má. Nemá rozpočtové omezení, takže kdyby chtěla, samozřejmě by pomáhat mohla.”

Jak už jsme v pondělí upozornili, podstatná část vládní pomoci v programech Covid je navíc z prostředků Evropské unie. Například Covid II je celý z unijních peněz, jde o pět miliard korun. Ovšem nejde o fyzické peníze, které by podnikatelé přímo od státu obdrželi. V takové výši stát (evropskými penězi) ručí za úvěry, které si postižené firmy vzaly u komerčních finančních ústavů. “Je to taková pomoc nepomoc. Je to formou půjčky, kterou stejně firmy a podnikatelé musí splatit. Ale oni nemohli přes dva měsíce podnikat. Z toho je zřejmé, že už na začátku nebyl plán na skutečnou pomoc a už vůbec nebyl plán, že by šlo něco z rozpočtu,” dodal ekonom Bartoň.