Českotřebovský deník 170/2020 (12.6.)
Hejtman na českotřebovských sportovištích:
v tenisové hale a v sokolském areálu na Skále

Hejtman Martin Netolický v rámci čtvrteční pracovní cesty v českotřebovském regionu navštívil Tenisový klub Česká Třebová, kde s jednatelem klubu Jaroslavem Rybkou řešili rozvoj místního tenisového areálu, který v roce 2018 dostal novou tenisovou halu se třemi kurty a zázemím za 27 milionů korun. Následně jednal se zástupci místního Sokola o rekonstrukci areálu Na Skále. Zde Pardubický kraj v letošním roce uvolnil finanční prostředky na opravu a výměnu rozvodů a úpravu kotle v herně stolního tenisu.
„Areál místního tenisového klubu se v posledních letech podařilo dostat na vysokou úroveň, protože vedle klasických antukových kurtů dostala tři kurty s umělým povrchem, ale především jsou tyto kurty součástí tenisové haly za 27 milionů korun. Dalším plánem je vybudování zázemí pro návštěvníky na střeše provozní budovy tenisového klubu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který s jednatelem klubu Jaroslavem Rybkou řešil také dopady koronavirové pandemie na fungování oddílu, rušení turnajů a další související záležitosti.
Pardubický kraj se ve spolupráci se Sokolskou župou Východočeskou – Pippichovou snaží podporovat také drobné opravy sokoloven a dalšího majetku. Jednou z nich je i ta v České Třebové. Se starostou místního Sokola Michalem Kadlecem si hejtman prošel celý rozsáhlý areál Na Skále, který se i díky podpoře kraje daří postupnými kroky opravovat. „V roce 2017 jsme podpořili výměnu oken a dveří na objektu bývalého gymnastického sálu, administrativní budovy a herně stolního tenisu. O rok později pak výměnu kotle v administrativní budově a v loňském roce pak vybodování elektroinstalace a rozvodů vytápění včetně otopných těles v prvním patře hlavní budovy. Letos jsme v rámci naší podpory jednotlivým jednotám uvolnili finanční prostředky na opravu a výměnu rozvodů a úpravu kotle v herně stolního tenisu,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Díky za pomoc sokolům

Ve čtvrtek 11.6.2020 naší Sokolskou jednotu navštívil pan Hejtman Netolický. Byl seznámen s opravami, které bychom bez Pardubického kraje nebyly schopni realizovat.
Při prohlídce byl z archivních materiálů seznámen se stavem před opravou. Dále jsem ho seznámil i s dalšími provedenými opravami a rekonstrukcemi, které se nám daří pomalu s podporou nejen Pardubického kraje, ale i Města Česká Třebová, a MŠMT realizovat.
Zvláště si ceníme, že i přesto, že byly letošní dotace z PCE kraje na opravu a údržbu zastaveny, pomohl nám pan Netolický svojí iniciativou v rozpočtu, a nejen nám, Sokolům v České Třebové, najít potřebné finanční zdroje. Velice si jeho přístupu vážíme a děkujeme za něj.
Michal Kadlec – starosta.


Semanín získal patnácti milionovou dotaci na opravu školy

Semanín  byl ve čtvrtek odpoledne další zastávkou hejtmana Martina Netolického při pracovní cestě regionem. Se starostou Ladislavem Stráníkem hovořili kromě opravy silnic v okolí také o dotaci, kterou obec získala ze státního rozpočtu na opravu havarijního stavu a modernizace budovy základní školy. Semanín tak získá 15,5 milionu korun.
„Semanín patří mezi více jak 30 obcí v našem kraji, které dotaci v celkové výši necelých 289 milionů korun získají. Původně bylo na program rozvoje základních a mateřských škol určeno jen 300 milionů korun. Troufám si říci, že navýšení o 3,1 miliardy korun je výsledkem usilovného tlaku místních a regionálních samospráv, které chtějí a potřebují investovat,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Stejně jako v rámci jednání se starosty dalších obcí byla řeč o opravách silnic v okolí. Semanín se stal celorepublikově známou obcí v době, kdy se zdejší komunikace rozpadla pod tíhou nákladních kamionů z nedalekého kontejnerového překladiště. „Silnice sloužila při opravě mostů pod železniční tratí u Korada jako objízdná trasa pro kamiony mířící do překladiště Metrans. Bohužel tato komunikace nebyla na tak velkou zátěž připravena a důsledky byly logické. Až na pár dílčích úseků je dnes silnice opravená. Jen stavba tunelů byla velmi náročná a finančně nákladná. Vyšla na téměř 120 milionů korun s tím, že jsme získali dotaci od SŽDC a SFDI ve výši 76 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Starosta Stráník hejtmana informoval o přípravě stavebních parcel v obci, která se v roce 1998 oddělila od České Třebové. Tím by se mohl počet obyvatel ze stávajících více jak 630 zvýšit. Mezi další projekty patří vybudování kanalizace, nového obecního úřadu, sběrný dvůr či vybudování multifunkčního hřiště u fotbalového stadionu.


Osvobození bez svobody – výstava příběhů pamětníků Pardubického kraje

Paměť národa Východní Čechy připravila ve spolupráci s Pardubickým krajem a zapojenými městy výstavu příběhů pamětníků z Pardubického kraje, jejichž osudy byly ovlivněny 2. světovou válkou. Venkovní výstava Osvobození bez svobody je putovní a objeví se v průběhu roku v osmi městech Pardubického kraje. Poprvé byla otevřena 11. června v Klášterních zahradách v Litomyšli a po měsíci se přesune do Holic. Výstava na čtrnácti panelech představí příběhy pamětníků i téměř dvacetiletou činnost neziskové organizace Post Bellum, která spravuje sbírku Paměti národa.
Jsem moc rád, že i Litomyšlané si mohou v této nezvyklé době alespoň díky výstavě Paměti národa připomenout významné výročí konce 2. světové války. Před 75 lety stejně jako dnes platilo a platí, že lidská soudržnost, odvaha, odpovědnost, ale i pokora jsou důležitými aspekty lidství. Z historie víme, jak rychle se mohou věci změnit – vzdělávejme se, nezapomínejme, poučme se,“ říká Daniel Brýdl, starosta Litomyšle. Vybrané příběhy korespondují jak s hlavní myšlenkou oslavy konce války, tak s místy, kde bude výstava instalována. Osudy představovaných pamětníků jsou spjaty s městy jako Česká Třebová, Pardubice, Chrast, Skuteč, Králíky či Moravská Třebová, kde výstava v prosinci ukončí svou pouť Pardubickým krajem.
Dokumentaristé Paměti národa natočili osudy dnes již tisíců pamětníků, z nichž bude deset představeno na putovní výstavě Osvobození bez svobody. Patří k nim vězni koncentračních táborů Jaroslav Vomočil, Eva Pytelová a Vladimír Munk. Druhováleční vojenští hrdinové Jarmila Halbrštátová a Vasil Timkovič nebo Richard Husch, který si prošel poválečným pogromem, a mnozí další. Jejich kompletní vyprávění jsou publikována v archivu Paměti národa. Jednotlivé příběhy pamětníků z výstavy budou také zveřejňovány v Magazínu Paměti národa a průběžně publikovány v Deníku.
Pardubický kraj si ve 20. století prošel těžkými zkouškami. Jeho obyvatelé zakoušeli obsazení Sudet, Protektorát, násilné vyhánění, komunistický teror atd. Jednoduché nebyly ani návraty, ať již po skončení 2. světové války či po 17. listopadu 1989. Přesto, anebo právě proto zde žilo a stále žije mnoho výrazných osobností. Jejich vzpomínky se sice často pojí s nepříjemnými zážitky, ale o to důležitější je o nich vyprávět, a podat tak přímé svědectví dalším generacím. „Upozorňujeme na osudy lidí, kteří na vlastní kůži zažili nespravedlnost a krutost totalitních režimů a jsou ochotni o nich vyprávět,“ dodává kurátor výstavy a ředitel Paměti národa Východní Čechy Tomáš Heller.
  •