Českotřebovský deník 171/2020 (13.6.)

Kruh přátel hudby připravil novou  59. sezónu. 

Ta minulá 58. sezóna však nebyla zatím díky koronaviorové pandemii dokončena, zbývají ještě dva koncerty, které se uskuteční 17.  září (Englichová - Veverka) a 27. října (Trio Kaliopé). Přesto se nyní rozbíhá příprava na nový ročník koncertního abonomá, které bude zase ještě bohatší.  Oficiální zahájení nového ročníku bude 15. září. N tomto koncertu vystoupí  českotřebovský muzikant Karel Hampl (housle) s klavírním doprovodem své manželky Jany Hamplové a se slovenskou sopranistkou K pravidelným sedmi koncertům přibyl ještě na duben 2021 navíc další "bonusový koncert, na kterém vystoupí   tři  absolventky českotřebovské zušky a současné konzervatistky Magdaléna Špičáková (flétna), Martina Mikulecká (housle) a Martina Plocková (klavír). Na koncertu navíc vystoupí v II. polovině orchestr absolventů českotřebovské zušky pod vedením Jitky Novákové.  Podrobný program představujeme na programovém plakátu ZDE a na devítiminutovém videu ZDE

EXTRÉMNÍ POVODŇOVÉ NEBEZPEČÍ NA POLIČSKU.

Meteorologové upřesnili předpověď počasí pro dnešní večer a zítřejší den. Nejdůležitější je nyní informace pro Poličsko z Pardubického kraje. V nejbližších chvílích lze očekávat na Svratce v profilu Borovnice vzestup hladiny na 3. SPA. Vzhledem k trvajícím srážkám může docházet k dalšímu vzestupu.
Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti, komunikace, může omezit lidskou činnost a působit škody v krajině a na majetku. Snížení stability stromů v podmáčené půdě.
Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu. Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost dopadů povodně.
Některé silnice a mosty mohou být uzavřeny. Parkovat vozidla na výše položených místech. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí a jízdy autem přes povodňovou vodu. Vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami - mohou být kontaminovány. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.  V neděli je výstraha ještě silnější. Očekává se výskyt velmi silných bouřek s přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 60 mm a kroupami. V opakovaných bouřkách může napršet v součtu i kolem 80 mm.
2. POVODŇOVÁ BDĚLOST AŽ POHOTOVOST - I v neděli po celý den platí také z důvodu předpovídaných přívalových srážek výstraha na prudké přechodné vzestupy hladin zejména menších toků až k úrovni 1. stupeň povodňové aktivity. Na Králicku, Lanškrounsku a Moravskotřebovsku hrozí vzestupy až na 2. stupeň povodňové aktivity. FB Martin Netolický

V Přívratu připravují celkovou obnovu budovy bývalé školy

V Přívratu nedaleko České Třebové zakončil hejtman Martin Netolický čtvrteční cestu po regionu Českotřebovska. Se starostou obce Janem Stránským řešili například provoz místní obecní prodejny či plány na přestavbu obecního domu, ve kterém sídlí mimo jiné obecní úřad.
„Přívrat je jednou z velmi aktivních obcí, a to nejen co se týká pořádání řady kulturních a společenských akcí, ale také v rámci různých dílčích projektů či žádostí o dotace z krajského rozpočtu. Jednou z nich je například podpora venkovských prodejen. Obec patří mezi 98 podpořených v letošním roce s celkovou částkou 5,3 milionu korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Velkým projektem, který obec připravuje, je revitalizace budovy bývalé školy, ve které sídlí obecní úřad. „V tuto chvíli máme stavební povolení na celkovou obnovu budovy. V přízemí bychom kromě obecního úřadu chtěli mít knihovnu, společenskou a obřadní místnost. V prvním patře pak vzniknou tři byty. V tuto chvíli čekáme na vhodné dotační možnosti, jelikož z obecního rozpočtu bychom tuto investici nezvládli financovat,“ řekl starosta Přívratu Jan Stránský, který hejtmana seznámil s úpravami dětského hřiště, na které získala obec dotaci z krajského Programu obnovy venkova či rozvojem obecního statku U Kubů.

V Třebovici plánují výstavbu kanalizace

V rámci pracovní cesty v okolí České Třebové navštívil hejtman Martin Netolický obec Třebovice. Se starostou Liborem Gremlicou, který je v čele obce od roku 2006, hovořil o plánech obce včetně výstavby kanalizace či záležitostech v dopravě či krajských dotacích.
„Třebovice patří mezi obce, které plánují vybudování kanalizace, avšak zároveň patří mezi obce, které jsou relativně dlouhé, což samozřejmě celou stavbu prodražuje. Současný předpoklad je mezi 150 až 200 miliony. To je samozřejmě i s přihlédnutím k současné situaci velmi náročná investice pro obec, která má přibližně 800 obyvatel,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Společně se starostou Liborem Gremlicou řešili také záležitosti spojené s odpadovým hospodářstvím a skládkováním, ale také s dopravou a dopravní obslužností, a to včetně postupu stavby D35 a napojení Českotřebovska.
Třebovice se nachází přibližně šest kilometrů od České Třebové a má přibližně 800 obyvatel. Táhne se v údolí podél řeky Třebovky od hráze rybníku Hvězda. Východně od obce se nachází Třebovické sedlo.

Záruční oprava  průjezdové komunikace

Aby problémů s průjezdem naším městem nebylo málo, tak se v uplynulých dnech poměrně rychle realizovala záruční oprava povrchu komunikace a to od Lhotky až po Tyršovo náměstí. Po příčinách nepátrejme, uvádí se důvodů několik. Důležité je že se  investor nespokojil s kvalitou, která nebyla stoprocentní. Kéž by to stejné platilo také pro stavby, kde je investorem město Česká Třebová a byly tak podobně rychle odstraňovány veškeré závady, které investiční činnost přináší.  Možná by podobně stálo za to znovu zkoumat příčinu  zatopení podjezdu pod železnicí na Litomyšlské ulici a nechat odstranit i "přivaděče vody" z drážního tělesa, které zejména v zimním období, kdy se střídá tání a mráz může způsobit nic netušícímu motoristovi i velkou nehodu. (foto VV)Potřebujeme rychlou pomoc rozpočtům měst a obcí
Pojďme to říct nahlas a veřejně.
  • V úterý 16. června se v Poslanecké sněmovně bude rozhodovat o rozpočtech měst a obcí. Projednáván bude senátní pozměňovací návrh, který přináší rychlou pomoc obcím a městům prostřednictvím příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 1200 Kč na jednotlivého obyvatele. Jak jste jistě zaregistrovali, s obdobným návrhem chce přijít nově i vláda, avšak formou zcela nového zákona. Ten však bude procházet standardním legislativním procesem, a to vzhledem k blížícím se letním prázdninám s sebou nese i riziko, že jeho schvalování se může protáhnout o několik měsíců. Z tohoto důvodu KDU-ČSL a SMS ČR a SMO ČR svolávají „shromáždění starostů, zastupitelů a občanů“ na podporu schválení návrhu Senátu PČR s rychlou pomocí samosprávám. Akce se bude konat v Praze dne 16. června 2020 od 12.30 hod. na Malostranském náměstí. Náš hlas musí být slyšen. Pojďme se postavit nespravedlnosti této vlády, která sebrala městům a obcím peníze z jejich rozpočtů. Pojďme, ať máme zastoupení ze všech krajů.

    Máme nejvíc zastupitelů v ČR ze všech politických stran. Pojďme to říct nahlas a veřejně.

    Sraz budeme mít nejpozději ve 12.15 hod. u Morového Sloupu Nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí (viz. mapa), kde na vás bude čekat paní Marta Martináková a bude mít u sebe trička určená pro tuto příležitost. V případě potřeby ji můžete kontaktovat na gsm +420 774 840 876. Poté se společně přesuneme na spodní část náměstí, kde bude probíhat celé shromáždění.
    Přijďte společně s námi podpořit správnou věc a postavte se aktivně za své obce a města.


      Noc kostelů - video