Českotřebovský deník 176/2020 (17.6.)
Navštivte výstavu kaktusů a sukulentů v ekocentru Podorlicko

V Ekocentru  Podorlicko  je otevřena 5. výstava kaktusů a sukulentů. Jejím pořadatelem je Klub kaktusářů Ústí nad Orlicí.  Na výstavě najdete desítky  unikátních  rozkvetlých   exemplářů pocházejících především z několika  států Latinské Ameriky.  Vystavené  exponáty pochází především ze sbírky Českotřebováka Jiřího Grunda, který jako zkušený kaktusář na výstavě rád poradí všem  návštěvníkům, kteří o to projeví zájem.  Začínajícím kaktusářem se může stát každý.  Podmínky pro pěstování najdete  třeba i doma v bytě, nepotřebujete žádné speciální podmínky.  Výstava je prodejní,  prodávají se nejen dvou či tříleté rostliny, ale i rostliny starší a k mání je také potřebná literatura.  Výstavu navštívil také Českotřebovský deník. Na výstavě jsme se setkali  s nejmladšími členy zdejšího oddílu mladých ochránců přírody, ale i s návštěvníky ze vzdálených míst.  Výstava je otevřena v pátek po celý den a ještě v soboty 20.  června do 16 hodin  Jako pozvánku na výstavu uvádíme též krátkou čtyřminutovou videoreportáž (mm)
  Pozvánka na výstavu kaktusů

Strach z kriminality v České Třebové 

Na toto téma sepsal svou bakalářskou práci Ondřej Kubát a její výsledky opřel o dotazníkové šetření, o kterém jsme také informovali v Českotřebovském deníku.  Nyní poskytl ke zveřejnění výsledky své práce. Není možné jeho práci ponížit a zveřejnit třeba jen její část nebo určitý výběr. Zpracování tohoto ožehavého tématu nebylo jednoduché, Panu Ondřeji Kubátovi je třeba  za za jeho práci a nasazení poděkovat, je zřejmé, že mu je téma blízké a že se mu plně věnoval. Budu tomu věnovat zvláštní text, nyní uvedu pro motivaci jen pár úvodních řádků....
"Strach z kriminality na území města Česká Třebová pociťují téměř 2/3 obyvatel, přičemž na otázku, zda se na území města nachází místo, kde se bojí, odpovědělo určitě ano více než 37 % respondentů, zatímco určitě ne pouze něco málo přes 10 % dotazovaných.  Nejvíce se obyvatelé města bojí sídliště Borek. Významnou míru strachu pociťují rovněž na vlakovém a autobusovém nádraží, v průmyslové a skladištní zóně přiléhající k Borku a podchodu mezi touto zónou a ulicí Slovanská.  Naopak ve zbylých lokalitách, vymezených koncepčním dokumentem prevence kriminality z roku 2015 na roky 2016-2020, tedy centru města se Starým a Novým náměstím, oblasti kolem velkých obchodů jako Tesco, Kaufland, Lidl a Billa, lokalitách s dětským hřištěm či parkem a prostorech kolem škol, strach z kriminality není tak výrazný. Přesto je v mentálních mapách obyvatel České Třebové stále patrný...."


Mezinárodní cyklistický závod Regionem Orlicka  bude 31. 7. – 2. 8. 2020 

Hlavním dějištěm 34. ročníku závodu bude opět město Lanškroun a silnice v Pardubickém a Olomouckém kraji. V minulosti v závodě zvítězili sportovci, kteří nám dělají radost i v současné době. Jen namátkou jména sportovců, kteří uspěli v našem závodě a která se později objevovala ve výsledkových listinách světových soutěží: V ročníku 2005 zvítězil domácí závodník Leopold Konig, o rok později byl nejlepší Slovenský reprezentant Peter Sagan, v ročníku 2011 zvítězil odchovanec našeho klubu Daniel Turek, kterého v roce 2013 nahradil další bývalý závodník našeho klubu Michal Schlégel.  Naposledy Český závodník vyhrál v roce 2016, kdy se vítězem stal dnešní reprezentant ČR Jakub Otruba .
V závodě startují:  Závodníci kategorie Juniorů (U/19) a nejlepší z kategorie Kadetů (U/17). Pořadatel pozval závodníky ze sousedních států. O start v letošním ročníku projevili zájem týmy z Německa, Rakouska, Slovenska, ale i Belgie, Nizozemí a Finska,. Pro závodníky je připraveno šest soutěží: Soutěž jednotlivců (U/19), Sprinterská soutěž, Soutěž o nejlepšího vrchaře, Soutěž o nejlepšího závodníka Juniora (U/18), Soutěž o nejlepšího Kadeta (U/17) a Soutěž družstev.  Přes Českou Třebovou podeje závod v neděli 2. srpna od Přívratu , na náměstí bude rychlostní prémie a poté pojedou závodníci po I/14 na Třebovice, neboť silnice Skuhrov - Ostrov je uzavřena.  Více ZDE


Kultura v kraji žije, i když zatím omezeně

Zastupitelé Pardubického kraje projednali letošní omezené dotace do kultury, obnovy památek a významných akcí zapsaných v dokumentu Tvář kraje.  Kraj letos musel zrušit podprogramy na podporu kulturních aktivit, na preventivní péči o sbírky muzeí a galerií a omezit i program na podporu památkové péče.   Zastupitelé podle doporučení výboru pro kulturu a památkovou péči podpořili dotace u rozpracovaných a spolufinancovaných akcí a také u živé kultury, která má se může v rámci rozvolňování podmínek ve zbytku roku konat.
„Menší dotace do kultury projednala už Rada kraje, Zastupitelstvo se zabývalo těmi většími a také dotacemi pro obce. Celkem byly schváleny dotace na obnovu památek v hodnotě přes 13 milionů korun. Největší částka, 10 milionů korun, jde v rámci memoranda s městem Pardubice a Ministerstvem kultury do Larischovy vily v sousedství pietního areálu Zámeček v Pardubicích. Jeden milion získal klášter v Dolní Hedeči na nový turistický vstup do areálu včetně bezbariérového přístupu. Částky do 200 tisíc korun pak získaly například zámecký areál v Chrasti, zámek Jaroměřice, kašny v Poličce, lenní dvůr v Útěchově, zámek v Hrochově Týnci, hrad Košumberk, poutní kostel ve Vraclavi, Svitavský betlém a další žadatelé,“ informoval 1. náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek.
Z 26 akcí zařazených do dokumentu Tvář kraje se letos šest neuskutečnilo vůbec a další budou v redukované podobě či pozdějším termínu a některých se omezení pravděpodobně nedotknou. Zastupitelé na tyto akce schválili 14 dotací v celkové výši 2,6 milionu korun.
Další dotace spojené s památkami nebo kulturou získali někteří žadatelé z podpory cestovního ruchu. Jedná se například o nové lavičky pro Pardubické letní kino, Zámecký pivovar v Semíně, který je rodištěm architekta Josefa Gočára, nebo Muzeum řemesel v Letohradu.

  Video: Přestavba Třebovky.

Zachycuje jarní etapu prací na přestavbě toku Třebovky s důrazem na práce realizované na katastru České Třebové v Bezděkově v letech 2019/2020. Přestavba koryta Třebovky v obcích Rybník a Třebovice bude součástí dalšího letního dílu videoreportáže

Historickou hranici Čech a Moravy by mohly připomínat hnědé infotabule

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal s historiky, kteří před několika týdny na silnicích I. tříd označili historickou zemskou hranici Čech a Moravy, a ředitelem pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic Bohumilem Vebrem. Na vybraných silnicích I. a II. tříd by mohly být osazeny hnědé tabule upozorňující na tuto historickou hranici.
„Od samého počátku, kdy tato „kauza“ vznikla, jsem přesvědčený, že se jedná o počin, který není nijak společensky nebezpečný a navíc upozorňuje na historii, která mne dlouhodobě zajímá. Možnost na vybraných silnicích osadit například známé hnědé značky mi přijde jako důstojná připomínka, která není nijak narušující pro bezpečnost silničního provozu. Musíme si však v tuto chvíli říci, jaké komunikace by měly být osazeny. Jedná se jak o komunikace I. třídy, které jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnice, tak o silnice II. tříd. Ty jsou ve správě kraje,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Je potřeba k celé záležitosti přistoupit systematicky a komunikovat se starosty obcí, u kterých by měly být cedule umístěné. V tuto chvíli se bavíme o přibližně deseti místech na území našeho kraje,“ sdělil hejtman.
Ten také zmínil, že investorem značení by mohl být právě Pardubický kraj. „Jedná se o natolik zajímavou záležitost, že bychom mohli z rozpočtu Pardubického kraje zafinancovat výrobu a osazení těchto značek na vybraných místech. V minulosti jsme již něco podobného učinili a myslím si, že poté, co si vyjasníme jednotlivá místa a domluvíme se se starosty obcí a dalšími partnery, tak bychom mohli být investorem i v tomto případě,“ dodal hejtman Martin Netolický.


Zdravotnickou školu opouští druhá vlna masérů  

V tomto týdnu historicky podruhé maturovali žáci oboru masér sportovní a rekondiční. Kromě ústních zkoušek a didaktických testů se jich tak týkaly praktické zkoušky. Jedná se o nejmladší obor Střední zdravotnické školy Svitavy. Radní Bohumil Bernášek po své návštěvě prozradil, který nový obor na škole vznikne.   „V loňském roce bylo deset maturantů v oboru masér sportovní a rekondiční a letos dvojnásobek. Zájem o školu je a svědčí o tom i výsledky přijímacího řízení, které se uskutečnilo minulý týden. Pro příští školní rok máme dostatek žáků,“ sdělil ředitel školy Radim Dřímal. 
Přípravu na maturitu zvládli žáci oborů praktická sestra a masér sportovní a rekondiční bez větších problémů. „V rámci teoretické výuky maturanti využívali komunikaci přes počítače.  Čas, který by museli běžně strávit na praktickém výcviku, mnozí využili tím, že pomáhali v nemocnicích a sociálních zařízeních,“ dodal ředitel školy. 
„V posledních letech je o studium na krajských středních zdravotnických školách velký zájem a já jsem velmi rád, že v našich nemocnicích bude pracovat kvalifikovaný personál. Pacientům určitě pomohou i budoucí absolventi nově otevíraného oboru masér ve zdravotnictví“ informoval radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
„V letošním roce je úspěšnost u maturitních zkoušek na území města vysoká, což mě velmi těší. Zároveň jsem potěšen zvýšeným zájmem absolventů o místní střední školy,“  řekl starosta Svitav a předseda výboru  pro výchovu vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva Pardubického kraje David Šimek.