Českotřebovský deník 183/2020 (25.6.)
Poslanec Kolovratník se zapojil do řešení přivaděčů na D35. Jen útočením.

Orlický deník uvádí důležitý a zajímavý článek k problematice přivaděčů k dálnici na D35  pro Českou Třebovou a Ústí nad Orlicí, který najdete na webu ZDE. Dejme si to do souvislostí.
V článku nelze přehlédnout  vystoupení Martina Kolovratníka, poslance za Pardubický kraj za ANO, který nešetří kritikou, ovšem aniž by sám k řešení jakkoliv přispěl. Vypuštění dálničního exitu  Litomyšl sever z projektového záměru  nám nejbližšího úseku dálnice je chyba, na kterou upozorňuji již od roku 2014. Je to plně rozhodnutí  ŘSD, které plně vyhovovalo především vedení města Litomyšl, které pro prosazení tohoto návrhu (na vypuštění exitu) udělalo vše co se udělat dalo. Způsobilo také zpoždění prací na přípravě dálnice. Exit u Litomyšle, který předpokládá vybudování obchvatu Němčic nyní nebude, ale projekt má být připraven tak, aby jej šlo realizovat dodatečně bez přerušení dálnice. Víc se dnes prosadit nepodaří.
Litomyšl zmíněný exit nechtěla, nyní tlačena vlastními občany obrátila. "Přivaděč od Č. Třebové" vedený po dláždění kolem zámku = památky UNESCO je velký problém.
V Litomyšli vznikla iniciativa, která to tak nechce a obrátila se i na poslance Martina Kolovratníka.  Budou přece v říjnu volby a tak do toho Martin Kolovratník (konečně) vstoupil a nešetřil kritikou nad vedením kraje, které nedokázalo  tuto otázku (nastolenou díky stanovisku ŘSD) vyřešit. Litomyšlská občanská iniciativa žádala ovšem něco jiného:  pomoc s realizací vypuštěného exitu. Martin Kolovratník jako poslanec za ANO, dopravní expert a spolupracovník ministerstva dopravy (vedeného ANO) by byl ten pravý, který by to mohl zajistit. Tímto směrem on však neuvažuje, asi to není možné zvládnout. Tak alespoň tu kritiku.
Jenže on by ten exit stihnout dal, jde o  to, jak jej připojit na silnice. Němčice si nepřejí jízdu přes obec (a přesto ji nyní budou mít) a obchvat  (který zůstává v plánech nadále)  by stál 900 milionů, které nejsou. (mm)

  ZUŠ uvádí: Pojďme tančit !

K modernizaci II/358: v Člupku to bude i nadále bez chodníku

Tak už pro jistotu neříkáme "přivaděč na D35", ale "modernizace silnice ČT - Litomyšl", i když je financována z peněz určených na přivaděče. Stavební investice je v plném proudu, nedávno jsme měli k dispozici fotografickou dokumentaci. Silnice modernizaci určitě potřebuje, jde o jednu z nejfrekventovanějším silnic II. třídy v Pardubickém kraji.  O potřebě provedení této opravy tedy není pochyb. Silnice bude bezpečnější a tak jsme si všichni představovali, že v těch problémových místech  budou v obci Němčice vybudovány chodníky, nebo alespoň jeden chodník po jedné straně, tak jako tomu je nyní ve Zhoři. Ovšem to je mýlka. Při projednávání projektu v obci Němčice nedošlo k dohodě s obyvateli části Člupek, část jich chtěla chodník vlevo, část vpravo a tak nakonec v této části chodník žádný nebude. Jak to je možné nevím, jen si myslím, že to bude vážná vada na kráse a s větší bezpečností provozu na této frekventované komunikaci to nemá nic společného. (mm)
 
Vyhodnocení fotbalových soutěží mládeže, odměny nejlepším hráčům (VIDEO)

  Slavnost Pod Jelenicí 22.6.

Česká Třebová příští rok na energiích ušetří

Radnice České Třebové nakoupila na příští rok elektřinu a plyn na Českomoravské komoditní burze Kladno a dosáhla tím snížení nákladů proti letošku o více než 20 procent. Pro městský rozpočet to bude znamenat úsporu 2 miliony a 350 tisíc korun. „V době očekávaného poklesu daňových příjmů kvůli koronavirové epidemii je to dobrá zpráva,“ uvedla starostka Magdaléna Peterková. Celkem město pro svůj úřad, městské organizace a společnosti na příští rok nakoupilo přes 5,3 tisíce megawatthodin (MWh) elektřiny a 7,4 tisíce MWh zemního plynu. „Ceny elektřiny nám v příštím roce klesnou o více než 15 procent, v nízkém napětí ji budeme odebírat za průměr podle distribučních sazeb 1166 korun za MWh a ve vysokém napětí za 1209 Kč/MWh. Jsou to nejnižší ceny v historii našich burzovních nákupů,“ upřesnila starostka. Zemní plyn městu zlevní dokonce o 30 procent a i zde se cena dostala na historické minimum.  
Česká Třebová nakupuje energie na kladenské burze od roku 2011. Do společné poptávky sdružuje spotřebu základních a mateřských škol, domu dětí a mládeže, kulturního centra, knihovny, muzea, sociálních služeb, Vodárenské společnosti Česká Třebová a společnosti Eko Bi zabývající se technickými službami, údržbou zeleně a provozováním městských sportovišť.

Noclehárna Javorka

Byl jsem dnes s uměleckým kovářem Františkem Bečkou dopoledne v městském parku na vodoteči u pramene Javorka vyzkoušet jeho novou práci - rekonstruovaného žabáka  vytvořeného pro Svitavské městské muzeum  (o kterém bude řeč v některém dalším vydání), abych se nestačil divit  nad tím, jak dobře jsou využity instalované lavičky. Siesta se zde "ubytovaným"  pěkně dařila i mezi devátou a desátou hodinou dopolední, kolem procházeli rodiče s dětmi na ranní procházce. Přišlo léto a je to tak všude, povídal František Bečka o svých zkušenostech ústeckého parku pod Duklou v tzv. Wolkerově údolí.  Jenže naše Javorka je hezčí a tak se nedivme, že se zde líbí i bezdomovcům....  Tak jen prosím pracovníky Ekobi, aby sem nechodili sekat trávu  brzo po ránu, zde ubytovaní hosté si totiž nepřejí být rušeni. Novému žabákovi se v Javorce líbilo a tak si přece jen neodpustím uvedení alespoň dvou jeho fotografií.  Více pak jindy. (mm)

Koronavirus začal zase zlobit
PREVENTIVNĚ 90 LIDÍ MÁ NAŘÍZENOU KARANTÉNU A BUDOU TESTOVÁNI.

V uplynulých dnech se v kraji vyskytlo nové ohnisko nákazy. Třináct lidí onemocnělo novým koronavirem v jedné obci na Chrudimsku. Původ byl ovšem dle hygieniků na střední Moravě. Tři nakažení byli zaměstnanci významného zaměstnavatele na Holicku - firmy Junker. Vzhledem k tomu, že přišli do styku s řadou spolupracovníků, byla nařízena z preventivních důvodů karanténa 90 zaměstnancům společnosti. Počátkem příštího týdne budou provedeny testy prostřednictvím odběrových týmů Armády ČR. Není důvod k panice. Jde skutečně o prevenci!!! (FB M. Netolický)
 
Jak znovu nastartovat cestovní ruch

Pardubický kraj hostí tento týden důležité zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch. To se koná v Zámeckém pivovaru v Litomyšli. Předsedou komise je hejtman Královehradeckého kraje Jiří Štěpán, místopředsedou radní Pardubického kraje pro cestovní ruch René Živný. Členem pracovní skupiny komise je pak Alena Horáková, ředitelka Destinační společnosti východní Čechy.
Jak se k aktuální situaci postavil právě Pardubický kraj. "Snažíme se reagovat co nejrychleji a nalákat do našeho regionu co nejvíce domácích turistů. Navýšili jsme dotaci Destinační společnosti východní Čechy o tři miliony korun. Tato společnost je stěžejním nástrojem našeho kraje v oblasti marketingu cestovního ruchu. Podařilo se okamžitě domluvit dotisk české verze map a propagačních materiálů Pardubického kraje, pro turisty jsme připravili několik cestovatelských soutěží, včetně oblíbených Cyklopecek či nové soutěže 30x Pardubickým krajem. Nezapomínáme ani na oblastní podporu. Všech pět turistických oblastí Pardubického kraje obdrželo podporu 400 tisíc korun na činnost a podařilo se také vypsat dotační program ve výši necelé dva miliony korun pro naše Informační centra, která vnímáme jako důležitý segment práce s turisty," řekl radní René Živný pověřený péčí o turistický ruch.

Český červený kříž zaslouží ocenění

Rada Pardubického kraje přijala na svém posledním zasedání zprávu o činnosti Oblastních spolků Českého červeného kříže (ČČK) Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí v období března až května, kdy byla nejen na území Pardubického kraje vyhlášena karanténa z důvodu šíření viru COVID-19.
„Pracovníci ČČK a dobrovolníci měli v období karantény opravdu napilno. Mezi jejich činnosti patřila řada dobročinných a velmi důležitých pomocí druhým. Šlo například o zajišťování nákupů, vyzvedávání léků, poskytování psychosociální pomoci, výdej jednorázových ústenek, distribuce a šití roušek, rozvoz obědů, výroba štítů, distribuce dezinfekce nebo doprava potřebných k lékaři,“ ocenil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. Do pomoci se za oblastní spolky v Pardubickém zapojilo několik stovek členů ČČK a také dobrovolníků. Ti zažívali mnohdy i úsměvné situace, když pomáhali řešit nákup potravin, který čítal tři rohlíky a deset piv. Pomáhali však řešit i transport seniorky do nemocnice na aplikaci penicilinu. V Ústí nad Orlicí pomáhali naopak organizovat Koncert pod okny, na kterém vystoupil u domů pro seniory ve čtyřech městech okresu Michal Hrůza. Ve Svitavách řešili zejména problémy, které se týkaly Azylového domu pro matky s dětmi, který tento oblastní spolek provozuje.

  Vyřazení absolventů gymnázia

Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě

Obyvatelům Náchoda, a nejenom jim, se splní dlouholeté přání – dnes byla slavnostně zahájena revitalizace zámeckého kopce. Od roku 2014 se revitalizace připravovala ve spolupráci Národního památkového ústavu, Územní památkové správy na Sychrově (NPÚ, ÚPS na Sychrově) a města Náchoda. Tato významná investiční akce si klade za cíl nejen geotechnickou stabilizaci svahů, obnovení sítě cest a celkové odvodnění kopce, ale i vizuální propojení zámku s městem.
Zámecký kopec v Náchodě je kulturním fenoménem. Původně se jednalo o otevřený pastevecký kopec, který byl v polovině 19. století osazený ovocnými sady. Od poloviny 20. století zarůstal přirozeným náletem, až se stal listnatým lesem. Kvůli tomu jsou jižní svahy nestabilní, v některých místech se sesunuly a celý kopec je pokryt souvislým porostem.
Předmětem a cílem projektu je propojení areálu Státního zámku Náchod s centrem města Náchoda. Tímto krokem dojde k vyřešení dlouholetých problémů spojených se stabilitou a hydrogeologickými poměry kopce. V rámci projektu bude řešeno především statické zajištění svahu před sesuvy, hydrogeologické poměry a odvodnění kopce, obnova cestního systému (mlatové cesty, lávky, mobiliář, osvětlení) a arboristická koncepce celého kopce (kompletní revitalizace dřevin – vykácení náletů, stromů v havarijním stavu nebo z kompozičního hlediska, ošetření napadených dřevin, nová výsadba stromů, ovocných sadů, aleje a keřového patra).
Projekt umožní občanům a návštěvníkům města Náchoda využít kopec pro relaxační procházky, odpočinek i prohlédnout si město z výšky. Vznikne také exteriérový prohlídkový okruh, a to ve spolupráci NPÚ, Města Náchoda a Městského informačního centra (prodej vstupenek na exteriérovou expozici s výkladem). Budou zde pořádány kulturně-společenské akce (v lokalitě ul. Zámecká a v prostoru nově zbudovaného vstupu na kopec u Karlova náměstí).
Projekt je financován Ministerstvem kultury z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, částka 197 milionů korun bude uvolňována postupně. Generálním dodavatelem je litoměřická firma Gardenline s.r.o., příjemcem dotace je Národní památkový ústav. Revitalizace kopce bude ukončena v roce 2022.


78 let od vypálení Ležáků 

Jiným způsobem, ale přesně v den výročí tragické události se dnes konal pietní akt na místě někdejší osady Ležáky. Malá víska ležela v klidném údolí mezi obcemi Miřetice a Dřeveš. Právě odtud obsluhoval radista Jiří Potůček radiostanici s krycím názvem "Libuše". Již počátkem ledna 1942 se mu podařilo z nedalekého lomu Hluboká navázat spojení s londýnským velením armády.Po spáchání atentátu na zastupujícího říšského protektora a generála policie SS-Obergruppenfuhrera Reinharda Heydricha československými výsadkovými jednotkami v červnu 1942 došlo k rozsáhlým represím proti českému obyvatelstvu v Protektorátu Čechy a Morava. Výpověď parašutisty Karla Čurdy vedla k vystopovaní východočeské odbojové větve mj. i správce lomu Hluboká u Ležáků. Dne 24.6.1942 bylo obyvatelstvo osady Ležáky zatčeno a odvlečeno na Zámeček v Pardubicích. Obec byla vypálena a obyvatelé zastřeleni na popravišti. Dnešní pieta se z důvodu opatrnosti kvůli epidemiologické situaci musela obejít bez účasti veřejnosti.