Historie českotřebovského gymnázia započala před 111 lety v roce 1909 a za celou tuto dobu se nestalo, aby se maturitní vysvědčení předávala pod širým nebem, a dokonce  přímo na gymnaziální zahradě.  Stalo se tak letos poprvé v pondělí 22. června díky koronavirové epidemii, obvyklé slavnostní ukončení studia v obřadní síni českotřebovské radnice nebo školní třídy nebylo možné realizovat. Jak ředitel gymnázia Josef Menšík vypočítal, odmaturovala letos v pořadí již 173. a 174. třída absolventů školy, kterým se jim  dostalo cti převzít maturitní vysvědčení na velmi pěkně upravené gymnaziální zahradě. Ta se tedy stala nejen parkem s jezírkem,  učebnou pod širým nebem, ale také slavnostní síní  vhodné pro slavnostní zakončování studia. Jak se stalo v posledních sedmi letech tradicí, tak ani letos na předávání maturitních vysvědčení nechyběl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, absolvent této školy.  A nechyběl vlastně ani zástupce českotřebovské radnice, protože Josef Menšík je současně členem rady města, která ke vší smůle právě v tomto termínu zasedala na svém pravidelném jednání.
Jako první ve 14 hodin nastoupili  maturanti  z osmiletého studie, tedy oktáva, třída 8. A s třídní profesorkou Evou Vašinovou. Vynikající třída, odmaturovali všichni do jednoho, většina s vyznamenáním a  také se samými jedničkami. Proto ředitel školy při projevu nešetřil chválou, děkoval za osmiletou spolupráci  studentům i jejich rodičům. Nejlepší studenti a nejaktivnější členové (a členky)  třídního kolektivu obdrželi poukázky pro knižní odměny, věnované Spolkem Gymnázia.  Hejtman Martin Netolický ve svém projevu ocenil, jak maturanti dokázali vyřešit svou situaci, která se náhlou epidemií těsně před maturitou velmi zkomplikovala a posunula termín maturit i dalších následných zkoušek, zkomplikovala maturantům vstup do dalšího života.
Pro zahradní slavnost bylo naštěstí příjemné letní počasí, po řadě dní plných deště se obloha rozjasnila. Uspořádání na školní zahradě umožnilo připravit slavnostní předání na vynikající úrovni, s dostatečným prostorem jak pro maturanty, tak pro jejich rodiče a příbuzné. Větrné počasí však způsobilo jeden problém - první se štůsku maturitních vysvědčení se při nárazu větru zvedlo a sneslo až na hladinu zahradního jezírka. Takové vysvědčení  bylo vodou jezírka sice pokřtěno, ale současně dle regulí znehodnoceno. Proto musela škola vydat nový originál tohoto vysvědčení. Naštěstí se to stalo během odpoledne jen v jednom jediném případě. 
O hodinu později  se předávala  maturitní vysvědčení pro maturanty čtyřletého studia ze třídy 4C, kterou k maturitě dovedla třídní profesorka Daniela Fricová. Třída si s sebou na zahradu přinesla také svoje maturitní tablo. Také zde byla řada oceněných z vynikající prospěch, úspěchy v soutěžích, za aktivitu a reprezentaci školy.  Maturanti z obou tříd také obdrželi z rukou hejtmana tašky s dárky od Pardubického kraje. Za maturanty pak zástupci vedení školy, přítomní členové profesorského sboru i rodiče  vyslechli poděkování od maturantů spojené s předáním symbolických dárků pro vzpomínání, všechno doplňovalo fotografování celých tříd nebo i skupin a skupinek.  Ze slavnostního předání maturitních vysvědčení natočil Českotřebovský deník videoreportáž, první předání maturitních vysvědčení na gymnaziální zahradě je tedy zaznamenáno i na videu, které bude zítra 23/6 večer publikováno.
FOTOGRAFIE LUBOŠ KOZEL