Noc kostelů 2020                                    
Pátek 12.6. 2020 je ten den, ta noc, kdy se otvírají dveře kostelů a modliteben a zvou k návštěvě.
Noc kostelů nabídla široké veřejnosti v České republice možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání poprvé v roce 2009, v našem městě již v roce 2011. Letos nebylo dlouho jasné, zda se bude moci Noc kostelů konat. Nakonec jsme se rozhodli tradici nepřerušit a tuto akci alespoň ve skromných rozměrech uspořádat.
 
Mottem letošní Noci kostelů  19. – 23. verš z Žalmu 104 který zní:
Učinil jsi měsíc k určování času... Přivádíš tmu, NOC se snese... Slunce vychází... Člověk vyjde za svou prací.
 
Program:

kostel sv. Jakuba Většího: od 18:30 do 21:00
18:30 – 19:15 bohoslužba
19:30 – 20:30 prohlídka kostela s výkladem (Mgr. Jana Voleská)
20:30 – 20:45 krátká prohlídka varhan s ukázkami (Pavel Štěpánek)
20:50 – 21:00 závěrečná modlitba
 
Modlitebna Církve bratrské:
pátek 12.6. od 19:00 do 21:00 večer chval – skupina Lampa; od 17:00 do 21:00 a sobota 13.6. od 8:00 do 10:00
 SWAP – výměna. Přijďte odložit své nepotřebné věci a vzít si, co neupotřebí ostatní. Zbylé věci odvezeme do dobročinného bazaru Fashion for Help v Litomyšli.
 
Sborový dům Církve československé husitské: od 17:00 do 20:00
Možnost prohlídky modlitebny, opékání na zahradě, hry pro děti. každý příchozí dostane špekáček, chleba horčicí, nealko nápoj.
 
kostel sv. Bartoloměje v Semaníně: od 18:00 do 24:00
Po celou dobu prohlídka kostela i zvonice s výkladem.
Po celou dobu bude otevřený farní sklípek. Možnost samoobslužného opékání (nutné vlastní jídlo, nápoje je možné zakoupit ve farním sklípku)
Vstup je zdarma.
 
 Vojtěch John