Stavba mostu v ulici Lidická - stav objízdné komunikace


Kdo používá objízdnou trasu stavby mostu v ulici Lidická, nemohl si nevšimnout zhoršujícího stavu komunikace na Nábřeží Míru ve směru k sídlišti Křib. Místní komunikace zvýšeným provozem trpí, je již  plná výtluků, které ztěžují řidičům jízdu. Asi největší problém ve sjízdnosti způsobuje  dočasně zasypaná startovací jáma protlaku po pokládce části nového vodovodního řadu křižovatkou s ul. Lidická, což subdodavatelsky provádělo Stavitelství Trynkl s.r.o. pro zhotovitelskou firmu Mados s.r.o. Zasypání je dočasné, protože je nutné znovuotevření tohoto výkopu kvůli přetěsnění protékající příruby na tomto  přivaděči.  
           Vlevo: před zásypem starovací jámy protlaku                        Vpravo po zásypu nevhodným kamenivem                             
Dle informací Libora Stránského z Eko Bi, jsem se dozvěděl , že výtluky a další případné další závady ve sjízdnosti na této oficiální  objízdné trase jsou plně  v gesci  zhotovitele, který požádal o uzavírku. Firma  provedla dosypání štěrkem zapravených startovacích jam dne  17.6.2020, bohužel ale velmi nedbale, naprosto nevhodnou frakcí použitého štěrku. Dále se bude tento problém řešit.
Výtluky v asfaltu by bylo potřeba také vyspravit. Zde je problém trochu složitější. V rámci stavby nového mostu rozpočet stavby pamatoval na opravy objízdných tras, v tomto případě ve vlastnictví Města. Pokud by se tyto peníze použily na opravu asfaltového povrchu (pravděpodobně nové asfaltové vrstvy v celé šíři), tak by tato částka na souvislou opravu vystačila na úsek od nového mostu v ulici Lidické  zhruba až po Kobylí důl.  Plocha této úpravy je odvislá od posouzení deformací podkladních vrstev patrných až po odfrézování vrstvy obrusné, sklonových poměrů a samozřejmě na množství vynaložených prostředků na opravy během vlastní objížďky.
Jednou z možností je oprava výtluků správcem komunikace,  aby na plošnou, ucelenou opravu zbylo více financí.  Rozhodnutí je na správci místních komunikací, tedy EkoBi. Já bych se přikláněl k průběžným výspravám výtluků v asfaltové komunikaci, protože by jízda pro naše občany byla bezpečnější a příjemnější i vzhledem k časové náročnosti stavby mostu.

 

Michal Kadlec