Jak nám těch aut na parkovištích postupně přibývá...       

Zjistíme to porovnáním snímků v různém čase.  Za sledovanou dobu přibylo jen šikmé stání na Trávníku pod hudební školou.

Staré náměstí

Trávník