Skautské středisko Javor hlásí             

Tábory klepou na dveře – a my se na ně moc těšíme

Po proběhlém období, kdy byla skautská činnost omezena – nekonali se ani schůzky, ani akce – se již nyní můžeme těšit na tábory, které se uskuteční postupně během letních prázdnin.

Skautské tábory jsou vždy vyvrcholením celoroční činnosti skautských oddílů. Jednotlivé oddíly se rozjedou po různých místech v ČR, aby si mohli užít úžasnou atmosféru táborového ohně, spaní v podsadovém stanu, tee-pee či přímo pod širým nebem nebo prožívat jiná dobrodružství. Děti se na táborech učí praktickým dovednostem, samotnému přijetí odpovědnosti za sebe i za ostatní. V důvěrné atmosféře známé party celého skautského oddílu si všichni užijí jeden nebo dva týdny táboření a odnášejí si zážitky a mnohdy i přátele na celý život.

Letošní rok plánujeme 7 táborů a dle předpokladu se jich zúčastní 210 skautek, skautů, světlušek, vlčat, roverů a rangers. Vedoucí táborů, zdravotníci, i další vedoucí starší 18 let, kteří připravují program pro děti nebo zajišťují zázemí táborů si s radostí čerpají vlastní dovolenou, aby mohli dále šířit skautskou myšlenku a podporovat zdravou výchovu zúčastněných dětí a mládeže. Těchto vedoucích na letošních táborech bude přibližně 50 a každému z nich již nyní patří velké poděkování za to, že jsou ochotni si na tábory a obecně celoroční skautskou činnost vyhradit čas.

Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.
Jakub Fibigar, zástupce vedoucí střediska
Foto: Lucie Horáková