Univerzita třetího věku končí školní rok 2019 / 2020          
Univerzitu třetího věku v České Třebové již několik roků úspěšně organizuje Dům dětí a mládeže Kamarád. Jeho lektoři specializovaní na volnočasové aktivity dovedou velmi dobře zorganizovat volný čas jak mládeži, tak i seniorům. Paralelně probíhá řada zájmových útvarů k plné spokojenosti účastníků. letošní ročník Univerzity třetího věku byl narušen koronavirovou pandemií, některé kroužky proto musely ukončit činnost dříve než bylo plánováno, jiné  si přesunuly pracovní setkání až na červen, kdy již došlo k uvolnění přísných karanténní opatření. 
Ve čtvrtek 11. června se tak sešly na posledním letošním pracovním setkání účastnice kurzu sklo - kov pod vedením ing. Hany Milerové dokončovaly dříve rozpracované práce. Českotřebovský deník  ze setkání natočil  krátkou videoreportáž, která bude součástí červnového měsíčního souhrnu událostí v našem městě. Osobně jsem se přesvědčil o tom, že zájem o spolupráci  v kroužcích Univerzity třetího věku neupadá, připravovaly se již plány pro zaměření dalšího kurzu v příštím školním roce. Na průběh kurzů v letošním roce jsem slyšel od účastnic kurzu je samé pochvaly.  Za poctivý přístup k práci v letošním, roce obdržely účastnice kurzu certifikáty. Přímo v pracovně, loni  v obřadní síni města.  Letos je všechno jinak.  (mm)
Taková byla letošní nabídka


  •