Kde zakopaný pes? (nefunkční kanalizace)  


Opravený text článku z 16/6

Doplnění článku http://zpravodaj.probit.cz/2020/6_20web/165_20CD.htm (7. 6. 2020).

V článku se Milan Mikolecký pozastavuje nad stavem kanalizace v podjezdu na ulici Litomyšlské. Dovolil bych si doplnit některé informace.  Problémy v podjezdu trati ČD na ulici Litomyšlské se opakují hlavně při velkých dešťových srážkách. V minulosti stačil i vydatnější déšť. Mluvilo se o havarijním stavu kanalizace. V roce 2019, při rekonstrukci silnice Č. Třebová-Litomyšl, stavební firma, která rekonstrukci silnice realizovala tuto kanalizaci v havarijním stavu opravila. To se skutečně stalo. Avšak to není úplná pravda. Při opravě kanalizace v podjezdu se zjistilo, že v odtoku z vpusti je „špunt z nečistot“ ze špatně vyčištěné povrchové kanalizace. Toto čištění zajišťuje správce komunikace, nikoliv Vodárenská společnost Česká Třebová. My neinformovaní občané jsme se domnívali, že se problémy nebudou opakovat a bohužel se v mírnějším projevu problém objevil 7.6.2020 po průtrži mračen. Těmto projevům se bohužel za stávajícího stavu nedá zabránit. Je to způsobeno malou světlostí (průměru) kanalizace, která odvádí srážkovou vodu z velkého prostoru za kaskádou rybníčků. Kanalizace není schopna toto množství vody vzniklé při průtrži mračen v krátkém čase pojmout. Řešením by bylo zvýšit světlost potrubí, ale toto je v současnosti asi nereálné. Proto buďme, řidiči, při průtrži mračen, v tomto místě opatrní. Informace jsem získal od pracovníka Eko Bi  Česká Třebová.

Michal Kadlec

Poznámka: Tím se vysvětluje, že problém  s vytváření lagun v silničním podjezdu  bude třeba odstranit jen novou investicí spočívající ve zkapacitnění  kanalizačního řadu v daném směru.  Bude třeba, aby se tím někdo začal zabývat a vytvořily se varianty toho, jak problém odstranit, zatím třeba projekčně. V blízké budoucnosti se bude provádět modernizace železničního koridoru, třeba byl to šlo využít. Naštěstí zde při  velkých deštích  nehrozí zatopení sklepů nebo domů.Na zátopy tedy nemá vliv voda z povodí Křivolického potoka, který teče samostatným potrubím mimo vlastní podjezd. Obdobné starosti mají i jinde, připomeňme  nedostatečnou funkci kanalizace v Litomyšli na dolním konci Smetanova náměstí, kam přitéká mnoho vody z oblasti kolem výpadovky na Českou Třebovou.  (mm)