Českotřebovský deník 195/2020 (7.7.) 
ZÁPIS DO TANEČNÍ ŠKOLY 2020

Po celý měsíc červenec máte možnost se přihlásit do Taneční školy ČT
(Sportovní taneční klub Česká Třebová, z.s.)
Přidejte se k nám a na www.skola-ct.cz vyplňte přihlášku.
 
V září si můžete tréninky ZDARMA VYZKOUŠET v NOVĚ ROZŠÍŘENÉM tanečním studiu vybaveném RECEPCÍ a OBČERSTVENÍM.
V kategoriích nesoutěžní a hobby rádi přivítáme i úplné ZAČÁTEČNÍKY.
Nově otevíráme skupinu Parkour & Breakdance PRO KLUKY (4-8 let).
 
Rádi uvítáme také nové ženy, a to jak v soutěžních, tak nesoutěžních kategoriích.
Přihlášky: www.skola-ct.cz
 
Česká Třebová si připomněla 100 let od instalace památníku Jana Husa v

  Aktuální video z 6. července

Výstava z kozlovské chaloupky otevřena  ve výstavní síni Kulturního centra   

Ve výstavní síni Kulturního centra byla dnes bez vernisáže otevřena "Výstava z kozlovské chaloupky", která umožní Třebovákům a jejich návštěvám navštívit  expozici, za kterou museli v předchozích letech absolvovat výlet do Kozlova. Ve výstavní síni  mohou návštěvníci najít kompletní vybavení bílého pokoje (chybí jen piáno),  za to bohatší obrazovou expozici a ve vitrinách keramiku používanou v chaloupce v době působení Maxe Švabinského a rodiny Vejrychovy. Na výstavě, která je otevřena až do poloviny srpna najdete dostatek klidu k nastudování souvislostí v rodině, je shlédnutí  velmi známých výtvarných děl Rudolfa Vejrycha i Maxe Švabinského. Jsou zde i památky na nejstaršího obyvatele chaloupky, filosofa Welze méně známé rodinné fotografie a nechybí ani paní Zuzana Švabinská, která bývala prakticky poslední letní trvalou  obyvatelkou chaloupky. Snad chabí to samotné "genius loci", které je dáno jistě kouzelným místem, kde v Kozlově chaloupka stojí.- Ta se však letos opravdu generálně opravuje, takže letos letní výlet do Kozlova do chaloupky odpadá.   Více najdete ZDE
 
Léto na Příhrádku oživí Pardubice

Léto na Příhrádku. Tak se jmenuje jedinečný prázdninový program, který odstartuje začátkem července v jedné z nejkrásnějších lokalit v Pardubicích – na Příhrádku. Krajská knihovna v Pardubicích ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ÚP Pardubice a Kulturním parkem Pardubice připravila sérii koncertů v rámci jedinečné kulturní revue pro všechny, kteří zůstávají přes léto v Pardubicích nebo se naopak do krajského města chtějí podívat.
„Od té doby, co Pardubický kraj převzal tři budovy na Příhrádku od státu a začal plánovat jejich rekonstrukci, bylo naším cílem vrátit do této lokality život a zejména kulturu. K tomu jsme nyní vykročili otevřením volně přístupné čítárny a dalších prostor uvnitř opravených domů, ale také podporou živé prázdninové kultury venku.  Pořadatelé a diváci přitom mohou využít technické a sociální zázemí našeho Knihovního centra,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
A jaký bude program Léta na Příhrádku? Tady je malá ochutnávka: v červenci zahraje folková kapela JINOTAJ, pop-rocková kapela STŘEPY nebo punková kapela V.V.Ú.! Srpen bude ve znamení blues a muzikálů, závěr bude patřit Jarmarku knih. K programu Krajské knihovny v Pardubicích, která nedávno otevřela právě na Příhrádku Knihovní centrum U Vokolků, se připojila i nezisková organizace Kulturní park Pardubice, která svou scénu s červenými koberci u Východočeského divadla přesouvá právě na Příhrádek. V programu vystoupí konzervatoristé a umělci, kteří vlivem pandemie COVID-19 přišli o podstatnou část příjmů. Program vzniká ve spolupráci s Východočeským akademickým orchestrem. Pořadatelé připravili překvapení v podobě ochutnávek vína či regionálních produktů. Vstup na všechny akce je ZDARMA.
Aktuální program včetně případných změn najdete na facebooku: Kulturní park Pardubice a Krajská knihovna v Pardubicích. Těšíme se na vaši návštěvu. Záštitu nad projektem převzali Roman Línek, první náměstek hejtmana Pardubického kraje a Jan Mazuch, náměstek primátora Statutárního města Pardubice.
 
Vliv zpomalení ekonomiky  na obce a kraje vyčíslen

MF ČR zveřejnilo zprávu o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů  k 31. 5. 2020.
Do hospodaření obcí a krajů se v měsíci květnu již znatelněji promítl vliv zpomalení ekonomiky a opatření přijatých vládou k zamezení nekontrolovatelného šíření pandemického onemocnění COVID-19. Na příjmové straně rozpočtů obcí a krajů se nejvýrazněji projevily na inkasu sdílených daňových příjmů, dále pak na některých položkách ve skupině příjmů z místních poplatků (např. místní poplatky z vybraných činností a služeb, správní poplatky) nebo příjmů z pronájmu majetku.
Při porovnání s květnem minulého roku byl sice ještě vykázán růst celkových příjmů obcí a krajů, avšak byl výrazně nižší, než růsty ve srovnatelných obdobích předcházejících let. Růst byl způsoben především navýšením přijatých transferů. V části daňových příjmů se již významněji projevily dopady ochranných opatření přijatých vládou v předešlých měsících, proti květnu loňského roku byly daňové příjmy nižší o 7,0 mld. Kč.
Obce vykázaly ke konci května celkové příjmy ve výši 127,7 mld. Kč a výdaje ve výši 125,4 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 2,3 mld. Kč. Proti srovnatelnému období klesly příjmy o 3,8 mld. Kč a výdaje vzrostly o 7,2 mld. Kč, saldo hospodaření proto kleslo o 11,0 mld. Kč.
Vlastní příjmy obcí činily 98,6 mld. Kč, proti loňskému květnu byly nižší o 6,1 mld. Kč. Daňové příjmy poklesly o 5,7 mld. Kč a dosáhly 83,7 mld. Kč. Nedaňové příjmy byly vykázány ve výši 13,0 mld. Kč, což bylo o 0,2 mld. Kč více. Pokles byl naopak vykázán v části kapitálových příjmů (činily 2,0 mld. Kč, tj. o 0,4 mld. Kč méně).
Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 29,0 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 2,2 mld. Kč více. Neinvestiční transfery činily 22,9 mld. Kč (růst o 1,7 mld. Kč) a investiční transfery představovaly 6,1 mld. Kč (růst 0,5 mld. Kč). Běžné výdaje obcí dosáhly 100,5 mld. Kč, proti loňskému květnu vzrostly o 5,6 mld. Kč. Růst pokračoval také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 24,9 mld. Kč, což bylo o 1,6 mld. Kč více.
 
Kabely v Podbranské vedou bývalým korytem potoka

Křivolický a javorecký potok se u Tyršova náměstí spojily a vedly podél Podbranské ulice jako náhon ke Kapounovu mlýnu.  Dnes se v této trase kladou kabely vysokého napětí. potok tu vlastně zůstal, pouze teče v podzemí a dělníci byli při práci jeho přítomností překvapeni.  Nic takového v dokumentech neměli. Proto to velké kličkování v trase Podbranské ulice. Je obdivuhodné co kabelů a chrániček se do výkopu v chodníku vejde.....

Svitavská poliklinika má nový kabát i uspořádání

Jen několik měsíců stačilo na realizaci roky očekávané úpravy svitavské polikliniky. Lékárna byla z třetího nadzemního podlaží přemístěna do přízemí a v horní části vznikly nové ambulance.
 „Veřejná část lékárny byla z horního patra přemístěna dolů hned ke vchodu polikliniky, kudy chodí ošetření pacienti z budovy a dostupnější to bude i pro lidi zvenčí. Dále došlo k modernizaci všech podlaží a přesunu stávajících ambulancí. V horní části se uskutečnila adaptace prostor na dvě nové ambulance ORL a jednu soukromou neurologickou. V nemocniční části pak byly provedeny úpravy dle požadavků lékárenské praxe,“ popsal změnu radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
O potřebě rekonstrukce polikliniky a přiblížení výdeje léků blíže k východu se zde mluvilo mnoho let. Nyní se konečně vše dořešilo, stavební práce se uskutečnily postupně v etapách a za provozu ordinací. „Investiční akce právě v těchto dnech vrcholí dokončením poslední etapy a přípravou její kolaudace,  jde o prostory ambulancí včetně zázemí, čekárny a neveřejné části lékárny ve třetím podlaží. Cena díla, kterou hradí Pardubický kraj, činí 33,7 milionů korun včetně DPH. Součástí realizované rekonstrukce je i nákup zdravotnické technologie a nábytku za 4,7 milionů korun, které pořídila na vlastní náklady nemocnice," dodal Ladislav Valtr.
Stavební úpravy polikliniky započaly v listopadu loňského roku. V březnu letošního roku byla otevřena lékárna a v červnu byly dokončeny stavební úpravy ambulancí.
Mají to Svitavy štěstí: polikliniku financuje Pardubický kraj, je součástí nemocnice.